އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީގެ ލީޑާރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމުން ސާލަމަތްވި ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރެއް އެމަނިކުފާނަށް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ހިނގި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އުފުލި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވީ ނޮވެމްބަރު 28، 2019 ގައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމާއި، ހައި ކޯޓުން އެ ހުކުމަށް ތާއިދު ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކުރި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެސްއޯއެފްގެ ޗެކަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ޗެކެއް ކަމާ މެދު ފާޅުކަން ބޮޑު ސުވާލުތަކެއް އުފެދުމުންނެވެ.

ބޮންޑެ "ވަގުތު" އަށް ވިދާޅުވީ، ޔާމީން މިނިވަންވުމަކީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިމުން ގޮތުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ރައީސް ޔާމީނަށް ރައީސެއްގެ ޒިންމާ އުފުލިފައި ނުވާ ކަން ފާހަގަވާ ކަމަށެވެ.

ބޮންޑެ އިޝާރާތް ކުރެއްވި ކަމަކީ، ފައިސާއާ މެދު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައިވަނިކޮށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރެއްވުމަކީ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެ ޒިންމާ ރަނގަޅަށް އަދާ ނުކުރެއްވުން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމް އިއްވަމުން ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށެވެ.

މައްސަލަ ފެށުން ހިސާބުން ފައިސާތައް ދައުރު ކޮށްފައިވާ ބޭންކްތަކާއި ޗެކުތައް ބަލާފައިނުވާ ކަމަށާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބަށް ބާރުތަކެއް ދޫކޮށްލީ، ޔާމީނަށް ކަންކަން އެނގިވަޑައި ހުންނަވައިގެން ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ބޮންޑެ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ހުކުމަކުން ސަލާމަތްވީ ކަމުގައި ވިޔަސް، ރައްޔިތުންނަކަށް އަދިވެސް ނެތް ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އިތުބާރެއް ނެތް،" ބޮންޑެ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޮންޑެ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނުގެ އެކައުންޓުގައި 100 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ފައިސާ ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަށް ދެން މާފުކުރާނީ އެ ފައިސާތައް ދައުލަތަށް ހަވާލު ކުރުމުން ކަމަށެވެ.

ޔާމީންގެ މައްސަލަ ހިނގައިދިޔަ ގޮތް:

ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ފުރަތަމަ ބައްލަވަމުން ގެންދެވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އޭރުގެ އިސް ގާޒީ އަހްމަދު ހައިލަމްއެވެ. ނަމަވެސް ހުކުމާއި ހަމައަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށް ހައިލަމް ސަސްޕެންޑް ކުރިއެވެ. އެއީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކަރުގައި ޗޭންފަށެއް ޖަހާފައިވާ މަންޒަރުގެ ކުރެހުމެއް ހިމެނޭ ފޮޓޯއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެތެރޭގެ ވައިބާ ގްރޫޕަކަށް ފޮނުއްވައިގެންނެވެ.

ދެން އެ މައްސަލަ ހަވާލުވީ މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދުއާއެވެ. އަލީ ރަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން މައްސަލަ ބައްލަވަން ފަސް ގާޒީންގެ ބެންޗެއް އެކުލަވާލެއްވިއެވެ. އެ ބެންޗުގައި ތިއްބެވީ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދުގެ އިތުރުން މިހާރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހްމަދު ޝަކީލްއާއި، އޯޑިއޯ ލީކުވެގެން އުޅޭ ގާޒީ މުހައްމަދު ސަމީރުއާއި، ގާޒީ އަލީ އާދަމްއާއި، ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދެވެ.

މި ގާޒީންގެ އަޑުތަކުގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ޖޭއެސްސީން އެ ތަކެތި ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކުރިއެވެ. އެ އަޑުތައް ތަހުލީލު ކުރަން ފުލުހުން ދިނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށެވެ. އެ ފަރާތުން ކުރި ތަހުލީލުގެ ނަތީޖާއިން ގާޒީ ފާއިޒްގެ އަޑު ދިމާވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފާއިޒް މިހާރު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ވެސް ކޮށްފައެވެ. ދެން ތިބި ދެ ގާޒީންގެ އަޑު ދިމާނުވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީއިން ބުނެއެވެ.

ހައި ކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފައިވާ އެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކުރަން ނިންމި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމާ މެދު ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ސުވާލު އުފެދުމުންނެވެ.

މި ހުކުމުގެ ރައުޔަ އިއްވެވީ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރެވެ. ދެން ބެންޗުގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރުއާއި ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ވަނީ ފަނޑިޔާރު މަހާޒްގެ ރައުޔައަށް ތާއީދު ކުރައްވައިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

66 ކޮމެންޓް

 1. ހާލުފޮޅި

  ރައީސް ޔާމީނަށް 100 ޕަސެންޓް އިތުބާރު ކުރަން.. އެމް.ޑީ.ޕީ އަކަށް އެއްވެސް އިރެއްގަ އެއްވެސް ވަރަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރަން.. ނުވެސް ކުރާނަން..

  193
  4
 2. ސާރާ

  ބިރުން ފިތްކެޑިއްޖެދޯ ޖަލްސާ ބަލާފަ؟

  179
  5
 3. ފަވާޒް

  ކަލޯ ކަލޭމެންނައް އިތުބާރުކުރާ ރައްޔިތަކު ކަލޭމެންގެ ޕާޓީއަކުވެސް ނެތް. ދޭ ސަލާން ޖަހަން އިތިއޯޕިޔާއަށް.

  45
 4. ކޮވިޑް

  އޯ އެމް ޖީ. ހިތްވަރު ހުރިއްޔާ ކެރެންޔާ ގަޓެއްހުރިއްޔާ. ސޯލިހު ވެރިކަމުން ބާލުވާފަ އަޅެ ރޔ ބައިވެރި ވެވޭ އިންތިހާބެއް ބާއްވާލަބަލަ.؟ ކެރޭނެތަ؟ އިތުބާރު އޮތީ ރޔ އަށް ތޯ؟ އަންނިޔައްތޯ ؟ ބަލާލަން . މީދޯ މިހާރު މިޤައުމުގާ އޮތް ދެފިކުރަކީ؟ އަޅެ އިންތިހާބެއް ބާއްވަބަލަ.

  40
 5. މޯދީޕަކާސް

  ރައްޔިތުން ތިކިޔަނީ ބޮންޑޭ ކަލެޔާ ކަލޭވަށާގެން އުޅޭބީތާއިންނައްނު. ކަލޭމެންނަކައް ނޭގޭނެ ރައްޔިތުންނެއް.

  47
 6. ހުސޭނުބޭ

  ކަލޭ ކައިރިން ހުއްދަނަގައިގެންތަ ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރަނީ؟ ބޮޓުބެ

  46
 7. ސައްތާރު

  ޔާމީން އައް ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރާ ވަރު ރޭ ފެނިއްޖެ..
  އެކަމް މި ސަރުކާރައް ދުވަހަކުވެސް ރައްޔިތުން އިތުބާރެއް ނުކުރާނެ..

  38
 8. ސަނީ

  ރައްޔިތުން ތިބީ ވޯޓެއް އަންނަންދެން ކަލޭމެން ބޭރުކުރަން.
  ލޮލް، ވެންޓިލޭޓަރަކާ ޖެހުނަސް، ފީ އުނބަކާ ޖެހުނަސް ވައްކަން ކުރާ ބައެއް އިތުބާރޭ ކިއާތީ ހޮޑުލަވާ..

  35
 9. މަސްއޫދު

  ރާވައިގެން އުޅުބުއެތި އަތައްގޮވުމުން ވާނެ ހައެތިތިވީ! މިހާރު ތިޔައުޅޭނީ ދައްކާނެ ނުދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނޭގި ގޮތްހުސްވެގެން ދެންތިޔަދައްކަނީ ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަ ޔާމީނުގެ ފަހަތުގައި ކިތައްރައްޔިތުންތިބިތޯ ކާނިވާ ސަރަހައްދު ބައްލަވާލިނަމަ އެގޭނެ!

  27
 10. ނާހަމަ ތެދެއް

  އިރާދަކުރެއް ވައިގެން ރޭގެ ޖަލްސާ ފަހުން ވަރަށް އަސަރު ކޮއްފި ޔަގީން

  27
 11. Anonymous

  ބޮންޑާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރަތްރޮނގޭ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އޯއް އޯއް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އޯއް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް ޖަސްޓް

  26
 12. އައުޓް

  ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ބޮންޑާ އައުޓް ކަޅުދަބަހޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

  23
 13. ދޮންމަނިކް

  ވައްކަމާ ކޮރަޕްސަނުން ސަލާމަތް ނުވެގެން އުޅޭ ސަރުކާރެއް ތިހެން ބުނީމަ ވަނީ ޖޯކް އަކަށް

  29
 14. ދޯ

  ނާހަމަތެދެއް؟ ދެންއެހެންވިއްޔާ ކުރީ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދު ފުރެންދެން އެއްވެ އެއޮތީ ބޮންޑެއަށް އިތުބާރުކުރާ މީހުންދޯ؟

  31
 15. ފާއިޒް

  ކަލޭ ތިހިރީ ހޭބަލި ވެފަތަ 2023 ކަލޭމެން އުރާލާގެން ކާމިޔާބް ރައީސް ޔާމިން ކަން ހަނދާން ކުރާތި މިތިބީ އިތުބާރު ކޮށްގެން...

  29
 16. ބޮންދު

  މިދައުރުގެ އެކިމަގާމުތަކުގަތިބިމީހުންރޭ 8:30 ހޭލިގޮތައް ނުނިދާ ކޮސްގޮވަނީ 2 އަހުރުވަން ދެންނިދާފަތިއްބާ ރޭފެނުނު މަންޒަރާއަޑުން ކިތައްމެ ކޮސްގޮވިއަސް އިބޫއާ އައްނިއެއް ދެން މިގައުމުގެ ވެރިކަމެއްނުކުރާނެ އަދިގިނަމެންބަރުންވެސް ނުހޮވޭނެ ނޭގިތިއްބާދައުރުނިމެނީ ނާށިހިފާގެން ބަންގާޅުން ފަހަތުން ސަލާންޖަހަންތިއްބާ ލަދުގެކަންފުޅެއްވެސްނެއް ކިނިސްޓަރް ސަމީރުބުނިހެން

  23
 17. އަލީ

  ކަލޯ ރާގުޑިކައިރީ މީހަކުނާހައޭ ޔާމީނަށްއިތުބާރުކުރަންހޭ ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމައިތުބާރާލޯބި ޔާމީނައް އޮތްލެއްބޮޑުކަމުން ފިތްކެނޑިފަ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށްސުއޫރުފާޅުކުރާ މީހުންނަކީ އިންޑިއާސިފައިން ރާއްޖޭންބޭލުމަށް ގޮވާތީ ބިރުންތެޅޭބައެއް.

  24
 18. އިސްތިއުފާ

  ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  21
 19. Anonymous

  ބޮންޑާކިތއްމެ ބިރުގަތަސް ދެންމުރައިދޫގަޑުވަރު ރަސްގެފާނައް ރައީސްކަމައްނާދެވޭނެ

  22
 20. އިބްރާހިމް

  ޢެމްޑީޕީ އަކަށް ތާއީދެއް ނެތް!އެމްޑީޕީގެ އިރު އޮއްސިއްޖެ!

  28
 21. ބަދަވި

  ޔާމީނަށް މަރުޙަބާ %100 ތާޢިދު ތާޢިދުނެތީ މި ބޮންޑެމެންނަށް ރައްޔިތުން ބަލަންބާރުވެގެން އުޅެނީ އިންޑިޔާއަށް ދީގެން

  23
 22. އައްޓަމަސް

  ރައީސް ޔާމީނަށް ފުރިހަމަޔަށް އިތުބާރު ކުރަން

  25
 23. ނަސީ

  މިބޮންދު އަކީ ތާކުން ތާކުޖެހޭ ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއް ނޫން އެހެންވެ 2023 ރައިސް ޔާމިންނައް ދޭންޖެހެނީ

  21
 24. ހައްގު

  އާދެ. އާދެ. ރައްޔިތުންއިތުބާރުކުރަނީ ތިޔަކަހަލަ ގައްދާރުންނަށް. އިންޑިޔާއިންރިޝްވަތުނަގައި ގައުމު ވިއްކާލަންދެން ބަލާކަށް ނުތިބޭނަށް. ދެންގެންމާނީ ޗައިނާ. އިންޑިޔާއަށްއަށްދިން ކޮންމެ ތަނެއްގެ ފާރުގެ އަނެއްފަރާތުގަ ސަފުތައް ރުކުރުވާލާނަން ފިރިހެނާ

  17
 25. ބްރޯ

  ތިޔައީ ކުށް ހީއެއް!! ވެރިކަން ބޭނުމިއްޔާ ފަތިހަށް ހޭލާ !! ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ހޯފައި ދީ، ރޔ. ވަޑައިގަތީ ބެންޗް މާކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައި.
  އަހަރުމެން ބޭނުމެއް ނޫން އަތރިރި މައްޗަށް ފާހާނަ ކުރާ ދުވަސް ވަރެއް!! ކުނި ގޮނޑު ހޮވައިގެން ކާކަށް! ބޭނުމެއް ނޫން. ޕްރޫވް ކޮށްދީ އެމް ޑީ ޕީ އަކީ އުފެއްދުން ތެރި ގާބިލް ބައެއް ކަމަށް.!!

  16
 26. ހަހަހަ

  މަހާތުމާ ގާންދީ ޖަލުން މިނިވަންވިކަހަލަ

  16
 27. މާލޭ ބޮޑު މީހާ

  އިތުބާރު ކުރަނީ ކާކައްތޯ ބަލަން ވޯޓެއް ނަގަން ކެރޭނެތަ ރައްޔިތުން ސަރުކާރައް މިހާރުވެސް ނޫނެކޭ ބުނެފި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރެއް ނެތް ލާދީނީ ސަރުކާރަކައް ރައީސް ޔާމީން އައް އިތުބާރު އޮތީ ސަރުކާރު ބިރުގަތީ ދޯ އެމަނިކްފާނައް އޮތް ތާއީދު ފެނިފަ ދެން ލަލަލާ

  20
 28. އަޙްމަދު

  ޔާމީނުއަށް ތާއީދު ކުރަން! އެކަމަކު ދެންކަލޭމެންނަކަށް ތާޢިދެއް ނުކުރާނަން!

  21
 29. ލަންޑޭލާޑޭ

  ބޮންޑެ ލޯކަނުވީދޯ؟

  17
 30. އަފީ

  ރޭގެ ޖަލްސާ އަށް ދިޔަ އެތަށްހާސް މީހުންނަކީ ބިދޭސީންތޯ؟ ރައީސް ޔާމީނަށް ރައްޔިތުން އިތުބާރު ނުކުރާތީތޯ ރޭގެ ޖަލްސާ މީހުންގޮސް ސަރަހައްދު ފުރާލީ. ހިތާމަ ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ބަސް އިއްވަން މަޖިލީހަށް ބުއްދި ހަމަ ނުޖެހޭ މީހުން ހޮވޭތީ

  20
 31. މަގޭ ވާހަކަ

  ތި މެމްބަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ

  17
 32. Anonymous

  ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އޮތީމަ ދޯ 90 ހާސް ވޯޓް އެކަނިމާ އެކަނި ހޯދީ. މިހާރު ލިބޭނެ 180 ހާސް ވޯޓް.
  ބޮންޑަ އަށް ހާދަ ނޭނގެއޭ!

  18
 33. Anonymous

  މޯދީ ބުނީ ބޮނޑޭއަކީއޯ އަންނި ބޯއީސްގެ ތެރެއިން އެންމެ ގަމާރު ގޮލައަކީ.

  19
 34. ހަލޯ

  މި ސޮރުމެނަށް އަސަރެއްކޮށްފި. ރޭގަ ދެލޯ ބާޅިކޮށްގެން އަނގައިން ސޮނިބާލައިގެން ބެލީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޖަލްސާދޯ.

  19
 35. ޔަހުޔާ

  ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ތިޔަބައިމީހުން ރާޑިވެއްޖެއެވެ.

  18
 36. ހަސަން

  ތިޔެއްބަލަން ނިކަން އިންތިހާބު ބާއްވަންވީނު

  19
 37. ރުޝްދީ

  މާގިނަ ވާހަކަ ނުދައްކާހަނު ހުރެވޭތޯ ބަލާތި، ކަލެއަކީ ރައްޔތުން ބުލަކުލިސްޓު ކޮއްފަވާ މީހެށް. ފިޔޮކި ކާ ބުޅަލެއްހެން ކަލޭމިހާރު ތިހުންނަނީ އަހަރުމެންގެ ރައްޔަތުންގެ ޓެކުސް ފައިސާބަނޑު އަޅާލަ އަޅާލާތިހުންނަނީ، އެދުވަހު މަޖިލިސްތެރޭގަ އިނދެ ވައިރު ބުރިކުރި ހަނދާންކޮއްލުން ރަނގަޅު

  15
  1
 38. ބިރު

  ޙާދަހާ ބިރެކޭދޯ ތިގަންނަނީ. ކޭވަރު މިހާރުވެސް ތިބަނޑުން ހާމަވޭ.

  17
 39. ހަސަން

  އެތެރޭގައި އެއްޗެއް ނެތީމާ ތެޅޭ އަޑު ގަދަވާނެ. މިހާރު ރާޑިވެގެން ކުރާނެކަމެއް ނޭގިގެން ތިބެ ތެޅެނީ. ރައީސް ޔާމީނުގެ ކުރިފުޅުމަތީ ރޭ ތިބީ ކަންބަޅިތަ ކަލޯ. ކަލޯމެން ދެން ނިކަން އެފަދަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަބަލަ. އިންޑިޔާ މީހުން ގެންނަންޖެހޭނީ. ދެން ލަލަލަ

  18
 40. ރަން ރީނދޫ

  ތަފާތު ދައްކަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގާ ކަލޭމެން ކުރަނީ ހުސް ވައްކަން. ޔާމީނު އެހެރީ ބޮޑެތި ތަރައްޤީ ގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢު ހިންގާފަ.މި އަޑު އެ ލިބޭ ސަޕޯޓް ގެ ސިއްރަކީ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ކުރެވުނު ބުރަ މަސައްކަތް.

  17
 41. މުފައްކިރު.

  ރަސްކަލަކު ބީރުބޯ ވަޒީރަށް އެންގެވިއޯ ލޯކަނު ލޮލަށް ފެންނަ 7 މީހުން ހޯދުމަށް. ދެއްވި މުހުލަތުގަ ނުހޯދުނު ނަމަ ވަޒީރު ގަތުލު ކުރާނެކަން އެންގެވި. ފަހު ދުވަހަކަށް އައި ހުކުރު ދުވަހު ވަޒީރު ހުކުރަށް ނުގޮސް ރަސްގެފާނު ހުކުރަށްދާ މަގުގައި ގަދަ އަވީގައި ދަނޑީ ބުރިއަކުން މަގުގައި ތަޅަމުން ދިޔަ. ރަސްގެފާނު ހުކުރަށް ވަޑައިގަތް ވަގުތު މިމަންޒަރުފެނި ޙައިރާންވެގެން ވަޒީރު ކާރީން އެކުރާ ކަމެއް އެއްސެވި. ދަނޑިބުރީގެ އެއްކޮޅުން މަގުގަ 1 އެޅި. އެގޮތަށް ރަސްގެފާނުގެ ޙާޟިރުގަ 7 ހަމަވީމަ ބީރުބޯ ވަޒީރު ރަސްގެފާނަށް ދެންނެވި ތިތިއްބެވީ ލޯކަނު ލޮލަށް ފެންނަ 7 މީހުނޭ. އެހިސާބުން މަރުން ސަލާމަތްވީ. އެކަހަލަ ވާހަތަކެއް އެތިބެ ދައްކަނީ. ރޭގެ ޖަލްސާ ބެލިނަމަ ، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގަ ބާއްވަމުންދާ އުފާވެރި ޙަފްލާތަކާ ޕާޓީ ޖަލްސާ ތައް ބެލިނަމަ މިހެނެއް ނުބުނީސް. މިކޮމެންޓް ލިޔާއިރުވެސް މިއިނީ 2000 އާބާދީ އަކަށް ސަދަގާތް ބަހަން ލިސްޓް ކުރަން.
  މިވާގޮތަކީ އިންޑިއާ ރުއްސަން ނުވަތަ ސަރުކާރު ރުއްސަން ދޮގު ބުހުތާން މިހަދަނީ. ރައްޔިތުން މިހާރު އިތުބާރު ނުކުރޭ. އިންޖީނެއް ނިއްވާލެވޭ އިރު އެއަރާ ލޮޅުމާ އެއްގޮތަށް ވެރިކަމުގެ ނިމުން އަންނާތީ ބިރުން ތިބެ ނަގަނީ. ވެރިކަން އޮތީ އޮއްސިފަ. ޔާމީން އަރާނީ ކުރިޔަށް. މިގައުމުން އިންޑިއާ ސިފައިން ފަހާލުމުގެ ވަގުތު 2023 ގަ ފެށޭނެ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ.

  17
 42. ެަެްއައްޔު

  އިއްޒަތްތެރި ބޮންޑޭ ރާއްޖޭގައި އެންމެގިނަބަޔަކު އިތުބާރުކުރާ އެކަކު ރައީސް ޔާމީނަކީ އެހެންނޫނަސް 1035 ވޯޓު ލިބިގެން ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ނިކުމެ އެއްލައްކަވޯޓު ލިބުނު މީހަކަށް އިތުބާރު ނުކުރާށޭ ބުނަން ލަދެއްނުގަނޭތޯ؟ އިއްޒަތްތެރި ބޮންޑޭ ތިބޭޅާއަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ 100 ގުނަ ގިނައިން ރައްޔިތުން ވޯޓުދިން މީހަކަށް އިތުބާރޭ ކިޔާގޮވީމާ ވަނީ ޖޯކަކަށް

  14
 43. ބިން މުހައްމަދު

  ޖަލްސާއަށްފަހު މިއެންމެން ސައިކޯވެ ހަމަބުއްދި ގެއްލިއްޖެ. އެންމެ އިންސާނެއްދެކެ މުޅި ކޯޅޭޝަން ބިރުން ތުރުތުރު...

  16
 44. ޢަދުރޭ

  އެއީ ތެދެއް ހެން ހީވޭތަ؟ މީނަ މީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހާ މީނަ ހިތުން އެކަމަކު ކުރީ ފަހަރުވެސް އެގޮތަށް ކިއަކިއަ ހުއްޓާ މުންދޫދުގެ މަންމަ މީނަ މަންމަ ވަރު އަންހެނެއް ، އަސްމާ އައްތަ މީނަގެ ގޮނޑި ދަމައިގަތީވެސް. '' އަނގަ ފަޖާރު ''

  12
 45. Anonymous

  ކަލެޔޭ ދެން ރައީސްކަމަށް އަންނަވީ..ކަލޭތީ މޮޅު މީހެކޭ

  12
 46. Anonymous

  ހަމަރޮވެނީ ޖަލްސާފެނުނުފަހުން 😂😂😂😂😂

  16
 47. ވާވަރު

  ޖަލްސާ ފެނުނުފަހުން ހަމަ😂😂😂😂😂😂😂

  14
 48. ސުންދުސީ

  ކަލެޔަށްވުރެން އިތުބާރުކުރާނެ.ކަލޭތީ ކާކުތަ؟މާ ގައްޑާ މީހަކަށްވެގެން.ތީ ހަމަ ސަމާލުކަން ހޯދަން ބުނެލާ ވާހަކައެއް.ތިހެންބުނިއިރުވެސް އިނގޭނެ ތިމަންނާޏާ ޔާމީނާ އުނޑާއި ބިމާހާ ތަފާތުކަން.މަޖިލިހަށް ހޮވުނީމަ ހީވަނީ ލައްކައެއްހެން.ބަލަޖަ ތީ އެއްވެސް ޝަރުތެއްނެތް ތަނެއްދޮރެއް ތައުލީމެއްނެތަސް ލިބޭ މަގާމެކޭ..

  11
 49. މުހަންމަދު

  ބޮންޑާ، މާތްﷲގެ ހެޔޮރަހްމަތްފުޅާއި އެކު ކަލޭމެންޖެހޭނީ، ތިހެން ލަވަ ކިޔާލަ ކިޔާލަ ތިބެން...

  15
 50. Anonymous

  ރައްޔިތުން ބަސް އަޑު ނާހާއިރު، ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ހައްގު ވޭތަ؟ އަހަރުމެން ބޭނުން ވާ ގޮތް ވަރަށް ސާފު. އެއީ ރައީސް ޔާމީން 2023 ގައި ވެރިކަމަށް އައުން. މިގައުމު ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް އަހަރުމެންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު ރައީސް ޔާމީނަށް އެބަ އޮތް. އިންޝާ ﷲ.

  12
 51. އައްޒަ

  ބޮންޑޭ ވާނުވާގަ ތާ !! އެތަން ފެންނާނެ ،،

  11
 52. އައިޝާ

  Varah މޭކަރަެިފިފިދޯ؟

  12
 53. އަދޫ

  ވ މޭ ކަރައިފި ދޯ؟ ހަމަ ރައީސް ޔާމީން ވަރެއްނެއް މި ދިވެހި ގައުމުގަ. ރައީސް ޔާމީން 2023

  13
 54. ހޯއްގޮވާ ވަޒީރު

  ރައްޔިތުންނަކީ ބޮންޑާ އެކަނިތަ؟

  13
 55. ތޯތާ

  ދެލޮލަށްބޭސްކުރަންއުޅޭ

  16
 56. އެމީހާ

  އޭމިހިރަމީހާ ރައްޔަތުންއިތުބާރުނުކުރާނެކަން ކަލެއައް އެގެނީކިހެނެއް ރައްޔަތުންގެހިއް ކަލެއައްއެގެނީތަ އަހަރެ މެން ކަލެއަކައް އަދި އެމް ޑީޕީ އަކައްވެސް ދުވަހަކު ވެސްއިތުބާރެއްނުކުރާނައް!!!! އެކަމަކު މުޅިސަރުކާރު ހާދަވަރަކަށޭ ތިތެޅިފޮޅެނީ!!!

 57. އެހެން ދޯ

  އެހެން ދޯ

 58. އެހެން ދާ

  އެހެން ދާ

 59. Anonymous

  ބޮންޑޭ އިސްތިއުފާ ދީފަ އިނޑިޔާއައް އަރުވާލައްވާ އަވަހައް.

 60. ކުޑޭ

  ބަލަގަ ބީތާ އާ ތީގެ މާނައަކީ ކަލޭމެންގެ ސަރުޢީ ނިޒާމްއަށް ރައްޔިތޔުން އިތުބާރު ނުކުރާނެއޭ..މީހެއްގެ އަނބުރުކަތިލާ 5އަހަރަށް ހުކުމް ކުރީ އުސޫލުތަކާއި ގާނޫނުތަކާއި ޚިލާފަށޤ ކޯޓަށް އަތްބާނައިގެން.. ދެން ކޮންހާ ބާހަނާއެއް. ސޯލިހު އެބަ ޒިންމާ އަދާކުރޭތޯ ؟

 61. ކުޑޭ

  ޔާމީން ވަރުގެ ވެރިއަކު ދިވެހިތާރީޚުން ދައްކަބަލަ ބޮންޑޭ..ގައުމަށް 5އަހަރުތެރޭ ގެނައި ކުރިއެރުން ދެކިބަލަ ގަމާރާ ގަމާރާ ގަމާރާ

 62. މަރީ

  ކާނިވާސަރަހައްދު ފުރާލައިވާ މީސްތަކުން ދެކުނިންތޯ ބޮންޑޭ ، ދިއުޅެއްނުވާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ކޮންމެވެސް ހަމަޖެހޭ އެއްޗެއް ކިޔޭތޯ ބަލާބަލަ

 63. ހުސެން

  ބޮންޑާ ދެނެއް ކަލޭ މަޖުލީހަކަށް ނޮހޮވާނެ

 64. ލައްޓި ހުޅުމާލެ

  އިތުބާރު ނެތްމީހާ ފޮޑިއެއް ޖަހާލިޔަސް އެތަނަކަށް އެއްވާމީހުން މަދެއްނުވޭ! ހަޖަމު ނުވިޔަސް ތީބޮޑުވަރެއް.

 65. މަހޭޝް

  100% އިތުބާރުކުރަން ޔާމީނަށް އެކަމަކު ކަލޭމެންނަށް އިތުބާރެއް ނުކުރަން ބޮނޑޭ

 66. ފަޒްނާ

  ތި ބޮންޑޭ އަށް ހިވާގޮތް އަހަރެންނާ އްހަރެމއން ފެމެލީ ރ.ޔާމީނަށް އިތުބާރު ކުރަން
  ދުވަހަކުވެސް އެމްޑީޕީ އަށް އިތުބާރެއް ނުކުރާނަން ވެރިކަން ކުރަން ދެފަހަރު ގައުމު ހަވާލު ކުރީމަވެސް ރައްޔިތުން ނަ ވީ ބޭވަފާ ތި އެމްޑީޕީ ބައިގަނޑު