އދ. ދަނގެތީގައި މަރާލާފައި އޮތް މީހަކު ވަަޅެއްގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެއެވެ.

ދަނގެތިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު "ވަގުތަށް" ބުނި ގޮތުގައި ގޯންޏަކަށްލައި މަރާލުމަށް ފަހު އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނީ އެ ރަށަށް އުފަން އެ ރަށު ބިލެތްގޭ މަހްމޫދު އަބޫބަކުރު 57،އެވެ.

މަހްމޫދު ރެއިން ފެށިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށްވެއެވެ.

މަހްމޫދު ފެނުނު ސަރަހައްދު ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައި.

ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުނި ގޮތުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ އޮތީ ވަޅެއްގެ ތެރެއަށްލައިފައެވެ. އަދި ހަށިގަނޑު އެއް ބައި ގޯނިތެރޭގައި އޮތް އިރު ގޯނީގެ ތުން އޮތީ ބަނދެފައި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"ފެން ވަޅެއްގެ ތެރެއަށް އެއްލާލާފައި ބޯ ކޮޅު އޮތީ ވަޅު ތެރޭގައި، ހަށިގަނޑުގެ އަނެއް ބައި އޮތީ ގޯނި ތެރޭގައި." އެމީހާ ކިޔައި ދިނެވެ.

ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުނީ މަހްމޫދުގެ ފޯނު ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތުގެ ވަލުތެރޭގައި ކަމަށެވެ. އަދި މަހްމޫދުގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ހުންނަ ފަޅު ގެއެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"އެއީ ވިޔަފާރިވެރިއެއް. ފައިސާގެ މައްސަލައެއްގައި މަރާލި ކަމަށް ބެލެވޭ. ރަށު ތެރޭގައި ވާހަކަ ދެކެވެނީ އެގޮތަށް،" އެމީހާ ކިޔައި ދިނެވެ.

ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ ފަޅުގެ ހުރި ސަރަހައްދަށް އާންމުންނަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ދަނގެތީގައި ގޯންޏަކަށްލައި އެއްލާލާފައި އޮތް މީހަކު ފެނިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމީހާ ރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ސިއްހީ މަރުކަޒާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. މި މައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރު ގެންދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މަރާލި މަހްމޫދުގެ އަންބަކާއި ހަތަރު ދަރިން ތިބޭ ކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. ބަދަލުވާށޭ

  ތީ ރާއްޖެތެރޭގައި ވިޔަފާރި ނުކުރަން ޖެހޭ ސަބަބަކީ ތިހެންވެގެންނޭ މަމެން މިބުނަނީ ރާއްޖެތެރޭގެ 10 ހާހުން ދަށުގެ އާބާދީގައި އުޅޭ އެންމެން މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލު ކުރަން އަދި ރާއްޖެތެރޭގައި ފައިސާ ގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި މީހުން އަވަހަށް މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުވާން މަމެން ގޮވާލަމޭ ރާއްޖެތެރެެ އަކީ އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ވިޔަފާރި ކުރަން ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ނޫނޭ ރާއްޖެތެރޭގައި ތިބި ވިޔަފާރިވެރިން މާލެ އަށް ބަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ ބަަދަލުވާށޭ

  32
  177
  • މާލޭގައި މީހަކު ނުމަރާތަ؟

   ހާދަވަރެކޭ ދޯ ތިހުންނަނީ މާލެ އާހެދި! މާލޭގައި އަނިޔާވެރިކޮށް މެރިހައި މީހުންމަތިން ހަނދާން ނެތުމަކީ ޢަޖށެިބެކެވެ. މާލެ މިއޮތީ، މީހުންގެ މުދަލާއި ފައިސާޔާ، ދެންވެސް އަތުޖެހުނުހައި އެއްޗެއް ވަގަށްނަގާ، ވަގުންނާއި، ގޭންގު ތަކުން ފުރިފަ އެވެ. ރަށްރަށުން ވެސް ވަގުންނާ، ޑްރަގް އެޑިކްޓުންނާ، ތަޅާފޮޅާ މީހުން އައިސް މާލެ ސަރަޙައްދު ނާމާން ކޮށްފި އެވެ.

   82
   4
  • މޯދީޖީ

   ރާޖެތެރެ މީހުން ކުރިއަރާނަމަ ކަލޭމެން ބުރީގަ ރޯވާނެ.
   ބޭކާރު ވާހަކަނުދައްކާ މަޑުން ހުރެބަލަ

   75
   10
 2. އިސްތިއުފާ

  ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ތަމެން ކައްޕަޅި ގާނޫނު ތައް ހަދަ ހަދައިގެން ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި ތިބި ގައުމަށް ވަފާތެރި ތެދުވެރި ފުލުހުން ކަނޑާ ނަގާ އެއްލާލާ ކައްޕަޅި ކޮރަޕްޓް ސިފައިން ލައިގެން ގައުމުގެ ވިޔަފާރިވެރިން މަރާ އެމެންގެ ފައިސާ ގަނޑު ބަނޑުއަޅަން ޕާރޓީގެ ވަގުންނަށް ފުރުސަތު ދެނީ ނޫންތޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ

  49
  13
 3. އިސްތިއުފާ

  ކޮބާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ތަމެން ޕޮލިހިންގެ ބޯރޑް ގައި ތިބި ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ވަތަނީ ފުލުހުން ވަކި ކޮށް އިންޑިއާ ފުލުސް އޮފިސަރުން ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ ބޮޑުންނަށް ލުމުން އެމެންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން މަރާލާ އެމެންގެ ފައިސާ ކޮޅު ބަނޑުއަޅަނީ ނޫންތޭ ތަމެން ރަށުތެރެއަށް ނެރެގެން އުޅޭ ވަގުންތައް ކެނެރީގެ ނަޝީދު މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ޕޮލިހުންގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލްކުރަންވީއޭ ބާތިލްކުރޭ މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަމުން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ދުރުކޮށް ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަން އަދި ސަން ސިއާމް އާއި މަޖްލީހުގެ ނައިބް ރައީސް ކަން ހަވާލުކުރަންވީއޭ...

  39
  8
 4. ހެޔޮނުވާނެއޭ

  ރާއްޖެތެރޭގައި ތިބި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އަދި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސް ތަކުގެ ވެރިފަރާތުން އަވަހަށް ތަމެންގެ ދިރިއުޅުން މާލެ ބަދަލުކުރާށޭ ގެސްޓް ހައުސް ތައް ހިންގަން ތާރޑް ޕާރޓީ ތަކާއި ހަވާލު ކޮށްފައި މާލެ އަށް ބަދަލުވާށޭ އެނޫން ނަމަ ތަމެންނަށް ނެތޭ އެއްވެސް ރައްކަލެއް ފައިސާ ކޮޅު ހިފައިގެން ހުޅުމާލެ އަށް އައިސް އެތަނުން ބިމެއް ގަނެގެން އެތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރާށޭ ރާއްޖެތެރޭ ގައި ތިބި ފައިސާ ވެރިން މިހާރު މިކަމާއި މެދު ވިސްނާށޭ އައްޑޫގައި ވެސް ވިޔަފާރި ވެރިއަކު އެންމެ 10 ހާސް ރުފިޔާގެ ބޭނުމުގައި މަރާލާ އޮޅު އަލަދަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ބޯކޮއްޕާލާފައޭ އޮތީ ރާއްޖެތެރޭ ވިޔަފާރިވެރިންނޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ރާއްޖެތެރެ އަކީ އެއީ ވިޔަފާރި ކުރަން ހެޔޮވާ ޒާތުގެ ތަންތަނެއް ނޫނޭ މާލެ އަށް ބަދަލުވާށޭ މަމެން މަރުހަބާ ކިޔަމޭ ތަމެންނަށް އަދި ތަމެންނަށް ފުށިދިއްގަރު ފަޅުން ގޯތި ވެސް ދީ ތަމެން އެތަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެސް ޖައްސާދީ އަދި ތަމެންގެ ވިޔަފާރި އާއި ތަމެންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭނަމޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ބަދަލުވާށޭ މާލެ ސަރަހައްދަށް ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ

  7
  29
 5. ގޮވާލަމޭ

  ރާއްޖެތެރެ އަކީ އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ވިޔަފާރިއަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ނޫނޭ އައްޑޫގައި އޮޅު އަލަދަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ބޯކޮށްޕާ މަރާލީ ވެސް ވިޔަފާރި ވެރިއެކޭ އެދުވަހު ވެސް މަމެން އެކަމާއި ވަކާލާތު ކުރީމޭ އައްޑޫ އަކީ އެއީ ވިޔަފާރި އަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ނޫން ކަމަށް މިއަދު އެކަން ސާބިތުވަމުން މިދަނީ ރާއްޖެތެރޭގެ ހުރިހާ ރަށް ތަކުން ނޫންތޭ ރާއްޖެތެރޭ ވިޔަފާރިވެރިން ސަލާމަތުން ތިބެން ބޭނުންނަމަ މާލެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުވާން މަމެން ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ ގޮވާލަމޭ

  6
  27
  • ޚައިރު

   ކޮންމެތާކު ހުއްޓަސް މަލާއިކަތާ އައިމަ ޖެހޭނީ ދާން

   11
   1
 6. ިމުހައްމަދު

  މިހާރުން މިހާރަށް މިގައުމަށް ގެނެސްގެން މިއުޅޭ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ގާނޫނުތައް އިސްލާހުކޮށްފައި، ބަލިކުދިންނޭ މިކިޔާ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ އަދަބު ދީފައި އިސްލާހު ނުވިއްޔާ މަރުގެ އަދަބު ދޭން ފަށަންވީ. ފިލިޕީންސް ނަމޫނާއަކަށް ބަލައިގެން ފިޔަވަޅު ނާޅައި ދެނެއް މިގައުމެއް އިސްލާހެއް ނުވާނެ.

  61
  1
  • އާލީ

   އެއްކަ ދީން ވައްދައިފި! މަރުގެ އަދަބާ ޖިހާދުކުރުން އެކަނި ކަލޭމެންނަށް ފެންނާނީ! ކޮބާ ކޮ ރަޕްށަން؟ ކޮބާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކާ ރިބާ؟ ދީނޭ ކިޔާފަ ވެސްމީހުންގެ ހިތްތަކުގަ ބި ރުވެރިކަން އުފައްދާ ތި!

 7. ކޮރަލް

  ކުދި އާބާދީ ތައް ހުންނަ ރަށްރަށުގަ އުޅޭ ޑަރަގް ބޯމީހުން ރަށުން ބޭރު ކުރަން ވީ އެވެ.

  62
  1
  • އައްޒަ

   ތިކަން ނުވަނީތާ ކޮޔާ !!

 8. Anonymous

  މަރްޙޫމް ގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ދާއިމީ ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާ ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި އާމީން.
  ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ.
  މިޤައުމުގެ ޖީލުތައް ފުނޑިގެން ދާއިރު ކުށްވެރިން ނަށް ޙައްޤު އަދަބު ދެއްވާކަށް ނުވޭތޯއެވެ.
  އެވަރުގެ ވެރިއެއް އަދިވެސް މިޤައުމަށް ނުލިބެނީ ކީއްވެބާއެވެ. މަޖްލީހުން ފާޑު ފާޑުގެ ޤާނޫނު ތައް ނަހަދާ ﷲގެ ފޮތުގައި ވާގޮތަށް ޙުކުމް ކުރައްވާ މިވެށި ރައްކާތެރި އަމާން ތަނަކަށް ހައްދަވާ ދެއްވާށެވެ.

  86
  4
 9. ޙަލީ

  އިންޑިޔާގައި މީހުންމަރާ ގޮތްގޮތަށް މިރާއްޖޭގައިވެސް މިފެށުނީ ، ހިތާމަހުރި ދެރަކަމެއް ،

  • ޚޮއްޔާ

   މީ އިންޑިޔާގެ އަވަށެއް ނުން //

 10. ރާއްޖެތެރޭ މީހާ

  * إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
  * اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ
  * اَللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ عِنْدَ السُّؤَالِ فِي الْقَبْرِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ
  * آمِينْ
  * މާތްﷲ، މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ' ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް ' މިންވަރު ކުރައްވާށި !
  އަދި މައްޔިތާގެ ޢާއިލާއަށް , ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި ! * آمین ياربّ العالمين ***

  13
  1
 11. ނުކުރާތި

  ދަނގެއްޗަކީ އެއީ އިންވެސްޓް ކުރަން އަދި ވިޔަފާރި ކުރަން ނުރައްކާ ތަނެއް ކަމަށް މިހާރުން މިހާރަށް ޖެހޭނެއޭ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމްއިއްުޔާ އިން ލޭބަލް ކޮށް މާލޭގެ އެއްވެސް ވިޔަފާރިވެރިއަކު ދަނގެއްޗަށް އިންވެސްޓް ނުކުރަން އެޑްވައިޒަރީ ނޯޓިސް ނެރެން މީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކޭ މަރުވި މީހާގެ ފައިސާ ކާޑު ވަގަށް ނަގައިގެން ގޮސް އެފަކީރު މަރާލާ ކާޑުގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިހާ ފައިސާ އެއް ބަނޑުއަޅާލީއޭ ތިޔާ ދަނގެތީގައި އުޅޭ ވަގުން ތައް ރާއްޖެތެރެ އެއީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެކޭ އިންވެސްޓް ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ އައްޑޫ އާއި ދަނގެތި އެއީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހުރި ބޮޑު ބިރެކޭ އެއީ އިންވެސްޓް ކުރަން ހެޔޮވާ ވަރުގެ ތަންތަނެއް ނޫނޭ...

  1
  6
 12. މީހާ

  ރައްޔިތުން ނުކުމެ އަދުލު އިންސާފް ހޯދަންވީ، ސިފައިން އަދި ކޯޓުތަކަށް ނުވާނެ، މަރަށް މަރު ހަމަ ބޭނުމީ، ރައްޔިތުން އަށް ވުރެ ގޭންގް ތަކަށް ގަދަ އެއް ނުވެވޭނެ

  11
  1
 13. ސޯފާރއަވޭ

  ދަނގެތީގައި ވިޔަފާރިވެރިއަކު މަރާލައި ވަޅަކަށް ވައްޓާލާފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ ނަމަ އެއީ މަމެން ހިތާމަ ކުރާ ކަމެކޭ މިކަން ކަން މިހެން ދިމާވާން ޖެހެނީ އެއީ ފުލުހުންގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލު ތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ދެ އަތް ބަނދެ އެމެންގެ ޖޮބް ސެކިއުރިޓީ ގެއްލުމުންނޭ އެއީ މިސަރުކާރު އައުމުން ވީ ކަމެކޭ ފުލުހުންނަށް ރާއްޖެ އަމާން ތަނަކަށް ނެހެެދޭނެއެ ފުލުހުންގެ އިދާރާ އުވާލާ ސިފައިންނާއި އެކަން ހަވާލު ކުރަންވީއޭ ފުލުހުން ދޭއާރ ސޯފާރ އަވޭ ފްރޮމް އިޓް އޯއް ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރު ޔޫއާރ ސޯފާރ އަވޭ ފްރޮމް އިޓް ސޯފާރ އަވޭ ފްރޮމް އިޓް ސޯފާރ އަވޭ ސޯފާރ އަވޭ އޯއް ޔޭއް...

 14. Anonymous

  ޢަސްލުގަ ތީ ސަރުކާރުގެ ވެރިންގެ މައްސަލައެއްނޫން ނުބައި ނުލަފާ މީހުން ގެ މައްސަލަ އިސްތިއުފާއޭ ނުގޮފާ މީހުން އިސްލާހުވާންވީ ކޮންމެ އާއިލާއެއްގައިވެސް ތިބެނީ ރަތްލާޖެހި ފަތްބޯ ޖައްލާދުން އެކަން އިސްލާހު ނުކޮށް ވެރިން އިސްތިއުފާޔަށް ގޮވިޔަކަސް ވާނެ ކަމެއްނެތް މަ ދެކުނީމޭ މަ ސްކޫލުގައި އުޅުނު އިރު ސޮކޫލުގެ ކުލާސްތެރޭވެސް ފަތްބޯ ކުދިންނާ ފަތުގެ ވިޔަފާރި ކުރި މަންޒަރު ކާކުތަ އެކަހަލަ ކަންތަކާ ކަންބޮޑުވެ ހުއްޓުވަން ބޭނުންވަނީ ވެރިން އިސްތިއުފާއަށް ގޮވިޔަކަސް ވާނެ ކަމެއްނެތް ނުހައްގު މުއްސަދިކަމާ ފަތް ބޯށާ ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއްވެސް ކުރަން ޖެހިލުންނުވާ މުޖިރިމުން ރާއްޖޭގަ ގިނައިި ހަމަ އެކަނި މައްސަލަ އަކަށްވާނީ މީހަކު ތުބުޅި ބެހެއްޓީމަ އެކަނި މީ ހާލު

 15. ލުޓޭރުންގެ ސަރުކާރު

  ދެން ބުނޭ ހަރުކަށިފިކުރޭ،...މިކަންވެސްދާނީ ބޮޑު ނަގުލަށް....އިންސާނީ ހަ އްގޭކިޔާ އިންސާނުންގެތެރޭން ކުށެ އްނުކޮށް އުޅޭމީހުންނަ ނުރަ އްކާވެފަ މުޖުތަމަ އު މި އޮތީ...ދެރުފިޔާގެ ބޭނުމުގަވެސް މީހެ އްގެ ފުރާނަ ދު އްވާލަން ފަހަށްނުޖެހޭނެ ނުރަ އްކާބޮޑު ބަ އެ އް މިހާރު ރާ އްޖޭގަ މި އުޅެނީ..

 16. ޢަޒު

  ހަނދާންވަނީ ރޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގަ މީހަކު މަރުވީމަ އިބޫދެއްކިވާހަކައާއި އެމްޑީޕީ މީހުން ދެއްކި ވާހަކައާއި ނައިބު ފައިސަލް ދެއްކިވާހަކަ މަތިން މި3އަހަރު ކިތަށްމަރު ގޮތްނޭނގޭ ކިތަށް މަރު އަދިވެސް އަނގައެއް އޮތިއްޔާ ވާހަކަ ދައްކަބަލަ ކިނބޫ

 17. ޖާމުނަގަރް

  އިންޑިޔާ ސްޓްއިލްގަ އެދަނީ // ޤައުމެއް ނެތް // ދިވެހިޜާއްޖެ ޖަންގަލީރާއްޖެ އެއްފަދަ // ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް // މަރްހޫމްގެ އާއިލާއަށް ކެތަތެރިކަން ދެއްވާ / އެއަނިޔާވެރިން ހޯދާ ހައްޤު އަދަބު ދޭންއަވަސް ކުރަންވީ // މަރަށް މަރުހިފަންވީ // .