ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާކީ ބީރަށްޓެހި ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން ފާޑުކިޔައިފިއެވެ.

އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަން ގައި ރައީސް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވަނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ. މީގެ ކުރިން އދ. ގައި ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކެވީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްއެވެ. ރައީސްގެ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ފާޑުކިޔަމުން ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ 24 އަކަށް ގަޑިއަރަށްވުރެ ވަކިން ލަދުވެތި ވަގުތުކޮޅެއް، ރައީސް އިބްރާހީމް ސޯލިހުގެ ހަޔާތުގައި ނާންނަ ކަމަށެވެ.

"އާއިލީ ވެރިކަމެއް ކުރައްވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު އެޅިގެން ދިޔަ ވަގުތެއް. އެމަނިކުފާނަކީ ބަދަލު ހިއްޕަވާ ބޭފުޅެއްކަން ސާބިތު ވެގެންދިޔަ ވަގުތެއް. ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމުގެ ތުހުމަތު އެޅިގެން ދިޔަ ވަގުތެއް" މުންދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންހެނުންތަކަކަަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ވަޒީރުންކަމުން ވަކިކުރި އަލީ ވަހީދު، ދިފާއަށް ނިކުމެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ މުންދު ވިދާޅުވިއެވެ. ތިން ގަނޑިއެއްހާއިރުގެ ޕްރެސްއެއް ބާއްވާ އަލީ ވަހީދު ވަނީ ދިފާއުވާން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގައި ރައީސް ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށްވެސް އިނގިރޭސވިލާތުގެ ޖަލުން ދާދި ފަހުން މިނިވަންވި އަލީ ވަހީދު ވަނީ ވިދަޅުވެފައެވެ.

މުންދު ވިދާޅުވީ އ.ދގެ މަޖިލީހަކީ ކޮންމެ މެމްބަރު ގައުކަކަށްވެސް އެރައްޔިތެއްގެ ހަގީގީ އިހްސާސާއި ހާލަތު އަދި އެރައްޔިތެއްގެ އުއްމީދާއި ތަސައްވުރު މުޅި ދުނިޔެއަށް އެރައްޔިތެއްގެ މަންދޫބެއް މެދުވެރިކޮށް ހާމަކުރަން ކޮންމެ އަހަރަކު ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިއްޔެ، އޭނާ އެކަމަކާއި މާ ބޮޑަށް ފަހުރެއް ނުވެއެވެ.

"ރިޝަވްތުގައި ތިބި މީޑިއާތަކުން ބުނަނީ މިއީ ވަރަށް ފަޚުރުވެރި ދުވަހެކޭ. ވަގުތެކޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިރޭ މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ހިތާމަވެރި ލަދުވެތި ވަގުތެކޭ." މުންދުގެ ހަމާލާތައް މީޑިއާއަށް އަމާޒުކުރެއްވިއެވެ.

މުންދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ވާހަކަ ދެއްކެވީ ހިތާއި ދެކޮޅަށް ކަމަށެވެ. ފަސްތީނުގެ މައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގެން އުޅޭ ގިލަންވެރިކަމާއި ވަރަށް އެއްގޮތް މައްސަލައެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

".ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި ނުފެންނަ ފަށާލައިގެ ތެރޭގައި ރިޝްވަތާއި ޑަބަލް ޑީލިންގ އާއި ސަބްވަރޝަން ނުވަތަ ތަނެއްގެ ތެރޭގައި މަސްލަހަތު އުފައްދާ ގުޖަޑު އުފެއްދުން" ސަރުކާރުގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތަށް ފާޑުކިޔަމުން މުންދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިޔާއިން އެހީއާއި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން ނަގަމުންގޮސް ގައުމު އޮތީ ނަގާ ކޮޅަށް ނުޖެހޭ ހާލަތުގައި ކަމަށާއި، ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ވާނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެނެސްގެންކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. އިސްތިއުފާ

  ހިޔާ ފްލެޓްްސް ތަކުގެ ކުލި ކުޑަ ނުކޮށް އަދި މާލެ ސަަރަހައްދުން ގޯތި ދޭން ހުޅުމާލޭ އިރުން އޮތް ފަޅު ހިއްކާ އެކަން ނުކޮޮށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަ ކޮށްގެން ރައީސާއި ޝާހިދު ޔޫއެން އަށް ގޮސް އިންޑިއާ އަށް ކަޓް ދީގެން ތިޔާ ކުރާ ކަންކަމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ އެއްވެސް ފައިދާ އެއް ނެތޭ ރައީސް އިބޫ ދެން ރާއްޖެ ނައިސް މަޑުކޮށްލާ އެމެރިކާގައި މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުއްދޭނެ މީހުން މިރާއްޖޭގައި އެބަތިއްބޭ ވަގުވޯޓް ލައިގެން ވެރިކަމަށް އަންނަ މީހުން ކަން ކުރާނީ މިހެންނޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  5
  1
 2. އިސްޢާފް ސަލީމް

  ބަޔަކު ލިޔެފަ ދިން މަޟުމޫނެއް ކިޔާލީ!

  3
  1
 3. މުންޑު

  އިދިކޮޅޭމެންނަކަށް ހަޖަމެއްނުވިދޯ

  1
  5
 4. އިސްތިއުފާ

  ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  5
  1
 5. ޕޮންޕީ

  އެއްކަލަ ބޮއް މުންދު އަނގަފެޅީދޯ! ޗަކޮއެ މެންގެ ވެރިކަމުގައި އޭރު ހުރި ޑޮލަރު ސޭޓަށް ނުކެރުނު 5 އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް ޔޫއެން އަށް ގޮސް އެޕޯޑިއަމްގައި ހުއްޓިލާކަށް! އަސޭލާ އަކާ ކޮންމެވެސް ސިހުރުހާހުރަކާއި ގެން ތެޅިބޭލީދޯ! މިހާރު ހުރީ ދިވެހިން އެދޭ ވެރިއެއް! ކަދުރު ފާތުމާ ކުރެން ހޯދާ ހަޖަމްގެ ބޭސްގުޅައެއް!

  2
  3
 6. ސައީދު

  ރައްޓެހި ވާހަކަ އެއް ދައްކަން ނުކެރުނު ބަޔަކު ކޯއްޗެއް ތިކިޔަނީ ހަޔާތެއްވެސް ނެތެއްނޫން

 7. ޙައްޕު

  ޢަޅުގަނޑު ހީކުރީ މުންދުއަކީ ޑިޕޮލޮމެޓިކެއްކަމަށް.ނަމަވެސް މިހާރު އެނގިއްޖެ.ކިޔަވާވިދާޅުވި އެއްޗަކުން އެނގިވަޑައިގެންނެވި އެއްޗެއްނެތްކަން.ދެން އިނގިރޭސިބަސް އެނިގިވަޑައިގަންނަވާ.ސިކުނޑިފުޅެއްނެތް.
  ޔާމީނުގެ ދައުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަޔާތުގާވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ނަން ކިލަނބުވި ދުވަސްވަރުކަން މުޅި ދުނިޔެ ދަނޭ.މިދައުރަކީ މީގެ އަނެއްކޮޅު....