މިއުޅެނީ ފުޓުބޯޅަ ފޯރިނަގަން ކަމަށާއި ނާޗަރަންގީ ކުޅެން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފް ފާޑުކިޔުންތަކަށް މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

މަހުލޫފް މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފޯރިގަދަ ކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ޝޯތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން ބައެއް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އާންމުން އެކަމާއި ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައެވެ.

މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ، މިރޭ ބޮޑު ސްކްރީންގައި ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރާ މެޗު ބެލުމާއެކު ކުރިއަށްގެންދަން ރާވާފައިވަނީ ބޮޑުބެރު ކަމަށާއި ބޭނުމަކީ ދަނޑުގަ ބޮޑުބެރާއެކު ނަގާފޯރި ކާނިވާ ސަރަހައްދުން މެޗުބަލާ ސަޕޯޓަރުންނާއި ހަމައަށް ގެންގޮސްދިނުން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ ފުޓުބޯޅަ ފޯރިނަގާށެވެ، ނާޗަރަންގީ ކުޅޭކަށްނޫނެވެ" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިރޭ އިންޑިއާއި ކުޅެ ރާއްޖެ މޮޅުވެއްޖެނަމަ، ފައިނަލް މެޗާ ހަމައަށް ކޮންމެ ރެއަކު މިއުޒިކް ޝޯއެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ރޭވިފައިވާ ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ މިހާތަނަށް ކުޅުނީ ތިން މެޗެވެ. ފުރަތަމަ މެޗްގައި ނޭޕަލްއާ ކުޅޭ ރާއްޖެ ބަލިވީ އެކެއް ސުމެއްގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ދެވަނައަށް ބަންގްލަދޭޝްއާ އެކު ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ މޮޅުވެފައި ވަނީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ތިން ވަނަ މެޗުގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެ ނުކުތީ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ މެޗު ރާއްޖެ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

21 ކޮމެންޓް

 1. ރާއްޖެ

  ފޯރި ނަގަންވެސް ނާޗަރަންގީ ކުޅުނީމަ ހަމަ ވާނީ ނާޗަރަންގީއަށް...ކައިވެނި ޕާޓީ އެއްގަިވެސް ފޯރި ނަގަން ޑީޖޭ ޖެއްސީމަ ހަމަ ވާނީ ޑީޖޭ އަށް..

 2. ރާއްޖެ

  އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރަން މަސްތުވެ އެނބުރުން ކިޔާނީ މަސްތުވެ އެނބުރުމަށް..އާ އަހަރު ފަަހަގަ ކުރަުމަކަށް ނޫން...މިހާރު ދެން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އޮތީ ރީތި ނަން ނަން ކިޔުން.
  މަސްތުވުން: ޕާޓީ ކުރުން.
  ޒިނޭކުރުން: ލޯބީގެ ގުޅުން ހިންގުން
  ނާޗަރަންގީ: ފޯރި ނެގުން
  ދީނުގެ ހުކުމްތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރުން: ތަހުޒީބުވުން
  ޙަރުކަށިވުން: ދީނުގެ ހުކުމްތައް ބަޔާން ކުރުން
  ފިތުނަ އުފެއްދުން: ހައްޤު ބަޔާންކުރުން
  ޟިނިވަންކަން: ޙިތުހުރި ގޮތަކަށް އުޅުން

 3. ބުކީ

  ﷲސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އަމުރު ފުޅުތައް ހަނދާންކޮށް ދިނަސް މި ވެރިކަަމުގައި މިތިބެ ބޮޑާ ބޭމެންނަށް ހީވާފަދަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ އެއްވެސް ބައެއްނޫނޭ! މަޙްލޫފުމެންނަށް ހޭ އަރާނީ ވަގުތު ފާއިތުވީމާ. މަޤާމާގެން މަގުފުރެދިފަ ހުރި މީހެއް! މަގުަމަތީ ދުވެގެން މަޤަާމަށް އައީމާ ވާނީ މިހެން.

 4. ނަޒް

  ދޭބަލަ އަލީ ގޮވައިގެން

 5. ހުސޭނުބޭ

  ދެން ކޮން ނާޗަރަންގީއެއް ތި ކުޅެނީ. ވަގުން ރެޑްހޭންޑްކޮށް ހިފިޔަސް ބުނާނެ ވައްކަމެއް ނުކުރަމޭ. ހަމަ އެހެން ތި ހަދަނީ. އެމްއެމްޕީ އާރުސީގެ ޑޮލަރުބޮނޑި ދިރުވާލީމާވެސް އެ އެދީ ޞަދަގާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އެއްޗަކަށް

 6. ދަރަނި ދަންތުރަ

  މަހޭ އަށް ނޭގެނީތާ ؟ ތިޔަކުޅެވެނީ ހަމަ ނާޗަރަންގީ ތީގެ ހިތި މަހޭ އިހުސާސްކުރާނެ

 7. ފާފު

  ކަލޭ ތީ ރާއްޖެ ޓީމުގެ ހަލާކު... ކަލޭމެނަކި އިންޑިޔާގެ ޕަޕެޓުން.......

 8. މަލޫ

  ފުޓްބޯޅާގެ ފޯރިނަގަޏާ ދަޑައްގޮސް ފޯރިނަގާބަލަ ކޮންމެހެން ފުޓްބޯޅަ ނުކުޅޭ ގަޑިތަކުގަ އެހެންތަންތާ ސަކަރާއް ޖަހާނެކަމެއްނެއް

 9. Anonymous

  މަހޭ ކަލޭތީ ދިއުޅިއެއް ހަނމަވާ މީހެއް ނޫންނޭ

 10. މުޖޫ

  ފޯރިއާއެކު ނާޗަރަންގީވެސް ކުޅެންވީ. މިހާރުދެން މި ބަޔަކާ ހެދި ޖީލެއް ފުނޑިއްޖެ.

 11. ރަބަރޭ

  ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސޭހުން ބޭނުންވަނީ މިރޭ ރާއްޖެ ބަލިވާން އިންޑިޔާ މޮޅުވާން

 12. ބެލް

  މަހޭ މަހޭ // ހަމަޖެހޭ // ،،،،

 13. ޑެއިލް

  އޮންނާނެ ފޯރި ނެގިފަ. ގަދަބަސް ބުނެ ބޮޑާކަން ކުރިޔަށް ނެރުމަކީ ނާކާމިޔާބީގެ އަސްލު. ޝުކުރު ނުކުރާމީހުންނަށް ހިތިގޮތް ދިމާވާނެ.

 14. ހަސަނާ

  ﷲ އައްސުކުރު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މުންކަރާތްތަކައްއަރައިގަންނަން ރޭވުމުގެ ހިތި ސިޔާސީ މީހުންގެ ވިހަދޫތަކުގަ ޖެހި ދިވެހިންގެ އުންމީދުތައްވެއްޔާއި މޮޑެވިއްޖެ..

 15. މުފައްކިރު.

  ދިވެހިން މިރޭ ރޮއްވާލާފި. ގައުމީޓީމުގެ ކުދިންކޮޅު ދެއްކި ހިތްވަރަށް ސާބަސް. އަމިއްލަ ގައުމުގައި ރާއްޖެއާ ފެންވަރުގެ ގޮތުން ހަމަހަމަ ޓީމަކާ ކުޅެ ބަލިވުމަކީ ގައުމުގެ ކަންކަން ބޮއްސުން ލަމުންދާހެން ފުޓްބޯޅައިގެ ދިރުން ވެސް ބަނަ ވެފައިވާ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް. ހިތަށް އުދަނގޫވީ ިރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ނެތީމަ. އެހެންނޫންނަމަ( އިރާދަ ފުޅާއެކު ) ދިވެހި ގައުމީޓީމަށް 3 ވަނަ ފަހަރަށް ތަށި ހޯދުމުގެ ފަޚުރު ލިބުނީސް ކަން ކަށަވަރު.

 16. ޏަމް

  ނާޗަރަންގީ ކުޅެން އުޅުމުގެ ސަބަބުންނާއި އަންނިގެ ވިހަގަދަ އަނގައިގެ ސަބަބުން ރާއްޖެބަލިވީ .....

  11
 17. އާދަމް

  ފުތާ މަހުލޫފު. ދިވެހި ބަސް ފޮތް ބުނާގޮތުން ނާޗަރަންގީ އަކީ ބޮޑުބެރު ޖެހުމާ އި ލަވަކިޔުމާ އި ނެށުން. އެހެންކަމުން ތިޔަ ބުނާ ބޮޑުބެރު ޖެހުމާ އެކު އިންސާނީ ފިތުރަތުން އެއ އްފަރާތްވެ ވަޖިދުވާ ވަޖިދުވުމަކީ ނާޗަރަންގީ އަކަށް ނުވާނެ އެއ އްވެސް ސަބަބެ އް ނެތް.
  ތިމާގެ ދުލުން ބުނާ ބުނުމުގަ އި ކޮންމެސް ބޭނުމެ އް އޮންްނާނެ ކަން ހަނދާން ބަހަ އްޓަ އިގެން ވާހަކަދަ އްކާ. ދިވެހިރާ އްޖެ މި ވަނީ ބަލިވެފާ. ދެން ތިޔަ ބޮޑުބެރެ އް ބާ އްވާ ބަލަ.
  ވަ އްކަަމާ އި، ޚިޔާނަތާ އި، ޒިނޭ އާ އި، ރިބާ އާއ އި، ނެތިމޮށުމާ އި، ލިވާތާ އި، ދޮގުހެދުމާ އި، ﷲ ގެ ހުކުމާ އިދިކޮޅަށް ޙުކުމް ކުރުމާ އި، ފަރުދާ ނުކުރާ އަންހެނުންނަކީ ޤަ އުމެ އް ހަލާކުވުމުގެ އަސްލުތަ އް. ޤަ އުމަކަށް ކަލާނގެ ކޯފާ ލެ އްވުމުގެ އަސްލުތަ އް. އެ މަންޒަރު ދިރި އުޅުމުގެ ހުރިހާ މަ އިދާނަކުން މި އަދު ދިވެހީންނަށް މި ވަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފާ.

 18. ފާއިިޒު

  ހުރީ އަންހެން ވެރިން ޖަމާ ކޮށްގެން މަޖާ ނަގަން، އެއްޗެއް ވިސްނިފަ ހުންނާނީ މިކަހަލަ ހިޔާނާތްތެރިން ނިންމާ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ޤަޢުމަށް ލިބެން އޮންނަ ރީތި ނަން ވެސް ނުލިބި ބަދުނަސީބާއި ކުރި]މަތި ލާން މިޖެހެނީ،

  12
 19. އެލީ އައުޓް

  ކޮބާ ގަދަ ބަސް ބުނެ މުންކަރާތަށް އަރައިގަތީމަ ވީ ފައިދާއެއް ފެނިއްޖެތަ މަހްލޫފް

  12
 20. ޞީޓާ

  ޢޯކޭ ނަގާފަ ބަ ހަ އްޓާ.. ހިންދީ ބޮޑުބެރު ޝޯ ތަ އޮތީ މިރޭ

 21. ހިމާރުލް ޤައުމު

  ރަނގަޅު. ފުޓްބޯޅަ ފޯރިނަންގަވާ. މިނިސްޓްރީގައި ބަޖެޓްއޮންނާނެ. އިންޑިއާއިން ނެގި ލޯނުތައް ދައްކާ ހަމަވާނީ 2040 ގަ. ނިކަން ރަނގަޅަށް ފޯރި ނަންގަވާތި. ނާޝަރަންގީ ނުކުޅއްވާތި