ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހުން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ކޮންފަރެންސް އަލްފަތުވާ ވަސީލަތުއްލިނަޝްރިއްސަލާމް" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޞްރުގެ ވަފްދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެ ވަފްދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައި މި ވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިވަފްދުގައި މިޞްރުގެ މުފްތީ ފަޟީލަތުއް އުސްތާޛު ޑރ. ޝައުޤީ އިބްރާހީމް އައްލާމް ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެ ކޮންފަރެންސްއަކީ މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންފަރެންސް އެކެވެ.

އެ ކޮންފަރެންސްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިތުރުން ހަތަރު ޤައުމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި މިޞްރު، ސޫދާން، ޖޯޑަން، އަދި މެލޭޝިޔާ ހިމެނެއެވެ.

އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެ ކޮންފަރެންސްގެ މަޤްސަދަކީ ފަތުވާގެ ޒަރިއްޔާއިން އިސްލާމީ އުންމަތުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ބަދަހިކުރުމާއި، އިސްލާމީ އުންމަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ފަތުވާގެ ދައުރު ފުޅާކުރެވޭނެ ގޮތްތަސް ދެނެގަތުމާއި، އިސްލާމީ ބޮޑެތި ޤައުމު ތަކުގެ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްނެގުމާއި އެއްބާރުލުމުގެ ރޫހު ހާމަކޮށްދިނުމެވެ.

މާދަމާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ކުރާ ހުކުރު ނަމާދު އިމާމްވެ ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އުސްތާޛު ޑރ. ޝައުޤީ އިބްރާހީމް އައްލާމްއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. މަޮހޮދު

    ކޮން އާކަމެއް ތިޔަ މުފްތީއަކު ފަތަވާ ދޭނީ؟؟

  2. Anonymous

    ތިއިީ ފަތުވާ ކޮމެޓީއެއް ނޫން ފަސާދަ ކޮމިޓީއެއް. އިސްލާމްދީން މީށްތަކުންނައް އޮޅިވާލާ ލާދީނީ ކޮމެޓީއެއް