ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެވޭނަމަ، ރިޔާސީ ޓިކެޓު އެޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަތުން އަތުލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މި ހުށަހެޅުން ކޮންގްރެސް އަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމްއެވެ.

އަސްލަމް ހުށަހެޅި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ އިބޫ އަށް ކޮންގްރެސް އިން ޓިކެޓު ދިން ނަމަވެސް އެންމެފަހު ވަގުތު ވެސް ނަޝީދަށް ކުރިމަތިލެވޭ ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ރިޔާސީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާނީ ނަޝީދު ކަމަށެވެ.

އިބޫ އަށް ޓިކެޓު ދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކުރީ 791 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

މިފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރައްވާނެކަން ނަޝީދު އިއްޔެ ވަނީ އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ. ނަޝީދު މިގޮތަށް ނިންމެވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެތިދާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެންކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ.

ނަޝީދު އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރައްވަން ނިންމެވިއިރު އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ ސަބަބުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ނަޝީދު ޝަރުތު ހަމަނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. ފަޏި

  ތަންކޮޅެއްބޮޑު ވަރެއްމީ މިއަންނި އަކު އުފަންވި ދުވަހަކީ މީ ހާދަހާވާ ސުންޕާ ދުވަހެކަޭ މިއެއްޗަކު މިއުޅެނީ ދިވެހިން ދުނިޔެއިން ފޮހެލެވޭނެ ގޮތެއްހަމަ ނުފެނިގެން

 2. ޖޮބޭ

  އަދި ހޭވެރކަން ވާވަރަކަށް އިތުރު ވާހަކަ........
  ބޮޑު ހުޅު ކހިނެތް ހެދީ........

 3. ޮިޮއާމިނާ މަނިކެ

  މީ ސޮދަގާތް ކުރަން ވަރަށް ތަފާތު ގޮތެއް.... ހަމަ ހަބޭސް

 4. Anonymous

  ޔާމީނަށް ލިބުނު ބޮޑުކާމިޔާބީއެއް

 5. ޚިޔުނތެރިއެއް

  ތިބުނީ ހަމަ ތެދެއް

 6. ހަނީ

  މާނަޔަކީ އަދިވެސް އަޑިއަޑިން ކަންތައްގަނޑެއްއެބަ ހިންގަޔޭ.

 7. ޏޫސްކިޔާމީހާ

  ޢުދަގުލެއް ކަހަލަ ފިރިހެނެއް މި ނަޝީދަކީ

 8. ހުސޭނުބޭ

  ޓިކެޓް އެކަނިތަ! އުނު އޮތް ފޮށާވެސް އަތުލާނެ!

 9. ޑަވް

  ޢަދި އެންމެ ފަހުން އަދި އިބޫ އަކަށް ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެއޭވެސް ބުނާނެ، އެވަރުގެ މީހެއް އެއީ، އަދި އަޅުގަޑު ކުރި ސަމާސާއެކޭ ވެސް ބުނެފާނެ އެއީ ސީރިއަސްކޮށް ބުނި އެއްޗެއް ނޫނޭވެސް ބުނާނެ

 10. ގަލޮޅު މީހާ

  ކަލޭމެން ދެބަން ދިހާރަވީތަ
  ހަދާފަ ނަހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން ތިތެޅިބާލަނީ.

 11. ގާސިމް

  އިބޫއައް ތާއީދުނުކުރުމައް ސާހިދު ނިންމައިފި ދެން ލަލަލަ

 12. Anonymous

  ހަހަހަހަ...މަށައް ހީވިޔޭ މި ނަޝީދު ކައިރިން ފަސޭހަގޮތަކަށް ސަލާމަތެއްނުވާނޭ.