އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެޕާޓީގެ މެންބަރުން ދެއްކީ ޑިމޮކްރެޓިކް ނަމޫނާއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ޝާހިދު ފޮނުއްވެވި މެސެޖްގައި ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި އެންމެހައި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. "މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި އެންމެ ބޭފުޅުންވެސް ދެއްކެވި ރީތި ޑިމޮކްރެޓިކް ނަމޫނާއަށް ސާބަސްދެން. އެމްޑީޕީ އަކީ އިންތިޚާބުތަކަށް ފަރިތަ، ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރަސީއާއި ތަރައްޤީ ގެނެސްދޭ ޕާޓީ." ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވަނީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ނިމިދިޔަ ދައުރުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ޚިދުމަތްކުރެއްވި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ވެސް ދަންނަވާފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮތް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ކުރިއަށް ދިޔައީ ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށެވެ.

ގައުމީ މަޖިލީހަކީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގުނަވަނެވެ. އެމްޑީޕީގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމާއި ބޮޑެތި ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި އަދި އެމްޑީޕީ ސްލޮޓްތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަނީ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުންނެވެ. ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕްގެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އިތުބާރު އޮތްތޯ ބަލަން ވޯޓު ނެގުމުގެ ބާރު ވެސް އެޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހަށް ލިބިފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ޢިޔާބު

  ކޮން ތަރައްގީއެއް ގެނެވުނީ. ލިބުނު ކާޕެޓުގަނޑުވެސް ވީ ހިސާބެއް ނޭނގޭ

  37
 2. ކަޅުދަބަސް

  އަނގަ އޮތީޔަ ކާޅެއްނުކާނެ ޔޯ ޑިމޮކްރަސީއަކީ ވަގުންހިމާޔަތް ކުރުންތަ ނޫނީ ލާދީނީ ރިޕޯޓް ނެރުންތަ ޑިމޮކްރަސީ ކިޔަނީ ވޯޓުކަރުދާހުން ވައްކަންކުރީމަތަ ވެރިކަމެއްޑިމޮކްރަސީވަނީ ފޭރިގަނެގެން ހަރާވެރިމެއް ކުރުމައްތަ އެހެންވެއްގިއްޔާ ޑިމޮކްރަސީއަކީ ވައްކަ ފޭރުން މަކަރާއި ހީލަތްތެރިކަން އެމްއެމްޕރސ ގެ ހުރިހާވަގުން ދައްކާވާހަކަ ކިހާތާހިރު ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސްނެތް ބައިގަނޑެއްދޯ ތިޖާހިލުންގެ ޖާހިލުކަން މާތްﷲ ތިބަގަޑަށް ދައްކަވާށި އާމީން

  32
  1
 3. ޫއޮނަރަބަލް އިބިލީސް

  😆😆😆😆

  19
 4. ޖަޒީރާވަންތަ ކެހެރިނުފަޅާ ޖަނަވާރު

  ތިކަހަލަ ތަރައްގީ ރަނގަޅީ ނުލިބުނިއްޔާ.. ލޮކްޑައުން ކޮށްގެން އަހަރުމެން ފަގީރުކޮށްފި

  31
 5. ކުޑާާ

  ވަރައްތަރައްޤީ ކުރެއި ވާކަމެއްހަރާން

  27
 6. ކާފަބޭ2020

  އެމްޑީޕީން ގެނަސްދިންތަރައްގީއާހެދިމިއުޅެނީ މަގުމަތީގަބާރަށް ހިނގައިނުގަނެވިގެން! ތަރައްގީއަށްފައިންއެރޭވަރުން😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

  32
 7. Anonymous

  ކަލޭތީ ދިވެހިގަުމައް ބޭރުސިފައިން އަރަންގޮވި މިގައުމުގެ އައްދާރެއް

  35
  1
 8. ލަކްނައު

  ނެކްސްޓް ޖޯކު ޕްލީޒް. 😝🐊

  27
 9. ކުޑަކަތީބު

  ކޮންތާކަށްހޭ ޝާހިދޫ...

  27
 10. ސަމާލު

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަން ކުރަމުން، އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ އާއި މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ބައެއްގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގައި ހުރެ، މަނިކުފާނަށް އ.ދގެ ރައީސްކަން ލިބުމަކީ، އެމްޑީޕީން ދިވެހިރާއްޖެށް ތަރައްގީ ގެނައުން ކަމަށް މާނަކުރާނަމަ، ދިވެހިންނަކީ، ބޮލުރޮދި ކެނޑިފައިވާ ބައެއް! މިހާރުވެސް އިންސާފުގެ ތިލަފަތުން އަގުމަގުކުރާއިރު، އެމްޑީޕީ ގެނައި ތަރައްޤީ އަށްވުރެ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރައްޔިތުން އަށް ދީފައިވާ ދުއްތުރާތަކާއި، މާއްދީ ގެއްލުމާއި، މަޢުނަވީ ގެއްލުންތައް ބޮޑުވާނެ! އުސްފަސްގަނޑުން ސިހުރު ހާހޫރަ ހަދައިގެން، ކާޅާއި ހާލާއި ކުކުޅު ކަތިލައިގެން އޭގެ ލޭ އަޅައިގެން ކައްކާފައިވާ ބޮނޑިބަތް ކައިގެން، ހޭބުއްދި ފިލާފައިވާ މީހުން އަށް މިކަންކަން ވިސްނުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް!

  35
 11. ފަނާ

  ގައުމު ފަނާކުރާ ޕާޓީ

  34
 12. Anonymous

  އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގަ މިގައުމައް ލިބިފަވާ ކުރިއެރުމެއްވެސް ދަނީ ނެތި ހަނާވަމުން ، މިގައުމުގެ ހަލާކުގެ ގޮތުގަ އެމްޑީޕީ ސިފަވަނީ.

  29
 13. ލޯބިވާ ވަޠަން

  ގައުމު ވިއްކާ ގްރޫޕް

 14. ޝާހިދުވެސް ކޮސްނުގޮވާ

  މޑޕ ބުނީ ކޮންކްރީޓް ތަރައްގީއެއް ނޫނޭ ބޭނުމީ. އެކަން ކޮށްފިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާއިން ކުރިކަމެއް ފެންނަން ހުރެދާނެތީ އެމީހުން ބުނީ އިންސާނާއޭ ތަރައްގީވާން ޖެހޭނީ. އެހެންވެ މިލިއަނުން ހަރަދުކުރީ މީހުންބިނާކުރުމަށް.
  އެތައް 100 މިލިއަނެއް ހަރަދު ކޮށްފައި 5 ހާހުން 8 ހާހުން މީހުން މިހާރު ތަމްރީން ކޮށްފީމޭ. ބުނެ ލާރިކޮޅު ކައްވާލީ.
  ތަމްރީނެއް ނޯްންނާނެތާ ފެންނަން.

 15. ހަންނާނު

  އެމްޑީޕީގެ ތަރައްޤިގަ ހިމެނޭ ކަމެއްބާ ފައްޅިއަށް ދިއުން އެއީ... ބުދުފައްޅި ބޭ....( ޝާހިދު )

 16. ގައުމު

  ޢެމް.ޑީ.ޕީ ކުރާ ތަރައްގީ ވަގުތީ ތަރައްގީ. އަންނި އާއި ކެރަފާ ވިސްނުން އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ބޭރު ވާންޖެހޭ .. އެމީހުންނަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ ބަޔެއް ނޫން .. އަބަދުބެސް މުއައްސަސާތަކާއި ޖައްސަލައި ، އެތަންތަނުގެ އިޙްތިރާމް ކަނޑުވައި ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފިތުނަ އުފައްދަމުން ، ޢައިރު ދީންތަކަށް ސަނާ ކިޔަމުން ދުވާ ބައިގަނޑެއް ، އެމް .ޑީ.ޕީ އަންނި ކެރަފާ ވިސްނުމާއި ނުލައިވެސް ހިންގޭނެކަން ދައްކަން ޖެހޭ .. އެމް .ޑީ.ޕީގައި ވެސް އެބަތިބި އިސްދީންދެކެ ލޯބިވާ ، ކިޔަވައިގެންތިބި ، ޕާރޓީ ހިންދާނެ ފަދަ ގާބިލް މީހުން އެމީހުންނާއި ޕާރޓީ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ..

 17. ރައްޔިތުން

  މޯޑިވިއަން އިންޑިޔާ ޕާޓީއޭ؟ ގައުމު ވިއްކުން ވިޔަވާ، ކޯވިޑުގައި އިންޑިޔާ މީހުންގަނޑުއަރުވާ 100އެއްހާ މީހުން މެރުން ފިޔަވާ، ކޮށްދިނީ ކޮން ކަމެކޭ؟ އަނގަފުޅާ ނުކޮށް އެމެރިކާގައި ހުރެވޭތޯ ބަލާ، ކޮރަޕްޓް ބެގަނޑު