ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާން ތަޒްމީލް އަބްދުއްސަމަދު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އިތުބާރުހުރި ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ތަޒްމީލް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މިރޭ 12:40 ހާއިރުއެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ރޭ ހައްޔަރުކުރި އެސްއޯގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރ ސައިފްގެ ފޯނު ފޮރުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރުގެ ބޮޑީގާޑު އަހުމަދު ޝާނީޒް އާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބޮޑީގާޑަކަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ސިމާދު އަހުމަދު ވެސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ބަލާބަލަ

  މިގައުމުގެ ކޮންމެގެއަކުންއެކަކު ކުރެވިއްޖެ.ދެން އޮތީ މިގައުމުގެ ހިނިތައް.ހިހިހިހިހިހިހިހިހިހިހިހިހިހިހިހިހިހި

 2. އަފީފާ

  މީވާބޮޑުބަގާވާތްފުޅެއްތާދޯ

 3. ހިމޭ

  ރަގަނޅު!!! ވައިރަސް ނައްތާލަންޖެހޭނެ މިފަހަރު!!!

 4. ހަކީމު

  ތިހުރިހާ އެންމެން އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހައްޔަރުކުރާނެ މީހުން ލާނެތަންތަން ހަދަންފެނޭ.

 5. ހުސޭނުބެ

  މިހުރިހާ އެންމެން މީހުންނޫޅޭ ފަޅުރަށަކަށްލާ.