މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާނެތީ، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ދޫކޮށްލައްވަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވުމަށް ފަހު މިއަދު ހެނދުނު އިދިކޮޅު މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ދޫކޮށްލައްވަން ނިންމެވީ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެތިދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުމަށް އިޖާބަ ދެއްވުމަށްޓަކައެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނިކުތުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭނެކަން ނަޝީދު ގަބޫލުފުޅު މިކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފަށަން ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ޤަވައިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކަނޑައަޅާނީ ޕްރައިމަރީ އަކުންނެވެ. ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހޮވޭ ބޭފުޅަކަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރެވިއްޖެނަމަ ދެން ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތެއް އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ޤަވައިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން މާދަމާ އުކުޅަހުގައި ފަށާ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގައި އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު (އަބްދުﷲ ގާޒީ) ރަހީނުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގައެވެ. އެމައްސަލައިގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ވަނީ އިއްވާފައެވެ.

ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވިނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތާއިދު ކުރާ އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް ކުރި މަޝްވަރާތައް ވަނީ ކޮޅެއްގައި ނުޖެހިއެވެ. މިހާރު ބެލެވިފައިވާ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީ އިންނާއި ޖޭޕީ އިން ވެސް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރޭނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

72 ކޮމެންޓް

 1. ސީލާސީލާ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ހުންނާނެ މިހާރު ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި ތަމެންނަށް މަމެން ޕިންކީން ނާއި ވާދަ ކޮށްގެން ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެއޭ ދަގަމާރާ ދަ ބީތާއާ ދަ ވަން ސެންސް މިސިންގް ކަންޓްރީ ސައިޑޭ ދެން ތަމެން ދެފައި ދަނޑި އަށް ސީލަބަލަ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ދަ ސީލާ...

 2. ރީޒަން

  ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ނުލައްވަން ނަޝީދު ނިންމަވައިފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މަމެން ބުނީމެއް ނޫންތޭ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މަމެން ޕިންކީން ނާއި ޖެހުމުން ތަމެން ޖެހޭނީ އާރމަރ ލޭޑައުން ކުރަން ކަން މަމެން ޕިންކީން މިޔަގީން ކަން ދެނީ އަދި ވެސް މަމެން އެމްޑީޕީ އަށް ދުލެއް ނުދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީ ޖެހޭނީ އުވާލެވެން އޭ ސަބަބަކީ އެމްޑީޕީގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ވަނީ ދުނިޔެ ކުރިމަތީ ގައި ފަލީހަތް ވެ ރާއްޖޭގެ އަގު ވެއްޓި އަދި ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލާ ދަރަޖަ އަށް ގެންގޮސްފައޭ އައި ފައުންޑް އައުޓް ތައުޒަންސް އޮފް ރީޒަންސް ފޯރ ދިސް އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ...

 3. ިބަރުގޮނު

  ނަޝީދު ތިޔަހެން ވިދާޅުވި ކަމަށްވަންޏާ ވިސްނަންވީ ދެން ހައްދަވާނެ އެއްޗަކަށް. ތިޔައީ އަމިއްލައަށް އިސްތިޢުފާ ދީފައި އަނެއްދުވަހު ޤަވްމުގައި ހުޅުޖެހި ނަޝީދު..

  • ބާރީ

   ވަރައްބޮޑުތެދެއް. ސަމާލުވާންޖެހޭނެ ކަމެއް.
   ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް ނަސީދުއަކައް 1000 މޭލައްވެސް ކައިރި ނުވެވޭނެ.

  • ފަޤީރު ކަލޯ!

   އެމްޑީޕީގައިވެސް ހުޅުޖަހައިފާނެބާ! ޝައްކެއްނެތް ޖަހާނެ!

 4. ރަސީދު

  ކުއްވެރިޔެއް ކަމައް އަމިއްލަ ޔައް އެއްބަސްވީ ދެން އަތްޖަހާ

 5. ރާޅު ބޯއީ

  އަހަރެމެން މި ބުނަނީދޯ ކެނެރީގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަލޭގެ ނަމެއް ވޯޓް ކަރުދާހުގައި ނޯންނާނެޔޭ. ކަލޯ ދެން މޮޔަވޭ ތިތާހުރެ.

 6. ޗިއްލޫ

  ވާދަނުކުރަންނިންމަވައިފީމޭ ބުނީމަ، މަގޭގާތަށް ނުލަފާހިންޏެއް އަންނަނީ! މަވެސް މިފަހަރު ރައީސްކަމެއް ބޭނުމެއްނޫން!!! ކުއްވެރިންނަކަށް ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭކަން މިގަމާރަށްނޭގެނީބާ!!!!!!!

  • އެއްމެން

   މަވެސް ކުރިމައްޗެއް ނުލާނަން.

 7. ރީޒަން

  ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކެނެރީގެ ނަޝީދު ވާދަ ނުކުރަން ނިންމި ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީސް ޖަލްސާ ނުބޭއްވޭނެެއޭ އުކުޅަހުގައި ސަބަބަކީ އެއީ އެމްޑީޕީން ބާއްވަން އުޅެނީ ކޮންގްރެސް އެއް ނޫނޭ އެއީ އާދަޔާއި ޚިލާފު ކޮންގްރެސް އެކޭ އާދަޔާއި ޚިލާފު ކޮންގްރެސް އެެއް ބާއްވަން ނޫނޭ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީހަށް ހުށައެޅި ގަރާރުގައި އޮތީ އެގަރާރުގައި އޮތީ އެއީ ކޮންގްރެސް އެއް ބާއްވަންއޭ ސޯ ކޮންގްެރެސް އެއް ބާއްވާނަމަ ބޭއްވޭނީ ޖުލައި މަސް ނިމުމުންނޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން މާދަމާ ބާއްވަން އުޅޭ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އުކުޅަހުގައި ނުބޭއްވޭނެއޭ ނުބޭއްވޭނެއޭ އައި ފައުންޑް އައުޓް ތައުޒަންސް އޮފް ރީޒަންސް ފޯރ އިޓް އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ އެން ދަ ރީޒަން އިޒް ދެއަރ...

 8. ހައްގު

  މި ކަލޭގެ ކިބައިން ދިވެހި އުއްމަތު ސަލާމަތް ކުރައްވާނދޭވެ. ހީކުރަނީ ތަ ދޮން ކާފަރުންނަށް ތަބާވެގެން މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގެ ހިދާޔަތު ދޫކޮށްފަ އުޅުނީމަ ލައްކަ މޮޅެއް ލިބޭނެއޭ. އެފަދަ މީހަކަށް ދުނިޔޭގަ ވެސް ނިކަމެތި ކަމާ ލަދު އަދި އާޚިރަތުގަ ގަދަފަދަ އަޒާބު.

 9. ޢާނު

  މަށަށް ކުރިން އިނގޭ ތިހިންކަންވާނީ! ބޮއިކޮޓް ކޮށްގެން ވާނީ ގެއްލުން...ރަގަޅު ނިންމުމެއް

 10. ރާކަނި

  މިހާރު ހުންނާނީ ރާކަނި މަސް ރަގަނޅަށް ކެވިފަ އެސޮރަށް،

 11. ޛގފ

  ޙެހެހެ. ޢަދިވެސް ގަދަ ބަސް ބުނާތި ބުރާންޗާ. ވިލާތުންވެސް ކުށްވެރިއަކަށް މަދަދެއް ނުލިބޭނެ. ޙެހެހެ

 12. ޙަމޭ

  ޙެހެ އަހަރުންނައް އެނގޭ އެކަން މާ ކުރިންވެސް

 13. މިސްޓޭކް

  މީ ނަޝީދު ޖަހާމަޅިއެއް! މީތި އުފެދޭ ހިސާބަކީ އިލެކްޝަނުން އެމްޑީޕީ ބަލައިނުގްންނަ ނިންމާހިސާބެވެ. ވީމާ މިކަންކަމާމެދު އަޅަނެ ފިޔަވަޅެއް އެބައޮތެވެ. އެކަން ކަމާގުޅޭ ބޭފުޅުން ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.

 14. Mohamed Ahmed

  ކަލޭ ތިޔަ ވިސްނުން ދޫކޮށްފާނެ ކަމަކަށް އަދިވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.

 15. ކްލޯސްޑް

  ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ކުޅެލެވޭނީ އެއީ ރައީސް މައުމޫނު އަދި ރައީސް ވަހީދު މެން ފަދަ ރަނޑު ވެރިކަން ކުރި މީހުން ގާތުގައޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމަކީ އެއީ ޖެންޓުލްމެން ސްޓައިލްޑް ވެރިކަމެކޭ މަމެން ވެރިކަމަށް އައިދުވަހު މަމެން ބުނެފައޭ އޮންނާނީ ތަމެން ގާތު މަމެންނާއި ނެކް ޓު ނެކް ނުޖައްސަން ޖައްސައިފި މީހަކު ތަންޑާ އަރުވާލާނެ ކަމަށް ސިޔާސީ ގޮތުން މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ކަންކަން ނިންމާނީ ކޯޓުން ނޭ އެކަން މަމެން އޮންނާނީ ތަމެންނަށް ދޫކޮށްފައޭ އެމްއީއެސް އިމާރާތް އަތުނުލެވޭނެ ކަމަށް އިބްރާ ފުއްޕިއެއްނޫންތޭ 2014 ވަނަ އަހަރު އަތު ނުލެވޭތޯ ތަމެން އޮބާބާއްވާފައި ނަމަވެސް މަމެން އެއޮތީ އެމްއީއެސް އަތުލާފައޭ ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ ތަމެންނަށް ދެން ކުޑަ ވެސް ކުރިއެރުމެއް ހޯދަން މަމެން ޕިންކީން މިބުނަނީ ތަމެންނަށް ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ އެއް ކެންޑިޑޭޓް ވެސް ނެރެން އެެއް ކެންޑިޑޭޓް ވެސް ޖެހޭނީ ތަމެން ހަމަ އޮޅާލަން އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް އެއްވެސް ނޯންނާނެއޭ އެޗެޕްޓަރ ވެސް ޖެހޭނީ ކްލޯސް ކުރަންއޭ މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެ އިތުރު އެއްވެސް ޗޮއިސް އެއްވެސް އަދި އިތުރު އެއްވެސް އެކްސްކިއުޒެއް ވެސް މިމަގުން މިކަން ހިނގަން ޖެހޭނެއޭ އެނިމުނީއޭ. އެމްޑީޕީ ޖެހޭނީ އުވާލަން އިދިކޮޅު ގައި އޮންނަން ޖެހޭނީ ޖޭޕީ އެކަނި އެނިމުނީއޭ އަދާލަތު ވެސް ޖެހޭނީ އުވާލަން ރުހޭ ބަޔަކު ރުހެންވީ ނުރުހޭ ބަޔަކު ނުރުހެންވީއޭ މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެ އިތުރު އެެއްވެސް ޗޮއިސް އެއްވެސް އަދި އިތުރު އެކްސްކިއުޒެއް ވެސް މިމަގުން މިކަން ހިނގަން ޖެހޭނެއޭ އެނިމުނީއޭ ޗެޕްޓަރ ކްލޯސްޑް...

 16. އަޙްމަދް

  ހެހޭ: ގުނބޯ ހެއްދުން ނިމުމަކަށް!

 17. ވެންއިޓް

  ރިޔާސީ ޓިކެޓް ނަޝީދު ދޫކޮށްލެއްވުމުން ޝާހިދުގެ ތާއީދު އިބޫއަށް ކުރި ނަމަވެސް ކޮންމެހެން ޖޭޕީން ނުޖެހެއޭ އިބޫ އަށް ދޫދޭން ޕޮލިޓިކްސް ގައި ނުޖެހޭނެއޭ އެޒާތަށް ދޫދޭން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ތާރީޚްގެ 15 އަހަރުގެ ހިސްޓްރީ އަށް ބަލާއިރު ދޫ ދޭ މީހުންނަަށޭ ޕޮލިޓިކްސް ގައި ދެރަ އާއި ނިކަމެތި ކަން ލިބިފައި ހުރީ ކަން މިހެން ހުރުމުން މިވަގުތު ޖޭޕީން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ އެއީ ޖޭޕީގެ ނަމުގައި ވަކިން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމޭ ހަމަ ޑރ. ހަސަން ސައީދު އަދި ވެސް އެބަހުއްޓެއް ނޫންތޭ ހަމަ ނެރެވޭނެއޭ ޑރ. ހަސަން ސައީދު އަދި ކުރީގެ އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އެއީ ފުވައްމުލަކު މީހެކޭ އޭނާ އެއީ ޑރ. ހަސަންގެ ނައިބަކަށް ހެދޭނެ ނޫންތޭ އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ޖޭޕީން ދޫ ދީގެން ނުވާނެއޭ އެމްޑީޕީ އަށް ސަބަބަކީ އިބޫ އަށް ލާމު އަތޮޅުން ދެކުނު މީހުންގެ ކަލްޗްރަލް ވޯޓް ނުލިބުން އެއީ ހަމަ އިރު ފެންނަ ފަދައިން ޔަގީން ކަމެކޭ ސަބަބަކީ އައްޑޫ އަދި ތިނަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކު މީހުން ހިންނަވަރު މީހަކު ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަކަށް ވާން ހިތް ނޭދޭނެއޭ. ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ގެއިން ޕޮލިޓިކަލް ޕަވަރ ރާދަރ ދޭން ލޫޒިން އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ނޯ އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ނޯ އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ޑޯންޓް މިސް އައުޓް ދިސް ޗާންސް އިޓްސް ޔުއަރސް ޓު ކީޕް އިޓް އިން ދިސްވޭ ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ޑޯންޓް ބީ ބްލައިންޑް އޮން އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ނޯ އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ނޯ އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 18. އަޙްމަދް

  އެއްމެފަހު ވަގުތުގައިވެސް ވޯޓު ކަރުދާސް ކޮޅުގައި ނަޝީދުގެ ނަމެއް ނޯއްނާނެ: ހެހޭ

 19. އަޙްމަދް

  ވާދަ ނުކުރެވުނީ ނުކުރެއްވީކީނޫން.
  އަދިވެސް ގުނބޯ ހެއްދުން!؟

 20. މާމިގިލީ މީހާ

  އެއްބުރުން ނަސީދު ހޮވާނެ ކަން ޔަގީން... ސައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫން.. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަދިވެސް ބޭނުންވަނީ ރައީސް ނަސީދު..

 21. ސްމިތު

  ބަރަކާތެރި ރޯދަމަހު މޑޕ މެންބަރު ގުބޯހައްދާލާފަ އުވަގަށާ މެސިނަސާ ކަޅުހަމަ ވޯޓް ލަށްވާފަ ކޮންތާކު މިޖެހުނި

 22. މަހަށްދޭބަލަ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރޭ ދަ ބަނޑު ދޮންނައޭ ދަ ކަސްބިއަނޭ ދަ އުނގުވިއްކައޭ ދަ ކާޅޭ ދަ ވޯޓް ވަގޭ ދަ ސޮމާލިޔަނޭ ހުންނާނެ މިހާރު ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސްކެވިފައި އިނގޭތޭ ތަމެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ..

 23. އޮޅާލާ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ މަމެން ބުނާ ބަހުގެ އިތުބާރު އޮންނަ ކަން. ތަމެންގެ ކޮންގްރެސް އެއްވެސް ނޯންނާނެއޭ އިނގޭތޭ އެއީ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ބާއްވާ ކޮންގްރެސް އެކޭ ކޮންގްރެސް އެއް ބޭއްވޭނީ 2 މަސް ފަހުންނޭ ތަމެންގެ ގައުމީ މަޖްލީހަށް ހުށައެޅި ގަރާރުގައި ވަނީ ކޮންގްރެސް އެއް ބާއްވަންއޭ އެކަމަކު ފާސް ކޮށްގެން ތަމެން ބާއްވަނީ އެއީ އާދަޔައި ޚިލާފު ކޮންގްރެސް އެކޭ އާދަޔާއި ޚިލާފު ކޮންގްރެސް އެއް ނުބޭއްވޭނެއޭ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ކޮންގްރެސް އޮޅާލަބަލަ ތަމެން ދެން އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް. ތަ ކުބުހާ ތަ ބޮޑު ކުބުހާ އިނގޭތޭ..

 24. ރައީސްް ގަންޖާ

  އަޅުގަނޑު ވަރަށް ވިސްނުމަށފަހު މި ނިންމީ މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތި ނުލުމަށް އެހެންވެ ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފިން އިނގޭތޯ!!! އަޅުގަނޑު ދެން މަސައްކަތް ކުރާނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ ލިބޭތޯ!!! ނޫނީ އިންޑިޔާގައި މޯދީ ދޮންބެ ގެ ގޭތެރެއިން ކޮންމެވެސް ކަމެއްލިބޭތޯ!!!!ހެހެހެހ ހިނިގަޅާގަޅާގަޅާގަޅާގަޅާގަޅާގަޅާގަޅާގަޅާ މީހަކު އަވަދިވެދާނެ ދޯދައްތާ!!!<؟؟؟؟؟

 25. އަހްމަދު

  ކޮބާ ހަމައިން ނެއްޓިފައި ދޯ، ނިދާ ހޭލާފަ ބުނޭ ބޮލުގައި ބަޑި ޖެއްސިއޭ.

 26. ތިބޭތި

  މަމެން ޕިންކީން މިއޮތީ ފުރަތަމަ ސްޓޭޖް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އަދި އޮތީ ލާރޖް ކޮށް ޖެއްސުން އިނގޭތޭ ތަމެން ތަންޑާ އަރުވާލެވެން ދެން ވަރުގަދަ ޝޮކް އެން އޯވް ތަކެއް ދީގެން ތަމެންގެ އެތެރެ ފުނޑާލާނަމޭ ތަމެން ނޫންތޭ ބުނީ މަމެން ޕިންކީން ނާއި ނުލައި ތަމެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނަމޭ ނިކަން ރަނގަޅަށް ތަމެންނަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓް ނެެރެދޭނަމޭ ތެޔޮ ލައިގެން ތައްޔާރަށް ތިބޭތި އިނގޭތޭ ތިބޭތި ތިބޭތި ތިބޭތި..

 27. ބޮއްބޮ

  އިރުކޮޅަކުން ބުނާނެ އެއީ ތިމައްނަ އަށް އޮޅިގެން ބުނެވުނު އެއްޗެކޭ، އެބަސް އަނބުރާ ގެނެސްފީމޭ، ހަމަ އަހަރެންނޭ ކުރިމަތިލާނީ ދެން ލަލަލާއޭ.....!!!!

 28. ޖައްސާތި

  ކެނެރީގެ ނަޝީދު ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޫކޮށްފިނަމަ އާންމު ކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީގެން ޖެހޭނީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އެއް ބާއްވަންއޭ އެނޫން އެއްގޮތެއް ވެސް މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެއޭ މިކަން މިމަގުންނޭ ހިނގަން ޖެހޭނީ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީހުން އަދިވެސް ބަލަންވީ ވަކި މީހަކަށް ހިލޭ ދޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ނުދިނުމޭ 2013 ގައި ވެސް ކެނެރީގެ ނަޝީދު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ އެއީ އޭނާ އަށް ހިލޭ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކަން ދިނީމައޭ އެހެން އެކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ އެމްޑީޕީން މިފަހަރު.

 29. ނުރަބޯ

  ހިޔަޅުވެސް މޭބިސްކަދުރު ނުކެއީ އެ ނުބައި ވެގެނެއްނޫނޭ. އެސޮރުވެސް މޭބިސްކަދުރު ކޯންޏާދިމާލަށް ފުންމަ ފުންމާ އެ ހުރިލެއް ދުރުކަމުން ނުކެވިގެން ބުންޏޯ އަމުދަކުން ތިމަން ނޫޅެމޭ ތިއެއްކާކަށް، ތިޔައީ ހުތް މޭބިސްކަދުރޭ.....!!!!

 30. ޟަރީ

  ދެން މީނަ ކުރާނެ ކަމަކާ މެދު ސަމާލުވެ ތިބޭ ތި.

 31. ހަމީދު

  ހެހެހެ މޑޕ މީހުންލައްވަ އަޗާތަޅުވާފަ، ބޭކާރު ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކާ މަސައްކަތް ކުރުވާ ވަގުތު ނަގާލުވާފަ މީނާގެ ޕްރައިމަރީ އަށް، ޕޯސްޓަރު ހައްދުވާފަ، ކެމްޕެއިން ކުރުވާފަ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އެއް ނެރުނަނުދީ އުޅެފަ ވެރިކަމަށް ހެދިހެން މި ދޫކޮއްލީ! ދެންވެސް މޑޕ މީހުންނެއް ހެޔެއްނާރާނެ. ގަމާރުން ތަކެއްވިއްޔަ، ކީކުރާނީ. މިނަޝީދު މީވާ ނުލަފާކަން ހުރި މީހެއް. އިބޫ ތީ ކާކުތަ ވެރިކަން ލިބެން! އަހުރެން ބޭނުމީ އަހުރެން ރަށު، ދިޔަމިގިލި މީހެއް. ޙިންނަވަރުމީހެއްގެ ދަށަކު މަ ނުހުންނާނަން.

 32. އަމިއްލެއަތަށް

  އދ މިހާރުތިބޭނީ އަގަޗޭވެފަތާ. މިހާރު އިގޭނެ މި މޮޔަމީހާ އަށް ފައިޓް ކޮއްދެވުނީ އޮޅުމަކުންކަން. ޙެހެހެހެ

 33. މަހާ ޖައްރާފް

  ދެން ހައްދަވަންވީ ގޮތަކީ ޕާޓީގެ ހިންގުން މިނިވަންކޮށް ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުން ހިންގާ ސުލްހަވެރި ޕާޓިއަކަށް މޑޕ ބަދަލުކުރުމަށް ފުރުސަތު ދޭންވީ. ނަޝީދުއަކީ ތީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއްނޫން! ވީމާ ސިޔާސީ ކަންކަމުން އެއްކޮއް ދުރުވެ އިޖްތިމާއީ ރޮނގުންނާއި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ރޮނގުން ޙިދުމަތްކުރެއްވުން ރަނގަޅުވާނެ!

 34. ޖަރީމާ ރައީސް

  ހާދަ އުފާވެރި ޙަބަރެކޭ. ކުރިން ވެސް މިގޮތް އޮތް އިރު ހަމަ ގޮތް ދޫ ނުކޮއް އެފުތާ ވެއްޖެ މޮޔަ ގޮވަން މިހާރު ތިހުރީ ސޯޓު ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް ބޭލިފަ ހަހަހަހަހަހަ ދެން ހަމަ ލަލަލަލަލަާ

 35. ސަން

  ތިވަރުގެ ހެޔޮރަހުމަތެއް މިދިވެންނަކަށް ނުލިބޭނެ ދެން ހުރިހާ ޕާޓީތައް އެއްވެގެން ޔާމިނު ބަލިކުރެވިދާނެ އަދާލަތުން މީހަކު ނެރެން ފެނޭ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކައް މަކަރުހަދަމުން ގޮސް އިތުބާރު ގެއްލިފަ މިތިބީ އެމްޑީޕީ ވެސް ޖުމުރީވެސް އަދާލަތުން މީހަކުނެރެގެން ދެން މިކަން ކުރެވޭނީ އެހެންނޫނީ ހަމަ ޔާމިނު މިގައުމުގެ ވެރިކަމުގަެި ހުންނާނީ

 36. ބުޝްރީ

  ހަމަ ޔަގީން ކަމެއް އިބޫ އަކަށް ތާއީދެއް ނުލިބޭނެ މާ ބޮޑު. އިބޫއަކީ ގައުމެއްގެ ވެރިކަން ކުަރަން އެކަށޭނަ ތައުލީމީ ފެންވަރެއް ހުރި މީހެއް ނޫން. އިބޫ ކިޔެވީ ގްރޭޑް 8 އާއި ހަމަ އަށް. އިނގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކަނީ ރޯ ބްރޯކަން އިންގްލިޝް . އިބޫ މަޖްލިހަށް އައުމުގެ ކުރީގައި މަސައްކަތް ކުރީ ސަފާރީ ޓުއަރސް މާލެ ސަޕްލައިގައި ޑިޕާޓްމެންޓްގައެވެ. އެދުވަސްވަރު އާއްމުކޮށް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ މާރކޭޓުން ފަޅޮލާއި ތަރުކާރީ ފަދަ ތަކެތި ސިއްކަމެންގެ ރިސޯޓް ތަކަށް ފޮނުވާ ދިނުމެވެ.

 37. 3ނިރު

  ވާދަކުރީމަ ކީއްތަކުރާނީ އުޅުނީ ސަރުކާރު ވައްޓާފަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގަ ނަސީދު ވާދަކުރަން އެކަން ނުވި ވެރިމީހަރުކަށީ ވީމަ ދެންލަލަލާ

 38. އިއްބެ

  ކުރީފަހަރުވެސް ބުނި ފަހުން ބިނީ ކީކޭކަން ހަނދާން ނެތުނީ ދޯ ހަނދާން އާކޮށްލަމާ އަހަރެންގެ ހެޔޮއެދޭ މީހުންނާ ސަޕޯޓަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ކުރިމަތިލާން އަނެއްކާ ނިންމާލީ ޔޯ މީ މިސޮރުގެ އަމަލު ކުރިގޮތް ވަރައްސަލާން

 39. ޑޭންޖުރެސް

  ރިޔާސީ ޓިކެޓް ނަޝީދު ދޫކޮށްލެއްވުމުން ޝާހިދުގެ ތާއީދު އިބޫއަށް ދީފައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ނުޖެހޭނެއޭ ހަމަ އެގޮތަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން އެކަން އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެމްބަރުންނަށް ހުށަނާޅާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެމްޑީޕީ އަށް ދޭން އެއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ޚުދު މުޚުތަރު ނިންމުމެކޭ އެކަން އެގޮތަށް ވާން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލީސް ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއޭ އިބޫ އަކީ އެއީ ހިންނަވަރު މީހަކަށް ވެފައި އެމްޑީޕީގައި ގިނަވާނީ އައްޑޫ މީހުން ކަމަށްވާތީވެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދެން ދޭން ޖެހޭނީ އައްޑޫ މީހަކަށޭ މަމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެނޫން އިތުރު އެއްވެސް ޗޮއިސް އެއްވެސް އަދި އިތުރު އެއްވެސް އެކްސްކިއުޒެއް ވެސް މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެއޭ ކޮބާތޭ އައްޑޫ ގައި ތިބޭނެ އެއް ނޫންތޭ ފޮރުވިފައިވާ މީހުން އެމެން ނެރޭށޭ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އަދި އެކަން ނިންމާނީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރި އަކުންނޭ އެނޫން ގޮތްތައް އެއީ ނުރައްކާތެރި ކަމެކޭ އިޓްސް ޑޭންޖުރެެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް..

 40. ހިމް

  ބުއްޅަ ބޭ އެއމެ ފަހުން ގަބޫލު ކުރީ ދޯ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގަ ވާދަ ނުކުރެވޭނެ ކަން.... ދެން ބޯގަވާގެން އޮވޭ! ދުވަސްކޮޅަކުން ތި މޮޔަ ގަޑު ރާއްގެ ގެނެވި ގުރައިދޫ މޮޔައިންގެ ތެރެއަށް ވައްދާނެ... ދެން އެތާ ރަސްކަންކުރަން ތައްޔާރުވީމަ ނިމުނީ.... ކޫލް

 41. ކަދީދަ

  ގޮތްދޫނުކކުރަން ހެދިި އެންމެ ގޯހަކުން ގިސްލަމުން ހިތި ކަަރުނަ އޮޮއްސަން ޖެހިދެޔޭ ޢުމުރަށް މުުޅިން ރައއީސް ނަޝީދަކަށްވެެސް ގާސިމް އިބްރާހީމް އަކަށްވެސް ފަހަރި އިމްރާނަކަށްވެސް ޔާމީނަަކާ ނުކުޅެވޭނެ

 42. އަޙްމަދް

  ލިބުނުވޭނާއި ހިތާމާއިން އަދު ނިމިދާންވީހޭ؟
  ނިމި ދަނީފަރުދެކެއޯގާވެ ހިތަށްނާރާހޭ؟

 43. ހެހެހ

  ސޮޑެންބޯ!

 44. އަޙްމަދް

  ވާދަ ނުކުރީއެއްނުން! ވާދަ ނުކުރެވުނީ.

 45. ދިވެއްސެއް

  މިއަދު ޓިކެޓް ދޫކޮށްލީ، މާދަމާ ބުނާނެ އިބޫ ޕާޓީ ތެރޭ ބަގާވަތް ކުރިއްޔޭ. ދެފަހަރު އެކައްޗެއް ނުކިޔާނެ. އިބޫއަށް މީނާޔާ ޝާހިދުގެ ދުއްތުރާ ވަރަށް ބޮޑުވާނެ

 46. އަޙްމަދް

  އޮޅުވާނުލާ!
  ވާދަ ނުކުރެއްވީކީ ނޫން!
  ޖަލުޙުކުމެތް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދާ ގައީދީ އަކަށް ވީމާ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ހަމަތަކުން ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާތީ ރިއާސީ އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތި ނުލެވުނީ.

 47. ދިސްވޭއޭ

  ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ނުލައްވަން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ނިންމުމުން އަދިވެސް އެކަމުގައި ޕީޕީއެމް އިން އުފާ ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ އެމެން މިހާރު އެދަތުރު ކުރަނީ އެއީ ސީދާ ކޮމަން ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރެން އެދިމާލަށް ކަމަށްވާތީވެ މިހާރު އިންތިޚާބު ތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެންނަން ޕީޕީއެމް އިން ހުށައަޅާފައިވާ ހުރިހާ އިސްލާހު ތަކާއި އެކު އެގާނޫނު ތައް ފާސް ކޮށް ހަދާ އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އޮތް އާބާދީގެ ބޮޑު ބައި ދިރިއުޅެނީ އެއީ މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ކަމަށްވާތީވެ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާެރި ކުރާ ފަރާތް ތަކަށް ދިމާވެފަައިވާ ދަތި ތަކަށް ހައްލު ގެނެސްދޭން އެބަޖެހެއޭ އެގޮތުން ބަލާއިރު މުޅި ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުންފުނި ތަކަށް އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކަށް ދިމާވެފައި މިއޮތީ އެއީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަންގާޅުންގެ އަދަދު 30 ހާހަށް ވުރެން މަތީގައި އުޅޭއިރު އެކަމަށް ހައްލެއް ނައިސް އަދިވެސް އެބައި މައްޗަށްދާތީވެ އެކަން ހައްލު ކުރަން އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުން ޖެނުއިން ކޮށް ފުލުހުންނާއި މިކަން ހަވާލު ކޮޮށްގެން މެނުވީ މިކަން ހައްލު ނުވާނެއޭ. އިމިގްރޭޝަން އާއި މިކަން ހަވާލު ކޮށްގެން މިކަން ހައްލު ނުވާކަން އެއީ އެންމެންނަށް ވެސް ފެންނާން އޮތް ހަގީގަތެކޭ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ކަންކަން ހައްލު ނުވެ މިހާގިނަ ދުވަސް ވަމުން ދާނަމަ އެމެން ޖެހޭނީ ދެން ދުވަސް ކޮޅަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހަދަންއޭ މީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކޭ ސަރުކާރުން މިކަމަށް ބްލައިންޑް އައިއެއް ދީގެން ނުވާނެއޭ ސަރުކާރުން މީ ނުވާ ކަމެއް ކަމަށް ހެދިގެން ޕްރިޓެންޑް ކުރުން އެއީ ގައުމަށް ގައްދާރު ވުމާއި އެއްފަދަ ކަމެކޭ މަމެން މިދެކެނީ މިފަދަ ކަންކަން ވެރިކަމުގައި މަމެން ޕިންކީން ތިބެ ހައްލު ނުކޮށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ކުރިމަތި ލައިފިނަމަ ނޭޗަރ އިން މަމެންނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުވާނެ ގޮތް ތައް މެދުވެރި ވުމަކީ އެއީ ކައިރި ކަމެކޭ. ޖެނުއިން ކޮށް މުޅި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާ އަށް އަދި މުޅި ގައުމުގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އަށް ޓަކައި މިފަދަ ކަންކަން ޖެހޭނީ ހައްލު ކުރަންއޭ އެއީއޭ މީގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ. އިމިގްރޭޝަން އަށް އެކަން ނުވާނެ ކަން އެއީ ފެންނާން ހުރި ހަގީގަތަކީ. ކޮރަޕްޓް އީ ފުރަތަމަ އިމިގްރޭޝަން ގެ އޮފިސަރުން ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ނަށް މަސައްކަތް ހޯދަ ދީގެން އެމެން އަތުން މިލިއަނުން ކަޓް ކަނީ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން ދެން މިކަން ރަނގަޅުވާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޭ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު އަށް މިތަން ނުފެންނަނީތޭ އެއީ މަމެންގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ.

 48. ސައްތާރު

  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ނަޝީދު. ހިތްތިރިކަން އިސްކުރެއްވީތީ! އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މިކަން މި ނިމެނީ (:

 49. ތިބޭތި

  ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޫކޮށްލެއްވުމުން ނަޝީދަށް ތައުރީފު އޮހެނީ ތިޔާއީ ހަމަ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ގައި ތިބި މީހުން ގެ ފަރާތުން ނޫންތޭ ދެން އެކަން އޭނާ ކުރީ ކީއްވެގެންތޯ ބަލާއިރު އޭނާ އެކަން ކުރީ އެއީ އޭނާ އަށް މަޖްބޫރުވެގެންނޭ އެއީ އޭނާ އަށް ޔަގީން ކަން ލިބިގެން ދިޔާ މަމެން ޕިންކީން ދުލެއް ނުދޭނެ ކަން މިފަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އިން ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރުނު ނަމަވެސް ސުޕަރ ކެންޑިޑޭޓެއް ނުނެރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން މަމެން ދެމޭ އަދި ތަމެން ނެރޭ ކޮމަން ކެންޑިޑޭޓް އަށް ވޯޓް ލާން ޖެހޭ މީހުންގެ މެދުގައި ތިބި ކަލްޗްރަލް ވޯޓްލާމީހުން ތަމެން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓް އަށް ވޯޓް ނުލާ ގޮތް ވެސް ހަދާނަމޭ ވެރިކަމުގައި މިތިބީ މަމެން ޕިންކީން ދޯ. އަދި މަމެން ގާނޫނެއް ވެސް ހަދާނަން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ހުރިހާ ކުންފުނި ތަކަށް ގުޅިފަޅު ހިއްކައިގެން ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް 5 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިން 100 އަހަރަށް ދޭނެ..

 50. ނުވާނެއޭ

  ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޫކޮށްލެއްވުމުން ނަޝީދަށް ތައުރީފު އޮހެނީއޭ އެހެންތޭ އޭނާ އަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނީ ކާކުތޭ އަދި އެއް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން އަކުން އޭނާ އަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިން ކަމަށް އިއުލާނެއް ނުކުރޭ ދޯ ދެން އެމްޑީޕީގައި ރިހާކުރު ރުނބާ ތެރެއަށް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ވޯޓް ލައިގެން ވޯޓް ގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން 43 ހާސް މީހުން ވޯޓް ލިއޭ ބުނެ ތަމެން ދިން ރިޔާސީ ޓިކެޓް ޖެހުނީ ތަމެންނަށް އޮޅާލަން ކަން އެއީ ދުނިޔޭގައި ތިބި އެންމެން ދަންނަ ބޮޑު ސިއްރެއް ކަން އެނގި އެސިއްރު ބޭޒާރު ވާން ފެށުމުން ތަމެންގެ ޖަނގިޔާޒް ދަ ބޭލެނިންގް ވީމާ ދެން ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޫކޮށްލީ އެއް ނޫންތޭ ދޫ ނުކޮށް ކީއްތޭ ކުރާނީ ތަމެން އެމްޑީޕީ ތިޔާ އޮތީ ފުރަތަމަ ވެސް ގިއް ގެޅެން ދެން މަމެން ކުރިމަތީގައި ބަލިވުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި އިއުލާން ކޮށްފައޭ އަދި އޮތީ ލާރޖް ކޮށް ޖެއްސުން ޖައްސާނަމޭ ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ ވޯޓަކުން މަމެން ޕިންކީން ބަލި ކުރަން މަމެންގެ ވެރިކަމުގައި އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ދިސް އިޒް އިޓް.

 51. ނެތީމޭ

  އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިބޫ ނެހެދޭނެއޭ ސަބަބަކީ އެކަން ޖެހޭނީ އަނެއްކާ ވެސް ޕްރައިމަރީ އެއް އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ހާމަ ކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ބާއްވައިގެން އެކަން ކުރަން އޭ އެމްޑީޕީގެ ކެނެރީގެ ނަޝީދާއި ތިމާގެ ވުން އެއީ ތަބަކަށް ލާފައި ރިޔާސީ ޓިކެޓް އިބޫ އަށް ދޭން ޖެހޭނެ ސަބަބެއް ނޫނޭ. އިބޫ އަކީ ހިންނަވަރު މީހެކޭ ހިންނަވަރުގެ ކައުންސިލް ގޮނޑި ވެސް އިބޫ އަށް ނުލިބުނޭ މިދިޔަ ފަހަރު ކަން މިހެން ހުރުމުން ސިޔާސީ ގޮތުން މާ ވެއިޓް ބޮޑު ބަޔެއް ނޫން ހިންނަވަރު މީހުންނަކީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭން ޖެހޭނީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ މެމްބަރުން ގިނަ އައްޑޫ ހިތަދޫ ނުވަތަ ގދ. ތިނަދޫ މީހަކަށޭ މީއޭ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތަކީ. ތަމެން އެމްޑީޕީން އިންސާފުވެރިއޭ ތަމެންގެ އަމިއްލަ އެދުން އައިމާ އިންސާފު އޮޅާލާ އިބޫ އަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ދީފިނަމަ ލާމު އަތޮޅުން ދެކުނު ވޯޓް ތައް އިބޫ ޖެހޭނީ ހަނދާން ނައްތާލަން އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 52. އެހެންތޭ

  ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޫކޮށްލެއްވުމުން ނަޝީދަށް ތައުރީފު އޮހެނީ އެއް ނޫނޭ އޭނާ އަށް ޗޮއިސް ހުސްވެގެން ޓިކެޓް ވިދް ޑްރޯވް ކުރީއޭ ދެން ތަމެން ގިއްގެޅެން ދެން ބަލިވީ ކަން މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އިނގޭނެއޭ ތީގެ ނެގެޓިވް އިމްޕެކްޓް އެމްޑީޕީ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ވާނެއޭ އެމްޑީޕީ އަށް ހީވާނެ ތަމެން ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރައިގެން ތިޔާ ކަން ކްރުއަލް މައިންޑް އުސޫލުން ޓްވިސްޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެކަމަކު ޕީޕީއެމް ވެސް ތިބޭނީ ނިދާފައި ނޫނޭ އެމެން ރިއެކްޓް ކުރާނެއޭ ޕީޕީއެމްގެ ވެސް ޕީޖީ ގްރޫޕް އެއްވެސް އޮންނާނެއޭ އެމެން ހަޅޭއްލަވާ ހޯބޯ ގޮވަން ފެށުމުން ދެން ފެންނާނީ އެމްޑީޕީގައި ތިބި މެމްބަރުން ތައް ޕީޕީއެމް އަށް ދާ ތަނޭ މިތަން ފެންނާނެއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ވަރަށް ރީއްޗަށް ނެކްސްޓް ޗެޕްޓަރ މަމެން ރީޑް ކުރާއިރު ފެންނަނީ މިކަންކަމޭ ތަމެން ބުނި ދޯ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ނަން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އޮންނާނެއޭ އޮތްތޭ ނޫން ނެތް ދޯ. އޮތްތޭ ނޫން ނެތް ދޯ. އޮތްތޭ ނޫން ނެތް ދޯ. އޮތްތޭ ނޫން ނެތް ދޯ. އޮތްތޭ ނޫން ނެތް ދޯ.

 53. ގެގް

  ރާއްޖޭގަ މިޙާރުވެސް ހިނގަނީ ނަސީދުގެ ވެރިކަން، އަދި ކުރިއައް އޮތް ތަނުގައިވެސް ހިންގާނީ ނަސީދުގެ ވެރިކަން.

 54. ޝިޔާމް

  ތިޔަ އެމްޑީޕީން ކުރިމަތިލާ އެކަކަށްވެސް ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ.

 55. ޜިޒާ

  ބަލަގަ ކާކުތަ އުޅެނީ އިންތިޚާބުގައި ކަލޯ ބައިވެރިކުރަން...
  ޢެހެންވީމާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރަން ނުނިންމާ ކީއްކުރާނީ...ނަޝީދު ކަލޯ.

  ކަލޯ ތިއީ ވެރިކަން ދިނީމަ އަންމައޭ އައްޕައޭ ކިޔާފަ ދުވެރައްކާވި ބޮޑު ފިނޑިއެއް...ނުވިތާކަށް މި ޤަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑު ފިނޑި.

  ޢެހެންވީމާ އަހަރުމެން ވޯޓު ދޭނީ ރައީސް ޔާމީނަށް.
  އެއީ ރ. ޔާމީނަކީ ހިއްވަރުގަދަ ވެރިއެއް، ދުރުވިސްނޭ ލީޑަރެއް، ޤައުމީ ބަތަލެއް...

 56. ޟުހައްދިން

  އެހެންގޮތެއް ނެތްވާހަކަ ބުނެލީ ނޫންތަ.ދެންކޮންހާ ވާހަކައެއްތަ

 57. ޏަމްޏަމް

  ކޮބާ ކިހިނެއް ތި ހެދީ ޖަޒީރާ ރައީސް އޭރުވެސް އަހަރުމެން ބުނީމެއްނު ފޫނެތް ފަޔަށް ފެންނުފުރާށޭ ތިކަމެއް ނުވާނެޔޭ ދެންވެސް ކެރިގެން ޒިންމާދާރު އާއިލީ ވެރިކަމެއް ކުރަން އުޅެބަލަ.

 58. ކޮއްކޮ

  މީނާ ހަމައިގަތޯ ހުރީ ބެލުމައް ރީދޫ ކޮއްކޮ ތަކައްގޮވާލަން

 59. ޑޮންޑޮންބެ

  އަދިވެސް ބޮނޑިބަތްކެވުނު މީހުންބުނަނީ އެއީނަޝީދުގެ މޮޅުކަމުން ކޮށްލި މޮޅުކަމެކޯލަ... ހެހެހް އެކަމުކޭބޮނޑިބަތުގަ ހުރިދަންވަރުޖޫސްރަހަ އެއްކަމެއް ސަރުބަތުކަމެއް ވެފާތިބިމޮޔައެއްގެ ސަބަބުން އަދިވެސް ނޭންގޭތީ އަވާގަޖެހުންމީހުންގޮތްދޫނުކުރަން މޮޅެތި ސްޓޯރީތައް.... ހެހެހް.

 60. މަ

  ރާކަނިމަސް ކޭމަ ކިހިނެއްތަވަނީ؟ ބައެއް މީހުން ވަރަށް މީރޭ ކިޔާ ރާކަނިމަސް

 61. ރޯދި

  މިދިވެހިރާއްޖެ މުޅިދުނިޔެއަށް ފަލީހަތް ކޮއްފަ ކާމިޔާބެއްނުލިބޭޭެނެެ ކަން އަދިކިރިޔާ ވިސްނުނީ. އަދިވެސް މިމީހާ ވެރިކަމާއި ހިފާނެ ބަލަންތިނެ. ދެދުވަސް މުވެ ގަޔަށް ހިނިއަރާނެ. ބައެއްދިވެހިންވެސް ގަމާރީ. ދަޯ

 62. ލީނޯ

  ނަޝީދު ޔޫރަޕް ދެކެ ރުޅިވެއްޖެ.

 63. ނަސްރު

  ލަލަލާޕpޕިންކީ ދެންނަގާނަން އެއް ބުރުން

 64. ފަޤީރު ކަލޯ!

  ކޮންމެހެން ލަންބާޗޯޅާ ވާހަކަ ތަކެއް ދައްކާނެ ކަމެއްނެތެވެ.ކަލޭގެ ކިބައިން ޤައުމު ސަލާމަތް ވުމަކީ ޤައުމު އަޅުވެތި ކަމުން ސަލާމަތް ވުންކަހަލަކަމެއް! ކަލޭ ފާވިފަހުން މުޒާހަރާއޭ މިކިޔާ މޮހަރުގެ އުނދަގުލުން މިއުޅެނީ ސަލާމަތް ނުވެވިގެނެނެވެ. ކަލޭގެ ކިބައިން ޤައުމު ސަލާމަތްވި ކަމަށްޓަކައިﷲ ގެޙަޟްރަތައް ހާސްހާސް ފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 65. އެއްމެން

  މީ ކޯޗެކޭ ކިޔާ ބޭކަލެއް؟ ބަލަގަ ގަޅިމީހެއްވީމަ ހަމަ ހީކޮށްގެން ހުރީ ތިމަންނައަށް އަދިވެސް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ މަގާމުވެސް ހޯދޭނެ ކަމަށް. ބަލަ ބޯގޯސް. އެއީވެދާނެ ގޮތަކަށް ހުކުމް ކުރެވިފާ އޮތްކަމެއް ނޫނޭ.

 66. ޒާ

  މީނާ މިހާރު ގެންދަންވީ ގުރަިދޫއަށް. މޮޔަ ނުގޮވާ މަޑުންހުރެބަލަ. ގައިދީންއަށް ވެރިކަމާ ކުރިމަތި ނުލެވޭނެކަން ހުރެ ބޭކާުރު ވާހަކަ މިދައްކަނީ

 67. މާރިޔާ

  ތިވީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް . މި ކަލޭގެ ދުވަހަކުވެސް ވެރިކަމަކަށް ލާންހެޔޮނުވާނެ.

 68. ދަރި

  ނަޝީދުގެ ތިިނިންމެވުން ރަގަޅު ނަމަވެސް ބެލެވެނީ ތިއީ އެހެންގޮތެއް ނެތިގެންނިންމެވި ނިންމެވުމެއްކަމަށް ( ކުށްވެރިވެ 13 އަހަރުގެ ހުކުމެއްއައިސްފައިވާ ފަރާތަކަށްގައުމެއްގެވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ)ތިގޮތަށް ނިންމަވާފައި އިތުރުގެއްލުމެއް ގައުމަށް ނުދެއްވާނެކަމަށްހީކުރަން އެފަދަޢަމަލެއްނުކުރެއްވުން އެދެން ހެންމިދަންނަވާލީ މީގެކުރިން ނަޝީދުވެރިކަންދޫކުރެއްވި ދުވަހު ގައުމުގެ އެކިތަންތަނުގައި ހުޅުޖަހާ،އަންދާ ބޮޑެތިގެއްލުންތަކެއްލިބިފައިވާތީ މިކަން ކުރައްވާފައިވަނީ ނަޝީދުއެއްނޫން ނަމަވެސް އެފަދަބޮޑު ގެއްލުމެއްގައުމަށްދިނުމަށް މެދުވެރިވިފަރާތަކީ ނަޝީދުކަމުގައިވިއަސް އެފަދަގެއްލުމެއް ގައުމަށްނުދިނުމަށް އެގެއްލުންދިންފަރާތަށް އަންގަވާފައިވާކަންއެގިފައި
  ނުވާތި ވަރަށްހިތާމަކުރަން

 69. މުހައްމަދު

  ނެތިން އެއްޗެއް ބުނާކަށް ބުނަން އޮތްއެތި ބޮޑީ