އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ވިއްކައިގެން ހިންގާފައިވާ ހިޔާނާތުގައި މަންފާ ލިބުނު މީހުންގެ ސައްހަ ލިސްޓު ފެށެނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމްއާ ހިސާބުން ކަމަށް ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޖިނާއި ބޮޑު ދައުވާތަކެއް އުުފުލިފައިވާ، މި ވަގުތު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނެވި އަލީ ވަހީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ޝަމީމަށް އިޝާރަތް ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ ރެހެންދި ފްލެޓުން ކަޅު ދަބަހާއެކު ނިކުތް މީހުން އޮޅިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ޖަލަށްލިޔަސް، މަރާލިޔަސް އޭނާގެ އަޑު ނުކެޑޭނެ ކަމަށް އަލީ ވަހީދުގެ ޓްވީޓް ނިންމަވާލައްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީއާ ގުޅުވައި އަލީގެ ޓްވީޓެއް އަައިސްފައިމިވަނީ ހިޔާނާތުގެ ކުށުގައި ޖަލުހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑު އެހުމެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށެވެ. އޭނާ ކުރެއްވި އެހެން ޓްވީޓެއްގައި ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ގޮވާލިއެވެ.

އަލީ ވަހީދު ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ޝަމީމް "ވަގުތު" އަށް ވިދާޅުވީ އެ ބާވަތުގެ ކަންކަމާއި މެދު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ.

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރި ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި 281 މީހެއްގެ ނަން އޮތްއިރު، މީގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި މި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ނަން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ކުރީގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އޭރުގެ އިސްވެރިންނާއި، މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ މެންބަރުންނާއި ކުރީގެ މެންބަރުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ ތެރެއިން މިހާރު ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތަކުގައި ތިބި 119 މީހެއްގެ ނަން އެބަ އޮތެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކާއި އައްޔަން ކޮށްފައިވާ މަގާމުތަކުގެ އިތުރުން އިންތިހާބީ މަގާމުތައް ހިމެނެއެވެ. ސްޓުގައި ނަން އޮތް ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުން މަގާމުން ވަކިކުރަން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ނަން އޮވެ، އޭސީސީން ޕީޖީއަށް، ދައުވާކޮށްދިނުމަށް ފޮނުވާފައިވާތީ ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްވެސް ވަނީ މަގާމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ކޮވިޑް

  " ޝަމީމް "ވަގުތު" އަށް ވިދާޅުވީ އެ ބާވަތުގެ ކަންކަމާއި މެދު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. " ނުބުނެވޭނޭ އެކަށްޗެއްވެސް ކިޔާނެ ކިޔަން އޮތީ ކީކޭ ޝަމީމް؟

  39
  2
 2. އިސްތިއުފާ

  ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ ޕީޖީ ޝަމީމް އިސްތިއުފާ

  34
  3
 3. އިސްތިއުފާ

  ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ނޫނޭ ފާހަގަ ކުރަންވީ ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ހުރި މެދު ފަންތި އާއި މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާ ތައް ދިވެހިންނަށް ދެވޭނެ ގޮތެކޭ ސަރުކާރުން ބަލަންވީ ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިހާ މެދު ފަންތި އާއި މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާ ތަަކަށް ބޭރު މީހުން ގެންނަން ވާރކް ވިސާ ދެނީ އެއީ ސީދާ ސަރުކާރުން އެކަން ފަހި ކޮށްދޭތީއޭ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޖެހޭނެ މިކަމުގައި ޒިންމާވާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މައުސޫމު އަށް މިކަން ނުވިއޭ މައުސޫމު އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

 4. އ

  ޢަލީ ބުންޏަސް އެއީ ތެދެއް .. ޝަމީމަށް ލިބުނު ފައިސާ ތައް ގިނަ ކަމުން އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިންގެ އެކައުންޓަށް ލާން ގުޅި ބައެއް މީޙުން އެއްބަސް ނުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި މީހުންނާއި ވެސް ގުޅި އެހެންވެ އަދީބުގެ ދިފާއުގައި ޝަމީމް ނުކުތީ މިހާރު ވެސް އަޑި އަޑިން ޑޭލް ހަދާ އެއްވެސް ފައިސާ އެއް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހުކުމް ލުއިކޮށްލީ އަނެއްކާ ފިނިފެންމާ ލޯންޗްގެ އެއޮތް ބޮޑު މައްސަލަ ވެސް ބާތިލްކޮށް ދައުވާ ނުކުރީ ޓެރެރިސްޓެއް ހިމާޔަތް ކުރެވޭނީ ވަރަށް ފައިސާ ލިބިގެން... ހުރިހާ ފައިސާއެއް އަދީބް ނެގީ އެކަމު އެންމެ ރުފިޔާ އެއް ވެސް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ

  10
  1
 5. Anonymous

  ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ކައިގެން ޕީޖީއަކަށް އިނދެ އެމައްސަލައިގާ އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރަން ހުރުމުން ސުވާލު އުފެދޭ. ސަމީމް އަކީ ވަރަށް އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު މީހެއް. އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތަށް ބަލައި ކަންކަން ނިންމާ މީހެއް.

  10
 6. ޢިކުރާމު

  ތިޔަބުނީ ތެދެއް އަލީވަހީދަ ކަސް ރާއްޖެހަލާ ކުވެ ނިމިއްޖެ ނިކަންބަލާބަލަ އަދުލުއިންސާފު ހިނގާގޮތް މިރާއްޖޭގަ ރިސޯޓު މުވައްޒަފުން އެތައްމަހެއްވާއިރު އަނބިދޜިންނާ ދުރުގަ ތިބޭއިރު މުސާރައިގެ ރަނގަޅު އޮނިގަނޑެއްނެތް

 7. ކާކުތޯ ހުވާކު ރާގު

  ކާކުތޯ މަމީރައީސްކަމަށް ދޮގޫހުވާރީ ކާކުތޯ ހަރާންހުކުމް ކުތުމުގާއަމުރުކުރީ ކޮންބައެއްބާވަގުނަކީ ދޮގުވެރީންގެ ހައްޤަކީހައްވަކީ ޖަހަންމާތްގެވަޅުގަޑޭ ޢަޒާބުވަގަދަވާނެއޭ ހާދަހާނުބާތްވެގެންވީ ޢަމަލޭކޭތިހިންގަނީ ފާސިގުންނޭ އަޑުއަހާށޭބާރަކީ މަތީފަރާތް ޝުތުރުނުކުރި ފާސިގުން ދެއްވެވީ ނިއުމަތްތަކޭ ޝުކުރުނުކުރިއެޖާހިލުން؟

 8. ސަންފައްތަ

  ޢަލީ ވަޙީދު އަށްވެސް މިހާރު ލައްކަ އެއްޗެހި އެނގޭނެ. ދެރައީ ތި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެނގިހުރެ ސިއްރުކޮށްގެން ވަޒީރުކަމުގައި ހުރީމަ.

  8
  1
 9. ފަތާސޮރު

  މީ ޝަމީމް އިސްތިެުފާ ދޭން ޖެހޭ ވަގުތު. އިސްތިއުފާ!!!

  މި ގައުމުގެ މިހާތަނަށް ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު އިސްތިއުފާދޭން ކެރުނީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ޒިޔަތު އަށް. އެއީ ހަގީގީ ނަޒާހާތްތެރިންނަކީ.

 10. އަލީ ސާލިހް

  ބުޅާ ގޯނިން ބޭރުވަނީތަ؟ އިންޑިޔާއިން ރާއްޖޭގެ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކާއި މިސަރުކާރު އިންޑިޔާއަށް އަޅުދާސްްތުވާން ޖެހިފައިވާ ގޮތް މިބުރުގަައި އަލީ ކިޔާދޭނެކަން ޔަގީން ކުރެވޭ. މިހާރުއެބަ ރަނގަޅުޥޭ. އިންޑިޔާ ހާދަ ޖަރީމާއެކޭ މިގައުމުގައި ހިންގަމުންދަނީ

 11. އޯކޭ

  ލިސްޓް ތަކުގައި ނަން އޮވެގެން ވާކަމެއް އެބަ އޮތްތޯ؟

 12. މަބޭ

  ހަގީގަތަކީ ދިވެހިދައުލަތުން ޓެރަރިސްޓަކާޑީލްހަދާ ރައީސް ޔާމީނާދެކޮޅައް ހެކިއުފައްދައިފިކަން މިކަމުގަ ޕީގީގެ%100 ބައިވެރިވޭ

 13. ހަސަނު

  އަލީ ވހީދުއަކަސް ދެން ކޮންމެހެން ތެޅި ފޮޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. އަންހެން ކުދިންނަށް އޮރިޔާން ދެއްކި ކަމަށް ރައީސް އަރިހު ދެއްކި ވަހަކައެއްް ދެއްކީކި ްރޮޗިކިއުތާރ ޖެނެލަލެއްވެސް ނުން. ބުރުމާ އަންހެނުން އަިޝާ އަށް ކުރިކަމެއް ކުރިކިވެސް ޕްރޮސިކިއުޓަރެއް ނުން. މިހާރު އިންސާފުން ތަހުގީގެއް ހިންގާ ޗަރީޢަސް ކުރަން ޖެހުމުން ޕީޖީ ގޯސް ތިވަނީ. ވަނުވާ ނެއެގިގެން އުޅޭބަޔަކުވެސް އުލެފާނެ. އެކަމަކު ގިނަ މީހުނަށް އެބަ އެގޭ ތިވާގޮތް. ތާކުން އަންހެނަކު ފެންނަ އިރަށް ހޭބަލިވަންޏާ މައްސަލަވެސް ބަލާނެ. މިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަންހެނުންނަކީ އިގިރޭސި ވިލާތުގެ ނާސިގޭތަކުގައި އުޅޭ ކަސްބިންކަމަށް އަލީ އަށް ހިކުރެވިގެން ކުރެވުނުކަމެއް ކުރެވުނީމަ އަދިވެސް ގަދަބަސް ނުބުނެ ކުރެވުނު ކަމަށް މައާފަށް އެދެންވީ.