ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ގަބޫލުކުރާ ގައުމުތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ސައްހަ ލައިސަންސެއް އޮތް މީހުންނަށް އިމްތިހާން ހެދުމަކާއި ނުލައި ދާއިމީ ލައިސެންސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަންގްލަދޭޝް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މި ލިސްޓަށް ބަންގްލަދޭޝް އިތުރު ކޮށްފައިވާއިރު، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް މި ފަހުން ގެނައި އިސްލާހާއެކު ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ގަބޫލުކުރާ ގައުމުތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ސައްހަ ލައިސަންސެއް އޮތް މީހުންނަށް އިމްތިހާން ހެދުމަކާއި ނުލައި ދާއިމީ ލައިސެންސް ދިނުމަށް ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ އިހްތިޔާރު ދީފައެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓަށް ލިބިފައިވާ އެ އިހުތިޔާރާއި އެކީ އިމްތިހާނަކާއި ނުލައި ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް 25 ގައުމެއް ހިމަނައި ލިސްޓެއް އާއްމު ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެލިސްޓުގައި ހިމެނެނީ އަފްޣާނިސްތާން، ބޫޓާން، އިންޑިއާ، ނޭޕާލް، ޕާކިސްތާން، ސްރީލަންކާ، ބުރުނައީ، ކެމްބޯޑިއާ، އިންޑޮނީޝިއާ، ލާއޯސް، މެލޭޝިއާ، މިޔަންމާ، ފިލިޕީންސް، ސިންގަޕޫރު، ތައިލެންޑް، ވިއެޓްނާމް، ޖަޕާން، އިނގިރޭސިވިލާތް، އެމެރިކާ، ޗައިނާ، ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރެޓްސް، ސްވިޓްޒާލެންޑް، ސައުދީ އަރަބިޔާ، ބެލްޖިއަމްގެ އިތުރުން ޖަރުމަންވިލާތެވެ.

މި ލިސްޓަށް ބަންގްލަދޭޝް އިތުރުކޮށް ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ އާ ލިސްޓު ގެޒެޓް ކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. ކޮރަލް

  ދިވެހި ޑްރައިވަރުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތައް ގެއްލު ނީ އެވެ.

  28
 2. މޯޑު

  ތިޔަވީ ދެންނުވެ އޮތްކަނތައް

  20
 3. ަަަަަސއ

  ހާދަ ހެއްވައޭ ދޯ، ދިވެހިންގެ ގައުމު، ދިވެހިން ޖެހެނީ އިންތިހާނު ހަދާން، ބަންގާޅީންނައް ލައިސަންސް ހިލޭ. ބޯގޮވި މިނިސްޓަރު

  24
  4
 4. ޟމ

  ކައިވެންޏަކާއި ނުލާ އަނބަކު ވެސް މި ޤައުމުން އެމީހުންނަށް ލިބިދާނެ

  24
  2
 5. ސަރީފް

  ކަބުލޯ ކީއްތަތިކުރަނީ ދިވެހިޒުވާނުން ލައިސަންސް ނުލިބިގެން ތެޅިފޮޅެނީ ވަޒީފާއަށް ދެވެންއޮތީ ލައިސަންސް ލިބިގެން އެކަމަކުވެސް ވެކްސިން ފުރިހަމަނުވާތީއޭބުނެ ތިއަރީޓެސްޓެއްނުދިން ބިދޭސީއެއްވިއްޔާ އޯކޭ ޓެސްޓްނުހެދިޔަސް ދެންމިގައުމުގަ ދިވެއްސަކައް ވަޒީފާއެއް ލިބޭނެގޮތެއްނުވިސްނޭ މަށަކަށް

  22
 6. ޓރ

  ޢައްޑޫ ފުލައިން ސުކޫލަށް ކިހިނެއްތޯ ތިގެއްދެވީ ކަމާފާނު

  15
 7. ބޮކި

  ފުރަތަމަ ދިވެހިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހިދުމަތް ދީބަލަ ސައި ކަލެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން 2 މަސް. މީ ބޮޑުވަރު.

  22
 8. އަޙްމަދު

  މިޤައުމުގެ އަންހެނުން މިތިބެނީ ކިހިނެއްވެގޮސްބާ! ގޭކާރީ ހުންނަ ފިހާރައިން ޑެލިވަރީކުރާ ބޯއި ކޮޓަރިޔަށް ވައްދަނީ! ގޭސާފު ކުރަން އަންނަމީހާ ގޭސާފު ކުރުމާއި އެކު އެހެންކަންކަންވެސް ކުރަނީ! ބޭރަށް ދާ ދަތުރު ތަކުގައި ޕްރައިވެޓް ހެލްޕަރެއްގެ ގޮތުގައި ގޮސް އެއްކޮޓަރިއެއްގައި ނިދަނީ! ލާރީ ދީގެން އެމީހުން ގެއަށް ގެނަސް ފާހިޝް އަމަލު ހިންގަނީ! މީހާރު އަދި އިތުރަށް އެމީހުން ހިންހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ޤާނޫނުވެސް ބަދަލުކުރަނީ!

  15
  2
  • މުޙަންމަދު

   ހާދަ ވަރަކަށް އަންހެނުންނާ ޖައްސާލާފަ! ބައެއް އަންހެނުން ތިވައްތަރަށް ނޫޅެއެކޭ ނުބުނަން! އެކަމަކު ތި ބުނާ ވައްތަރަށް އުޅޭ ފިރިހެނުން މާ ގިނަވާނެ. ކޮންމެހެން އިހުޒަމާނުގެ ބޯދާ ތަފާތު ކުރުން ދައްކަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް!

  • ޚަލީލު

   ފިރިހެނަކު ތިވައްތަރަށް އުޅެފިއްޔާ ގޮވާނީ "ފިރިހެން ވަންތަކަން"، "ކެރޭކަން"، "ފިސާރި ފިރިހެނެއް" އެކަމަކު އަންހެނެއް އެވައްތަރަށް އުޅެފިއްޔާ ގޮވާނީ "ދޯކާ ދިނީ"، "ބޭވަފާ"، "ތިހިރީ ވަރިކޮއްފަ" ފިރިހެނުންގެ ތެރޭގައިވެސް އަންހެނުންގެ ތެރޭގައިވެސް ތިވައްތަރަށް އުޅޭ މީހުން އުޅޭނެ. އެކަމަކު ނަސްލީ ތަފާތުކުން ނައްތާލަން އެބަޖެހޭ.

 9. ދިވެހި ދިދަ

  އެކަމު ތިޔަގައުމުތަކުން ކަމަނާ ދެއްވާ ލައިސަންސް ގަބޫލެއް ނުކުރޭ..ދެން މިވީ ކޯއްޗަކަށްތޯ ކަމަނާ؟ ދެކޮޅު އެއްވަރުވާންޖެހޭނެ

  21
 10. ބަންގާޅުގައި އުޅުނު ދިވެއްސެއް

  ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށް ނުފެނޭ. ފޭކްލައިސަންސް ގިނަ، ލައިސަންސް ގަނެވޭ ތަނެއް އެއީ.

  21
 11. ައަލިބެ

  އަމިއްލަ ގައުމުގަ ދިވެހިން މިޖެހެނީ މާ ހާލުގަ އުޅެން

  22
 12. ސަޒާ

  ލަންކާގަ ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސަކު ލަންކާއިން ލައިސަންސް ނަގާފަ އޮތަސް ރާއްޖޭއައިސް ރާއްޖޭގައި ދުއްވަކް ލައިސަންސް ނަގާއިރު އިމްތިހާނާއި ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ހަދަްޖެހޭ

  19
 13. ހަލީމު

  އަންހެނުން މާކުރިއަށް ނެރެ މާމަތީ މަގާމު ދިނީމާ ވާގޮތް ފެނޭތަ. އެއްކަމެއް ވެސް ރަނގަޅަކަށް ނުކުރާނެ.

  17
  5
  • ހޯސް

   މިހާރު ގައުމުގެ ވެރިއަކަށްވެސް އެހުރީ އަންހެނެއްތަ. ބޮޑު ފިރިހެނެއް!

   5
   1
 14. ބަލާބަލަ

  90 ދުވަހަށް ބަންގާޅު ލައިސަންސްގަ ރާއްޖޭގައި ދުއްވޭ ކަމުގެ ހުއްދަ. އާ ލައިސަންސެއް ދޭ ވާހަަކައެއް ނޫން. ވަކި ދެ މާއްދާ އެއް އެއީ

  5
  6
 15. އަލްޖިބްރާ

  ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތަށް ހައްލު ކުރަނީ އޭ ގޮވާއަޑު އިވޭ ! ފެންނަނީ ޚާއްސަކޮށް މިބަންގާޅީ ބައިގަޑު އިތުރު ކުރަން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރާތަން ! މިއީ މިޤައުމަށް ޖެހިފައިވާ ބޮޑު މުސީބާތެއް ! ތަންތަނުގެ ވެރިންނަށް ލާފަ މިތިބެނީވެސް އަމިއްލައެދުމުން ފޯވެފާ ތިބި ބައިގަޑެއް !

  12
 16. ސަޓޯ

  މިނިސްޓަރު ނުހާ، ވޯރކްޕާމިޓް ކާރޑު ނެތް މީހުނަށް ލައިސެންސް ދޫނުކުރާތި

 17. އެއްލޯޖޯބެ

  ޑީޕޯރޓު ކޮއްލިޔަސް ވަގު ސެޓްފިކެޓުގައާއި ވަގު ޕީ.އެލް ގައި ރާއްޖެ ވަންނަ ބަޔަކު ސައްހަ ލައިސެންސް ގެންގުޅޭނެތަ ؟؟؟