ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންގެންދަަވާ ޔާމީން މިވަގުތު ހުންނެވީ ގޭބަންދުގައެވެ.

ޔާމީނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ކަރެކްޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ، މިއަދު ހަވީރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ޔާމީން ގެކޮޅުގެ ކުޑަދޮރަކުން ބޭރު ބައްލަވައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުންނެވެ.

އެމަނިކުފާނު ފުރަތަމަ ކުޑަދޮރު ކައިރީގައި މަޑުކޮށްގެން ހުންނެވުމަށް ފަހު ބައިވެރިންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ޕީޕީއެމް ދިދައަކާއި، ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިދަ ނަންގަވައިގެން ހޫރާލެއްވެވިއެވެ.

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެވަގުތު ތިބީ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު ކުރިމަތީގައެވެ.

ޔާމީން މުޒާހަރާގައި "ބައިވެރިވި މައްސަލާގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަން އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު ވިދާޅުވީ، ޔާމީން މިއަދު އަމަލު ކުރެއްވީ ގޭބަންދުކޮށްފައިވާ އިގްރާރާއި ހިލާފަށް ކަމަށެވެ.

"އެހެންކަމުން މި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން" އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގޭބަންދުގައި ހުންނަވައިގެން މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވުމުން ޔާމީނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނިއިރު ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަވާ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަކީ މީގެ ކުރިން ގޭބަންދުގައި ހުންވައިގެން އީދު ކުޅިވަރުގައި ވެސް ބައިވެރިވި ބޭފުޅެކެވެ.

ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މުޒާހަރާ ފެށީ ޕީޕީއެމް އޮފީސް ދޮރުމަތިންނެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މިސްރާބު ޖެހީ ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ދިމާލުން އުތުރަށެވެ. ނަމަވެސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުން ފުލުހުން ވަނީ މުޒާހަރާއަށް ހުރަސް އަޅާފައެވެ.

ފުލުހުން މުޒާހަރާއަށް ހުރަސް އެޅުމުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދެން މިސްރާބު ޖެހީ އަނެއްކާވެސް ޕީޕީއެމް އޮފީހާއި ދިމާއަށެވެ. ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކައިރީގައި ހުންނަ ޔާމީންގެ ގެކޮޅު ކައިރިއަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ޖަމާވުމުން ޔާމީން ކުޑަދޮރުން ބޭރު ބައްލަވާ ސަޕޯޓަރުންނަށް އިޝާރާތް ކުރެއްވުމުގައި ދިހަވަރަކަށް މިނެޓް ހުންނެވިއެވެ. އަދި ބައެއް ވާހަކަފުޅުތައް ވެސް ދެއްކެވިއެވެ. ނަމަވެސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް މިހާރު ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައެވެ. އެމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް އައްނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފަށާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

37 ކޮމެންޓް

 1. ރާއަލިފް

  ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

  81
  5
 2. ކަނަ

  ކަރެކްޝަންގެ މިވަގުތުތިބިވެރިން ހީކިއްގެންނުވާނެ މިގޮތައްކަމައް އަބަދު އިއްނާނީ ވަރަން ހިތިދުވަސްތަކަކައްވެސް ވެދާނެ

  102
  4
 3. ކިޔުންތެރިއެއް

  ލޮލް. ސިޔާސީ ވެރިންގެ އުނގުގަތިބޭ ކޮރަޕްޓްވެފައިވާ ބައެއް.

  93
  4
 4. މަހުދީ

  ފިޔަވަޅު އެޅޭތޯ އަބަދު ބަލާ. ބަލަ ސޭހު އިމްރާނު ވެސް ބަންދުގައިހުރެ އީދުދުވަހު ކުލަ ވެސް ޖެހި. މާދަމާއަކީ ނެތް ދުވަހެއް
  ކަމަށް ހަދައިގެން ތިޔަހެން ތާއަބަދު އުހަކު ނުތިބެވޭނެ

  111
  4
 5. ގުރީ

  ގެއިން ބޭރަކަށް ނުނިކުންނަވައެއްނު؟ ކަލޭމެން ކިތައްމެ އަނިޔާއެއް ދިނަސް އެމަނިކުފާނު ކާމިޔާބު ހޯއްދަވާނެ! އާމީން

  134
  4
  • ސެން

   އައްސްލުވެސް ކޮބައިތޯ މުޒާހަރާގަ އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ؟ އެމަނިކުފާނު އެހުންނެވީ އެމަނިކުފާނު ގެކޮޅުގަނޫންތޯ! އެމަނިކުފާނާ ހަސަދަވެރި ވިޔަސް ބޮޑުވަރު އެގޭތޯ!
   ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް ރައީސް ޔާމީންފަދަ ގަޓު ރައީސްއެއް އަދި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަކަށް ނާރަ، އަދި އެހާ ކުޑަ މުއްދަތެއްގައި ގައުމައް އެވަރުގެ ތަރައްގީއެއް ގެނެސްދެއްވި ވެރިއެއް މި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންފައެއްނުވޭ. މިހަގީގަތް ގަބޫލްކުރަން ޖެހޭނީ ގަބޫލް ކުރަން ދަތިވާ ރައްޔިތުންވެސް. ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރޭ! ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރޭ! ރައީސް ޔާމީން 2023

   19
   2
 6. Anonymous

  ކަލޭމެން ޔާމީނުދެކެ ހާދަ ބިރުގަނެޔޭދޯ، ކުޑަދޮރުން ބަލާލީމަ ވީވަރުތީ، ކަލޭމެން ޔާމީނު ގިރައިގެން ބޯލަންވީނުން.

  119
  5
 7. އިއްބެ

  ބިރުގަނޭ ދެއްތޯ،، ފިޔަވަޅު ނާޅާވިއްޔަ، އަހުމަދު މުޙައްމަދު ފުޅާ މައިތިރިވެ ހުރޭ، މޮޔަނުގޮވާ، ވަޒީފާއަށް ބިރުގެންނެވީތޯ!!!

  107
  4
 8. ޢަހުރ

  ޔާމީނު ކުޑަދޮރުން ބޯ ދިއްކޮއްލިޔަސް ސަރުކާރު ސިހިގެންދާ ވަރު ނިކަން ދެކިބަަލަ.

  117
  5
 9. ބޭބެ

  އަވަހަށް ފިޔަވަޅުއަޅާ ޖަލަށް ގެންދޭ!! އޭރުން ވަރަށް ރަގަނޅުވާނެ!! މިހާރުވެސް ލަސްވެއްޖެ ޖަލަށް ގެންދަން ހިތްތަކުގެ ރައިސް!! އަދީބާ ޒިޔަތު ގޭގައި ބައިތިއްބައިގެން މިސަރުކަރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން އެމީހުނާ ބައްދަލުކުރުމާ ފޯނުން ގުޅުމާ ހެކި އުފައްދަމުން އެދެމީހުން ކައިރިއަށް ތަހްގީގު ކުރާ ފަރާތްތައް ފޮނުވާ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާގޮތަށް ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދޭ!! އަހްމަދުފުޅަށް މިކަމެއްނޭގޭނެ!! ދެ ފާސިގުން އަދި އެއީ ހެކިއުފައްދާ ދެމެޝިން! އެދެމެޝިން “ރޫޅާލާނެ” ދުވަސް ކައިރިވެއްޖެ!!

  88
  4
 10. .

  ރައީސް ޔާމީން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް މިނިވަންކުރޭ!

  101
  5
 11. Anonymous

  ކަލޭ ޔާމީނު ނޮޅާލަންއުޅުނަސް ޔާމިންވެސް ދިެހިންވެސް ބިރެއްނުގަންނާނެ

  92
  5
 12. އުބުޖާޑި

  ޙޭބަލިވޭ. ކޮންގޮތަކުންތޯ 13 އަހަރު ޖަލުހުކުންޖެހިމީންގެ ލައިވް އިވެންޓް ރާއްޖެޓީވީން 2018 ވަނަ އަހަރުގެން ކެމްޕޭންކުރީ. ޢޭރުތިބި ހުތިހާ ކުއްވެރިން އަމަލުކުރީ ކިހިނެއްބާ. ކާކުތޯ ފިޔަވަޅުއެޅީ.

  87
  5
 13. ނައުޒީ

  ޖަލުގައި ފޯނު ބޭނުންކޮއް ފޮޓޯ ނެގި މައްސަލައިގަ ނާޒިމް އަށާއި އިމްރާނުއަށް ފިޔަވަޅު ކަރެކްޝަނުން ނޭޅީ ކީއްވެތޯ ތަހުގީގުކޮއް އެކަމުގެ އިހުމާލުވި ފަރާތްތަކައް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ.

  92
  4
 14. ނަން

  ޔާމީނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންވީމަ މުއައްސަސާތަށް އެހާ އަވަސް އެމްޑީއެން އުތެމަ އަދި ޓިކްޓޮކުގައި ބަރަހަނާކޮށް އުޅުނު ސޮރަށް ފިޔަވަޅުއަޅަންވީމަ މުއައްސަސާތަށް ގަދަނިދީގަ މިވަރުން ޤައުމުގެ ކަަންކަން ދަންޏާ

  86
  4
 15. ކެރޭ

  ކޮރަޕްޓް މޮހޮދުޅާ ދިއްދޫ އަނީސަ އައް ފިޔަވަޅު އަޅާބަލަ މިހިރަ ގަމާރާ

  42
  3
 16. ސަފީނާ

  ސޯލިހު ކިތަންމެ ރުޅިއަޔަސް އަދި ކިތަންމެ ދެރައެއްދިނަސް ރައީސް ޔާމީނަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައިވާ ލޯބި ނުފޮހެވޭނެ. ހީނުކުރާތި އިންޑިޔާގެ އުނގަށްވެއްޓި އަބަދު ތިހެން އޮވެވޭނެކަމަށް.

  45
  3
 17. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  ހަމަހަޖަމްނުވީ ކިތަމްމެ ފިޔަވަޅެއެޅިކަމުގާވިޔަސް ރައީސް ޔާމީނު ފަހަތްކަނުޖެއްސޭނެ ހަމަ ދުވަހެއް ދުވަހަކައް ރައީސް ޔާމީނުގެ ތާއިދުދާނީ އިތުރުވްމުން

  39
  2
 18. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  ބަޔަކު ދެން ހައިރާންނުވާނެބާ ބަލަގަ ދިވެހިކޮމްމެ ރައްޔަތަކައް ލިބިގެންވާހައްގެ ރައީސް ޔާމީނު ބޭނުންކުރީ

  38
  3
 19. ލަދު

  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ބައި މީހުން މާލަސްތަކެއްނު ކުޑަކަކުލަށް ތިރިވާނެ އިންޝާﷲ އާމީން

  43
  2
 20. ާދަލޭކް

  ކުދިންނޭ الله އަށް ބިރުވެތިވޭ މާދަމާ އަކީވެސް ވާދުވަހެއްކަން ދަނޭ އަބަދު މިދުނިއޭގަ ނުތިބޭނެކަން ދަނޭ.

  38
  1
 21. މަސްއޫދު

  ބަލަ މިހިރަ ގައުބޭ! ރ. ޔާމީނު ހުންނެވީ އެމަނިކުފާނު ބަންދުކޮށްފައިވާ ގޭގައި ކުޑަ ދޮރުން ބަލާލާ ގައުމީ ދިދަ ވިހުރުވާލުމުން! ހާދަ ހިއްދަތިވީ! ބުނަން ރަގަޅުވާހަކައެއް! ތިޔަގޮތައް ފިޔަވަޅު އަޅާނަމޭ ބުނެ ބިރުގަންނަވާނި ކަމެއްތް! ތިޔައީވެސް މީހަކަށް ބިރު ދެއްކުން! މީހުންނަށް ބިރު ދެއްކުމަކީވެސް ޓެރެރިޒަމުގެ ޢަމަލެއް! ރ. ޔާމީނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ ކަލެއަށްވެސް ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަޅު އެޅޭނެ ދުވަސް އޮތީ ވަރަށްކައީގައި! މިކަން ހަދާނުގައި ބަހައްޓާތި!

  38
  2
 22. ާައަލީ

  ރައީސް ޔާމީން އެބުރި އަންނާނެ ވަރައް އަވަސްކޮށް ހަނދާން ކުރާތި ނުކިޔަވާ އިބޫ

  38
  2
 23. އަފޭ

  ޔާމީން ބަންދުގައި ހުރެގެންވެސް އެއޮތް ދެއްކީ ޔާމީންގެ ހިތުގައި ވާ ގައުމުދެކެ ވާ ލޯބި އެއީ އެމްޑީ ޕީ ގައި ތިބި ގައުމު ނޮޅާލަން އުޅޭ ޔަހޫ ދީންގެ ބަޔަކައް ބަލަން ކެތްނުވީ ކަން ވަރައް ސާފުކޮއް ފެނިއްޖެ

  42
  3
 24. ވަގުޔާމީނު

  ޕީޕީއެމް ޔަހޫދީންތައް ތެޅި ކޮމެންޓްކުރާވަަރު ބަލާބަލަ ލޮލް

  2
  7
 25. Anonymous

  ހީނުކުރާތި ފުއްޕާފަ އަބަދު ތިހެން ހުރެވޭނެހެން. ގައްދާރު މުހަންމަދުބަހްމަދު އަށްވެސް މާކަ އުުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ކުރިއަށް އޮންނާނީ. ⁰

 26. Anonymous

  މުހައްމަދުނަހުމަދު ބަނޑު ގޯސްވީއުތަ؟

 27. Anonymous

  މުސްލިމު ލަޝްކަރެއް މިވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަންވީ.

  7
  1
 28. Anonymous

  އިބޫއަކީވެސް އިމްރާނުވަރުގެ އަނިޔާވެރިއަކީތަ؟ ގައުމު ވިއްކަނީ އިބޫތަ؟ ދިދަ ފެނުމުން އަސަރުކުރާހާ ނުބައިމީހެއްތަ އިބޫއަކީ؟

 29. ސެން

  ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރޭ. ކޮބައިތޯ އެމަނިކުފާނު މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިފެންފަ؟ އެމަނިކުފާނު އެހުންނެވީ އެމަނިކުފާނު ގެކޮޅުގަ ނޫންތޯ! ދިދައެއް ކުޑަދޮރުން ވިހުރާލެއްވުން ވޭތޯ މުޒާހަރާގަ ބައިވެރި ވުމަށް؟

 30. ވަތަނީ

  ރ ޔާމީން މިހާރުން މިހާރަށް މިނިވަން ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް
  ގޮވާލަން!

  7
  1
 31. ނަންނު

  ވަގަކަށް އެގޭނެ ވައްކަން ކުރާނެ ހުރިހާ ގޮތެއް. ގޭގަ އޮވެގެންވެސް ވަގުކަލޭގެ ރާވާނެ ވައްކަން ކުރެވޭނެ ހުރިހާ މަގެއް ފަހިކުރާނެ

  1
  5
  • ރަން ރީނދޫ

   ވަގަކީ ކަލެއާއި ކަލޭގެ ޕާޓީ ރައީސް ހިންނަވަރު ކުޑަ މޯދީ

 32. ރަދީފު

  ޔާމީނުވެއްޖިއްޔާ ޕީޕީއެމްގެ ދިދަޔާ، ޤައުމީ ދިދައިގެ އަތްޕުޅު ލެވިގެންނުވަނެދޯ އިމްރާނު ފެންކުޅިކުޅުނަސްރަނގަޅުވާނެ މިހާރު ކަންކުރާގޮތުން ރައްޔިތުން ރަތައް

  7
  1
 33. ޕީޕީއެމް

  ލަސްނުކުރައްވާ އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާ. އަޅުއްވާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކަށް ސަރުކާރުގެ ތާއީދު ގެއްލި ޔާމީނަށް ތާއީދު ދާނީ ބޮޑުތަނުން އިތުރުވަމުން. އެލެކެސް ބުނަނީ ކީކޭބާ؟

 34. ފުޅު

  ފުޅު ވަކި މީހަކު ކުރީމަ މައްސަލަ ނުބަލާފަ ވަކި މީހަކުކުރީމަ މައްސލަބަލާވާހަކަ ދައްކާއިރު ހާދަ ނަސްލީ އިމްތިޔާޒެކޭ ތިގެން ގުޅެނީ. ރައީސް ޔާމީނަކީ މިރާއްޖޭގ ވެރިކަން ކޮށްފަ އަދި ވެރިކަން ނުކުރިޔަސް ދައުލަތުގެ އެކި މަޤާމް ތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށް ހުންނެވި ރައިޔުންނަށް ޚިދުމަތް ތެރިޔެއް.އެމަނިކްފާނުކޮށްދެއވި ޚިދުމަތްތައް އެތިބީ ފެންނާން. އިބްރާހީމް މުޙައްމދު ވެރިަކަމަށް އިސްވި ގޮތަށް ތަބަކަށް ވެރިކަން ލާފަ ޙަވާލުކުރިގޮތަކަށް ނޫން.ޔާމީން ވެރިކަމަށް އައިކީ.
  އެމަނިކްފާނުގެ ސަޕޯރޓަރްުްނ އެބަތިބި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަން ކޮޅުތަކުގައި.ތިމުޒާހިރާގައި ބައިވެރި ނުވެ ވެސް ކޮވިޑަކާ ހެދީ އެބަތި އެތައްބަޔެއް. އެމަނިކްފާނުގެ ގެކޮޅު ކައިރީން ދިޔަ އެމަނިކްފާނުގެ ސަޕޯރޓަރުންނާ އެމަނިކްފާނަށް ބެއްލެވުމަކީ ގޯހަކަށް ނަހައްދަވާ.

 35. ާާާޢަލީ

  ރައީސް ޔާމީނާ ހެދި މޮޔަވަނީތަ އެމްޑީޕީ މީހުން..
  ސޯލިހު ކަލޭ ކިތައްމެ ވަރެއްކުރަން ހިތުލިޔަސް މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާންގެ ރަޙުމަތުން ރައީސް ޔާމީނަށް ކެއްތެރިކަން ދެއްވާ ސާބިތުކަން ދެއްވާނަމަ ކަލޭމެނަށް ކުރެވޭނެ އެއްކަމެއްނޯންނާނެ..
  ހާދަ ބިރުގަނެއެވެ