ދެކުނު އޭޝިއާގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އިއްތިފާގުވާ ރާއްޖޭގެ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށް ދިވެއްސަކު ބުނެފިއެވެ.

އަލީ ސިރާޖު ނަމަކަށް ކިޔާ ދިވެއްސަކު ފޭސްބުކްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ދިވެހި ޓީމް ހަލާކު ކުރީ އަލީ ރަމީޒު ކަމަށެވެ. "ދަގަނޑޭ މެން ތުނބުޅި ދިގު ކުރުވާ ޓެރަރިސްޓަކަށް ހެދި ހަމަ އެއިމާރު." އަލީ ސިރާޖުގެ ޕޯސްޓްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އަޝްފާގަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށް މީހަކު ބުނެފައި މިވަނީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވެ މުބާރާތް ރާއްޖެ އަށް ނިމިފައި ވަނިކޮށެވެ. މިރޭގެ މެޗްގައި ރާއްޖެ އިން ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ވެސް އަޝްފާގެވެ. އޭނާ ވަނީ މިއަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ތިން ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

އަޝްފާގު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 86 މެޗުގައި މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ 57 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. ކްލަބް ކެރިއަރުގައި އޭނާ ވަނީ 281 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

48 ކޮމެންޓް

 1. ކަލޯ

  ކަލޯ ތުބުޅިބާޅާގެން އަންހެނެއްހެން ތިހުރީ ކާކު ބުނެގެން؟؟

  253
  11
  • ދޯދި

   ގރި މޯދީ ތުބުޅި ބެހެއްޓީ އަލީ ރަމީޒު ބުނެގެން ތަ؟

   80
   4
 2. ބޮގޯސް

  ކަލޯ މިކަހަލަގެ މީހެއްވިއްޔާ ވާނީ ނުކުޅެދޭ ބޯހަމަ ނުޖެހޭ މިހަކަށް ސިދާ ޔަހޫދީ މަޑުކަށީގެ ބޮޓެއްތީ މާދަމަ ޕޮލިހުން ބުނާނެ އެއީ ބުއްދި ހަމނުޖެހޭ ސޭކެކޭ އެކަމު ދީނިގޮތުން މިހަކު ބަހެއް ބުނެފިތަ އެމިހެއްގެ މުޅި ޒިންދަގީގެ ދުވަސްދުއްވަލާ އެމީހާ އުލުބާންދަވަރު ކުރާނެ ކަލޯ ހަމަގަތަ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ މެސީގެ ތުބުޅި ފެކުނިންތަ އޭނަވަނީ ކޯނަޗަކަށް

  208
  13
 3. ކޮރަލް

  މައްސަލަ ބަލަން ޖެހެ އެވެ.

  60
  4
 4. ޓރރސޓ

  މީނައަކީ ޔަހޫދީ ވިސްނުމުގެ ސުލްހަވެރި އަމާން ދީނައް ނަފްރަތުކުރާ ތެރަރިސްޓެއް.

  72
  5
 5. އުގުރި

  ތިޔަހެން ތެޅިތެޅި ތިބެން ޖެހޭނީ އިންޝާﷲ އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ.

  84
  5
 6. ދަގަޑޭ ފޭން

  އަހަރުމެންގެ ހީރޯ އަށް ދެރަބަސް ނުބުނުން އެދެން. ވ ސަލާމް. ބައިދަވޭ ތުބުޅި އެއި ފިރިހެންވަންތަ ކަން.

  92
  4
 7. ނިއުލި

  ސުންނަތަށް ތަބާވާ ކޮންމެމީހަކީ ޓެރަރިސްޓެއްތަ. ކިޔާނެ އެއްޗެއް ނެތިއްޔަ އަނގަ ހިމޭނުންލައިގެން ހުރެބަލަ. މިހާރު ކިހާރީތި. ތިތިބެނީ ސިފައިންވެސް ފިރިހެންވަންތަކަން ގެއްލިފައެންނު.

  70
  4
 8. ގުރާ

  ގުރަ އެއްހެން އަޑު ހަދައިގެން ރަނޑެއް ހެން އުޅޭ އެ އަތުގެ ސޮރެއް

  54
  1
 9. މަޑުކަށި

  މިހާރު ކޮންމެމީހަކު ފަށަނީވެސް މި އެންމެމަތިން // މިއީ ހަމަމީހެއްބާ //

  28
  3
 10. ލޮލް

  އަންނިއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް މިގައުމުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމެއް ކުރި މީހެއް، ކަލެއަށް ކެރޭނެތަ އަންނިއަކީ ޓެރަރިސްޓެކޭ ބުނަން؟

  58
 11. ރާބެ

  ކަލޭވަރުގެ ލަދުހަޔާތް ކުޑަ މީހަކު ދުވަހަކުވެސް ނުދެކެން އަލީ އަސްފާގް އަކީ މިގައުމައް އެތައްފަހަރަކު ރީތިނަން ހޯދައިދީފަ ހުރި މީހެއް ކަލެއައް މިގައުމައް ދުވަހަކުވެސް ކަމެއް ކޮއްދެވުނުބާ

  66
  2
 12. ައަބޯ

  އޭނާ އެހެން ވިދާޅުވީ އިރު އޭނާ ހީވަނީ ރަނޑު އަންހެނެއްހެން ތިވަރަށް ތުނބުޅި މަތިމަސް އޮމާން ނުކުރިޔަސް ބޭރު ގައުމަކަށް ގޮސް ބަދަލު ކޮއްލާ މީހުންނަށް ފާޑު ނުކިޔާ ތިބޭފުޅާ ބޮޑަށް ވައްތަރީ އަންހެން ކަބަލަކާ

  49
  1
  • ވާނުވާ

   ހީވާގި ކަނބަލެއް ކަންނޭގެ

   13
 13. ޔާޔާ

  ކަލޭ ތުނބުޅި ނުފަޅަންޔާ އެއީ ދަގަނޑޭގެ ކުށެއްތަ

  48
 14. ފަގީން

  ސިރާޖޫ.. ކަލެޔައް މިހާތަނައް ގައުމައް ކޮއްދެވުނީ ކޮންކަމެއްތޯ..؟ އަޝްފާގު ގެނެސްދިންފަދަ ފަޚުރެއް ކަލެއް ގެނެވިއްޖެތޯ؟ ބުއްދިން ވިސްނޭތަ އެއްޗެއް؟

  47
  1
 15. އަލިބެ

  އައްޗި މަ ހީކުރީ އަންހެނެއް ކަމައް ފޮޓޯ ފެނިފަ.

  39
 16. ޞައްސަ

  ޓެރަރިސްޓަކަށް ވީގޮތް ކިޔާ ދީބަލަ ކަލޭ؟؟؟
  މަޝްހޫރުވާންވެގެން ކަންނޭގެ މީނަ

  35
 17. ޢަހު

  މިސޮރަށްނޭނގޭތަ ފިރިހެނުން ތުނބުޅި ބަހައްޓަން ޖެހޭކަން މީ ބުރާންތިެއެއްތަ؟

  35
  1
 18. ޢަޒު

  މީނަ މޫނުމަތިން ހީވަނީ ޅައަންހެނެއްހެން މީދޯ އެބުނާ ދުއްޕާނަކީ

  26
 19. ހާމަ

  މީ އ އެ އްކަލަ ނުކުޅެދޭ ޕާޓީގެ މީހެ އް ދޯ؟؟

  25
 20. ރުލުގާ

  ތީގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެއް، ތިއީ އޭނަގެ ހިޔާލު، ދަގަޑޭ އޭނަ އެބުނާ ގޮތަކަށް ނުއުޅެންޏާ އެކަން އެނިމުނީ

  18
  15
 21. ދިވެއްސެއް

  އެއްވެސް ހަޤީޤީތެއްނެތި ތިޔަފަދަ ނުރައްކާތެރި އިލްޒާމް މައުސޫމް މީހުންގެ ބޮލުގައި އެޅުވުމަކީ، ދިވެހިން ހަރުކަށިވާ މައިގަނޑު ސަބަބު ކަމުގައި ދެކެމެވެ. މިހާރުން މިހާރަށް މިމީހާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދީ!

  40
 22. ޙަސަނާ

  ލަަދިނީ ހިމާރުތައް ގައުމީ ޓީމާ ޖައްސާލައިގެން އުޅެނީ އެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އިސްލާމްދީނައް ލޯބިކޮއް ﷲޢާ ﷲގެ ރަސޫލާ އައް ލޯބިކުރާތި..

  47
  1
 23. އައް ނާއިބު

  އަލީ ރަމީޒު ޓެރަރިސްޓަކަށް ވި އްޔާ ދުނިޔޭގަ އި ތުނބުޅި ދިގުކޮ އްގެން އުޅޭ އެހެން މީހުން ޓެރަރިސްޓުންނަށް ނުވާންވީ އެއ އްވެސް ސަބަބެ އއް ނެތް.
  ޙަޤީޤަތުގަ އި ކަލޯގެ ވާހަކަ ތިޔަހަރީ ހުޅަނގުގެ މީޑިޔާ ތަކުގަ އި އެމީހުން މުސްލިމު ފިރިހެނުން ސިފަކުރާ ގޮތަށް. ތަންކޮޅެ އް ސާފު ނަޒަރަކުން ބަލަ އިފީވި އްޔާ ކަލޯގެ ތިޔަ ފުރަ އއްސާރަ ތިޔަ ރަ އްދުކުރަނީ ރަސޫލުﷲ ސަ އްލަﷲ އާއއ އި އެ މާތް ސާހިބާ އަށް ތަބާވެގެން ތި އްބެވި މީހުންނަށް. އަދި ސިރާޖެ އއް ކިޔަ އިގެން އުޅުނަސް. ޖާހިލެކޭ ކި އްޔާ މާ ރަނގަަޅެ އއް ނޫންތަ؟ ކަލޯ ތުނބުޅި ބާލާ އަންހެނެ އްގެ ސިފަ ތިޔަވަނީ އިޚްތިޔާރު ކޮ އްފާ. އެއއއ އީ ﷲ ތަޢާލާގެ ގެ ލަޢުނަތް ހުރި ކަމެ އް. އެހެންވީމާ މެ އްސަކަށް ވެސް ކަމެ އއް ނުކުރެވޭ ތުނބުޅިޔާ ބެހޭން ނޫޅޭ.
  ކަލޯ ޓެރަރިސްޓެ އްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރި އިރު އެކަމުގެ ހެކި ދެ އްކިފަ އެއ އް ނެތް. އެއއ އީ ހަމަ ބުނެލި ބަހެ އއް
  އޭގެ ސަބަބުން ދެ މުސްލިމުންގެ އަބުރާ އި ޙަ އްޤަށް ކަލޯ ތިޔަ ވަނީ އަރަ އިގެންފާ. އަވަހަށް އެމީހުންގެ ކިބަ އިން މާފަށް އެދި ތައ އުބާވޭ.
  ދެން ތުނބުޅި ބާލާ ﷲ ތަޢާލާ ޙަރާމްކުރެ އްވި ކަމެ އް ގެ މަތީގަ އި ދެމިހުންނަ ސިރާޖަކަށް ކުރެވޭނެ ހެޔޮ ޢަމަލެ އް ދެ އްކޭނެ ހެޔޮ ވާހަކަ އެއއ އް ވެސް ނޯންނާނެތާ!

  26
  1
 24. Anonymous

  ކަލޯ ހީވަނީ ރަނޑެއްހެން ގަޓެއްހުރި އަންހެނަކު ވިއްޔާ ފަކުރުވެސް ހީވާނެ އަޝްފާގު އަސްލުވެސް ވ ރީތި

  33
 25. ހަތަރެސް

  ވަގުތު ނޫހުން ބުނީ މަށަކީވެސް ޓެރަރިސްޓެކޭ. ކަލޯ މެން ސަލާމަތް ވީ ހަމަ ކިރިޔާ. މަގޭ ނަން ބޭނުން ކުރި ނަމަ ލާރި ގަނޑެއް ދައްކަން ޖެއްދސީމުސް. ކަލޭމެން ނަން ޖެހީ ކޯޓަށް ނުދާކަހަލަ މީހުން ގެ.

 26. ހޭބަލި

  ކަލެއަށް ކުރާނި އަސަރެއް… އަލީ ރަމީޒު އަލީ އަޝްފާޤު މި މީހުންނަކީ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ މީހުން… ތިހެން ޖެހި ޖެހި ހުންނަންޖެހޭނި

  38
 27. ޝަވީ

  ދެން އަމައްޔާއި..

  12
 28. މުޙައްމަދު

  ތުނބުޅި ދިގުކޮށް ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކީ ޓެރަރިސްޓެއްނޫން. މިކަލޭގެ ޖޭ ވީ. ދަނގަނޑޭގެ ކުރިއެރުމާދޭތެރޭ. މިކަލޭގެ މިހުންނަނީ ސަމޫދުގައި މީހުން ތިބޭ ގޮތަށް

  22
 29. ސާހިދު

  މިކަހަލަ ޖާހިލުން ވާނުވާ ނޭގި ވާހަކަ ދައްކާނެ މީ މަޑުކަށި ފިކުރުގެ މީހަކަށްވާނީ މީނަ ހިމާޔަން ކުޜަނެ

  15
 30. ބާބޫ

  ކަލޭތީ ލާދީނީ ބަތާހަރާމީއެއް.............ކަލޭ ހީވަނީ ރަނޑު އަންހެނެއް ހެން..............

  18
 31. ރަދީފް

  އެފް ފޯފިޝް ، ކޭ ފޯ ކައިޓް އެއް ދޯ.

  10
  2
 32. 😡😡😡

  މިމީހާ ހައްޔަރުކުރޭ'!😠😠

  18
  1
 33. Anonymous

  ކަލެއަށް ކޮންކަމެށް ކަލޭގެ ތުބުޅި ބާލާގެން ކަލޭ އުޅޭގޮތަށް އެހެންމީހުން އުޅޭކަ ނުޖެހޭ މީިހުންނާ ނުގެޅިހުރެބަލަ ،،،،

  15
 34. ައަލީ

  ސިރާޖް ކަލޭ ހީވަނީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ސޮރެއްހެން.

  18
  1
 35. ހަނި

  ކަލޯހެން ހިވަނީ ބަލާ؛ ލީމާޓެރެސް ޓަކީ މިނާ އަވަށް ހަށްޔަރު ކުރޭ މިނުރަށްކާ ތެރިމީހެތް

  14
  1
  • ޢާސި

   މީހަކު ހަމަ ތުނބުޅި އެއް ބަހައްޓާ އިރައް ޓެރަރިސްޓަކަށް ވާގޮތެޢް ވިސްނާ ވިސްނާ ވެސް ނޭނގުނު

 36. އަބްދޫ

  ޢެމެރިކާގެ ލިސްޓަކު އަމީން އޮވެގެން ހައްޔަރު ކުޜާނަމަ ނަސީދުވެސް ހަެްޔަރު ކުރަންވާނެ.ސާކްސަމިޓާ ދިމާކޮށް ގޮއްވާލި ބޮމުގާވެސް ނަސީދު ގެ އަތެއް އޮތްކަމަށް ތުހުމަތުވި.

 37. ވާގޮނުސްކޮ

  މާފެންމައްޗައް އަރައިގެން އަޝްފާގު އާއި ނުބެހި އުޅެވޭތޯބަލާ!! ތިއުޅެނީ މަސްނުބޭނޭއިރައް އޮޑިގޯސްވެގެން.
  މިފަހަރު ފައިނަލައް ނުދެވުނީމަ އަޝްފާގު ޓެރަރިސްޓް ، މޮޅުވެފައިނމަލައް ދެވުނީމަ އަޝްފާގު ހީރޯ
  ބަލަ އެ އަޝްފާގު ކިތައްފަހަރު ގައުމުފަހުރުވެރި ކޮށްދީފިތަ؟
  ތީބޮލައް ތެޔޮއަރާފަ ހުރިބޮޓެެއް.

 38. މަލާ

  ރިސޯޓް ބޯއިސް.. ބިކިނީ ކުދިންކޮޅު ފެނި ތިކި ޖެހިފަ

 39. ބޫމް

  މިކަލޭގެ ތުނބުޅިނުފަޅައިގެންދޯ މިއުޅެނީ ކަލޯ ކަލޭގެ ތުނބުޅި ފަޅާދުވަހު ކުކުޅުބިހުގަވެސް އިސްތަށިފަޅާނެ މާރަނޑުވެގެން ތިޔައުޅެނީ އަމަށްޔާތް..

 40. ބުނީ

  ކަލޭ ހީވަނީ ނަހަލާލު ކުކުޅު ބިހެއް ހެން

 41. ފަނީ

  ކަލޭ ތިހުރީ އަންހެން ދުޅަގަނޑެއް ހެން

  3
  2
 42. ބަނީ

  އަމައްޔާއި ދެން! ޕިންކީ އުޅޭގޮތެއް

  3
  1
 43. ޣސނ

  ބައްސާމަށާ ސުޒޭނަށް ގުޅާފަ ބުނޭ މީނަ އަވަހަށް ގައުމީޓީމަށް ހޮވަން.

  އެހެންޔާފަހެ، ހުނަރަކީ ތުނބުޅި ނެތުމާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ނަމަ މީނަ ވަރަށް މޮޅުވާން ޖެހޭނެތާ. އެހުރީވިއްޔާ އޮމާންކަން.

 44. ލަދު

  މޮޔަގަނޑު، އަޝްފާގަކި ލެޖެންޑެއް. ތީ ދެން ކާކު އޭނަ އާއި ބެހެން. ބޮޑު އިސްލާމޮފޯބިކް މީހާގަނޑާ.

 45. ސާމާނުބެ

  ޓެރެރިސްޓް މިބަސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެފަދަ އަމަލުތަށް ހިންގާ މީހުންނަށް ހިއްވަރުދޭމީހުންނަޢްވެސް މިސާލަކަށް އަހަންނަށް އެންމެކަމުދަނީ އުސާމާބިންލާދިން އުޅޭގޮތޭބުނެ އޭނާގެ އަމަލުތަކަށް ތާއީދުކުރާމީހަކާ ދިމާއަށް ޓެރެރިސްޓެކޭ ބުނެވިދާނެ މިސާލަކަށް ލާދީނީ މީހަކު ކުރާ ލާދީނީ ކަންކަމަށް ތާއިދުކުރާމީހަކާ ދިމާއަށް ލާދީނީއޭ ނުކިޔޭނެތަ ކިޔޭނެ ކިޔާފަ ހުރީވެސް ކިޔަމުންދަނީވެސް