"އިންޑިއާ އައުޓް" ނަމުގައި ހިންގާ ހަރަކާތަކީ މުޖުރިމެއްގެ ޖަރީމާތައް ފޮރުވަން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުހައްމަދު އިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން އަންނާތީ އެފަރާތްތަކުން ބޭރުކޮށްލުމަށް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތް އިތުރަށް ފުޅާ ވަނީ ފުޅާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ އިތުރުން ބައެއް ރަށްތަކުގައި ވެސް މި ހަރަކާތް ވަނީ ބާއްވަން ފަށާފައެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވަމުން އަންނައިރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަން ވުމާއި އެކީ އަމަލީ ގޮތުން ވަނީ މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާން ފަށާފައެވެ.

މި ހަރަކާތަށް ނިސްބަތްކޮށް އިޔާޒު ކުރެއްވި ޓުވިޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ އައުޓް ކިޔައިގެން މުޖުރިމެއްގެ ޖަރީމާ ތަކަށް ފަސް އަޅާ ފޮރުވައިދޭން ކެމްޕެއިން ކުރުމަށްވުރެ މިގައުމުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް އަމާޒުކޮށް އެކަން ރަނގަޅު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން މާ މުހިންމު ކަމަށެވެ.

"އިންޑިއާ މިލިޓަރީ އައުޓް" ޝިއާރުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީން ގެންދާ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ފުޅާކޮށްފައިވާއިރު، އެމްޑީޕީގެ އިސް ލީޑަރު އަދި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ މި ވެރިކަމުގައި އެންމެ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަނީ އިންޑިއާއާއެވެ.

އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެހީތެރިކަންވެސް ރާއްޖެއިން ހޯދަމުންދާއިރު، އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ ވެސް އިންޑިއާގެ ލޯނު އަދި އެހީ މެދުވެރިކޮށް އިންޑިއާ ކުންފުނިތަކުންނެވެ.

އިދިކޮޅުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި މީގެ ބޭނުމަކީ އިންޑިއާގެ ޖާސޫސީ އަދި ސިފައިން ދާއިމަށް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްވެ ތިބެވޭ ގޮތަށް އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ބާރު ރާއްޖެއަށް ފޯރުވޭ ގޮތަށް ހެދުން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މި ވާހަކަތައް ސަރުކާރުން ދޮގު ކުރެއެވެ.

އިންޑިއާއިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ލ. ކައްދޫއާއި އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި އޮވެއެވެ. އަދި ހދ. ހަނިމާދޫގައި އިންޑިއާއިން ދީފައިވާ ޑޯނިއާ މަތިންދާބޯޓެއް ވެސް އޮވެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ އުޅަނދެއް ބަލަހައްޓަން 25 ސިފައިން ތިބެއެވެ. އެއީ އިންޑިއާގެ ޖުމުލަ 75 ސިފައިންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

81 ކޮމެންޓް

 1. ޟ

  ބޮޓުންް ދަައްކާނެ ތިހުރިހާ ވާހަކައެއްވެސް

  41
  4
 2. ޙަަަހަ

  މި ޖާހިލް ކަލޭގެއަށް ﷲ ގެ ކަލާމްފުޅު އެނގިހުރެ މިހިރަ އުޅެގޮތެއް ، އެއްވެސް މީހަކީ ކުށްނުކުރާ ހިނދަކު ކުށްވެރިއެކޭ އިސްލާމަކު ނުބުނާނެ ، ކުށްހީކުރުމަކީ ބޮޑުފާފައެއް ، އަދި ކުށްވެރިއެއްކަން ބަޔަކު ބުނާއިރު ކުށަކުން ބަރީޢަވިކަން އެއޮތީ ހުކުމުން ފެންނަން ، ވީއިރު މިޖާހިލް އިޔާޒްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ގޮންޖަހާމީހެއް ، މީނަޔަށް މިކަމުން އަދަބު ދޭންޖެހޭނެ ، ނޫނީ އަދުލު އިންސާފްގެ ބާރެއް ނޯންނާނެ ،

  63
  2
 3. ކޮވިޑް

  ތިދެން މިހާރު މާ މައްޗައް ދަނީ ދޯ ދީނީ އޭ ކިޔަގެން. އިޔާޒް ތުންބުޅި ބާލާ ފަގުޑި އެއްލާލާފަ ޑރ. ހާމުދުރު ވާން ފެނޭ. މިހާރު އިސްލާމީ ޢިލްމު ވެރި އެކޭ ބުނަން ލަދުގަނޭ. އަވަހަށް އާދީ ފައިދާ ތައްދޫކޮށް ތައުބާވޭ . ތައުބާ ވުމަކީ ކިހާވަރުކަމެއް އިޔާޒް އަށް މިހާރު ނޭންގިދާނެ އެހެން ވީމާ އެނގޭ މީހަކު ކައިރީގަ އަހާލައިގެން ތައުބާ ވުމަށް ގޮވާލަން. # އިންޑިއާ އައުޓް #

  51
  3
 4. ކޮވިޑް

  އިޔާޒު މިޤައުމުގެ ދީނާއި އިސްލާމީ ވަހުދަތު ގެއްލި އިންޑިޔާގެ މިސްކިތްތަކާ މުސްލިމުންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިދާނެތީ އިންޑިޔާ ސިފައިން އައުޓޭގޮވެނީ މިޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިދާތަން ނުފެނެއިތަ

  54
  4
 5. އެކަމަކުވެސް އިންޑިޔާ އައުޓު

  އުމަރު ނަސީރު ފެށި މަސައްކަތެއްގެ ކުރެޑިޓު ވަގަށް ނަގައިގެން ޕީޕީ ކުދިން އެއުޅެނީ. ލަދުން މަރޭ.

  9
  47
 6. Anonymous

  ކޯޓުގެ ހުކުމުން ކުށްޘާބިތު ނުވާމީހަކަށް އިސްލާމްދީން ދަންނަ މީހަކު ނުބުނާނެ މުޖުރިމެއް ކަމަކަށް. ތިއީ އިލްމުވެރިއެއްނޫން. ތިއީ ފަސާދަކުރާ ބޮޑު ޖާހިލެއް.

  53
  3
 7. ނަޖީ

  ކަލޭތީ ޝޭހެތަ ނޫނީ ގޭކެތަ އަހަރުމެނައް ޔަގީންވްނީ ކަލެޔަކީ ތީފޭކެކަމައް ދިނީއިލްމުވެރިޔަކައް ކަލޭކުފޫހަމަނުވޭ އަހަރިމެން ކަލޭގެ ވާހަކަ ދެނެއް ދުވަހަކުވެސް ގަބޫލެނުކުރާނަން

  40
  4
 8. Anonymous

  އިންޑިޔާއައުޓް. ހަމަ ކިޔާނީ އިންޑިޔާއައުޓް

  50
  3
 9. މަބޭ

  އެންބަސީއިން ރީލޯޑްކޮއްލީމަތޯ ތިހާފަހަކުން ކޮމެންޓް ތިޔަކުރެއްވީ

  39
  1
 10. އަބްދޫ

  މުޖްރިމަށް ވާގިދީގެން.އެ މުޖަރިމްލައްވާކަންކުރުވާފަ، އެމުޖްރިމްގާތު އަލުން އިސްލާމްދީނަށްަ ވަނުމަށް ބުނެފަ. އެ މުޖްރިމް ގޮންޖެހުމުން މުޖްރިމާ އަރާރުންވެފަ ވެސް މިހާރުވެސް އެމުޖްރިމް ފަހަތުގަ ހުރީމާ ދެންވާނީ ކޮންކަހަލަ ކަމަކަށް. މުޖްރިމަކަށް ވާގިދީ މުޖްރިމްފަހަތުގަ ހުރެ މުޖްރިމްލައްވާ ކަންކުރުވާ މީހުންއެމުޖްރިމާއެކު ގިޔާމަތް ދުވަހު ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެ.

  31
  2
 11. Anonymous

  2 މިލިއަން މުސްލިމުން ކަތިލަން ގޮވާ ބީޖޭޕީގެ ބާރުގެ ދަށުގަ މުސްލިމުގައުމެއް ވުމަށް އެދޭނެ މުސްލިމެއް ނުހުންނާނެ. ތިއީ އިސްލާމްދީނަށް ނަސުރުނުދޭ ފާސިގެއް. ﷲ ގެ ދީން ކުރިއެރުވޭނީ މިނިވަން ގައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް. ކަލޭ ތިއީ މުސްލިމުންގެވެސް ދުޝްމަނެއް. ﷲ ގެ ދީނަށް ނަސްރުނުދޭ އިބްލީހެއް.

  37
  1
 12. Anonymous

  ދުނިޔެއެއްނެތް، ދުނިޔެ ގިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތުގެ ތެރޭ ދެއަނގައިން ވާހަކަދައްކާ ޢިލްމުވެރިން ގިނަވާނެ ވާހަކަ ބުނެއުޅޭ.

  35
 13. ފިދަނަ

  ކޮޅު ގޮހޮރަށް އެތި ކޮޅެއް ލިބުނީ.

  30
  1
 14. ދަރަނި ދަންތުރަ

  މި ފުޓޯއިން މިފެއްނަ މީހާޔަށްވުރެ ބޮޑު މުޖުރިމެއްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އަދި ވައިގެ ސަރަހައްދުގައި ނުހުއްނާނެ މަގާމާ ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ދީނެއް އުއްމަތެއް މިއްލަތެއް އެނގޭ އެއްޗެއް ނޭނގޭ އެއްޗެއްވެސް ނެތް މީހެއް މިއީ ....

  32
 15. ރައްޔިތުމީޙާ

  ޢިޔާޟް ބުނަން ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ތިޔަށްވުރެ ބޮޑު މުޖުރިމެއް މިޤައުމަށް އަދި ފާޅުނުވޭ. ދީނީ ޓެގު އަޅުވައިގެން މުޅި ޤައުމު ފަސާދަ ކުރަމުން ތި ދުވާދުވުމަށްވުރެ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ނެތް.

  109
  3
  • ޜާ

   ކަލޯ ކިތައްމެވަ ރަކަށް ހަޅޭލެވިއަސް ޔާމީނު ވައްކަން ނުކު ރާކަމަކަށް ނުވާނެ.

   1
   34
   • ސަމްކުޅިބޭ

    ޔާމީނު ވައްކަން ކުރި ކަމަކަށް އެއްވެސް ޝަރީއަތަކުން ސާބިތުވެ ހުކުމް ކުރެވިފައެއްނެތް. ރައީސް ނަޝީދު(އަންނި) ވެލާނާގެއިން ވައްކަން ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެ ހުކުމްކޮށް ވަނީ ރ.އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމަށް އަރުވާލާފާ. ނަޝީދަކީ ވަގެއްކަން އެއޮތީ ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން. އެހެންވީމާ ނަޝީދަށް ވަގަށްގޮވުން މާރަނގަޅު ނޫންތޯ؟ތިމާއަށްތަންދޮރުނޭގެންޏާ އަނގަނުބާނާ ހުރޭ. ދޮގުހެދުމުގެ އަޒާބު ނުލިބޭނޭކަމަށްތަ ދޮގުތިޔަހަދަނީ.

 16. ޖާނޭ

  ޢިޔާޒަކީ ސްޕަރީމް ކޯޓްތޯ؟

  86
  1
 17. Anonymous

  ނޫނޭވާ ޢިލްމުވެރިން ވަކި ފިކުރަކަށް ހުސްވެ ނިމިއްޖެކަން ޔަޤީންވެ ކަށަވަރުވެސް ވެއްޖެ.
  އަހަރެމެންނަށް މުހިންމީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި މިނިވަންކަން އަބަދުގެ އަބަދަށް.
  ކީއްވެބާ ނޮވެމްބަރު ތިނެއް ފާހަގަ ނުކޮށް ރައްކާވެގެން ގޮސް އެހެން ދުވަސްތައް މިފާހަގަ ކުރަނީ. މީގެޖަވާބު ތިބޭފުޅާ ދެއްވާބަލަ.
  އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ ކަމަކީ ރަނގަޅު މީހަކު އިސްލާމް ދީނަށާއި ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަ ނުކުރާނެކަން.

  106
  • ޢަހޫ

   ޢިސްލާމްދީނުގަ ވައްކަންކުޜުމަކީ ކިހާވަ ރެއްގެ ކަމެއްކަން އެގޭބާ ސަ ރުދާރަށް.

   7
   7
 18. މަންތިރި

  އިޔާޒު އަކީ ދީނީ އިލްމުވެރިއެކޭ ބުނަން ލަދުގަންނަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގޮއްސި. މުޖްރިމުން ކަނޑައަޅަނީ ތިބޭފުޅާތޯ؟ ފާޅުގައި ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ﷲ ޙުކުމްފުޅުތަކަށް އިންކާރުކޮށް ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރި އިންސާނަކަށްވުރެ ބޮޑު މުޖްރިމެއް މިބިންމަތީގައި ހުންނާނެތޯ؟ އެފަދަ މުޖްރިމެއްގެ ފަހަތުގައި ތިހުންނަނީ ކީއްވެ؟ ކަލެއަށް ހަލާކުހުރި. ތިވަރުގެ މޮޔަ އަދި ލަދުހަޔާތްކުޑަ ޝޭހެއް މަނުދެކެއް.

  106
 19. މަލޫ

  ކަލޭތީ ދީންއުނގެނިގެންހުރި މީހެއްކަމައް ގަބޫލެއް ނުކުރަން އެހެންނޫންނަމަ މީހެއްގެބޮލުގަ ތިވަރުގެބޮޑު ސާބިތުނުވާ އިލަޒާމެއް ނާޅުވާނެ ކަލޭފުފިފަ ހުރިވަރު ތިމާއަމިއްލަޔައަ ވިސްނާލަބަލަ ފުރަތަމަ ކެވޭވަރުއިނގޭނެ

  84
  1
 20. އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒު އައުޓް

  84
  1
 21. ހުސޭނުބޭ

  ދީނީ ތާކިހާ އަޅައިގެން އުޅުނަސް ކަލޭގެ ހިތުގެ ހަސަދައިގެ އަލިފާންގަނޑު ފަޅާފައި ނިކުމެގެން އެންމެންނަށް ތިހިރަ ފެންނަނީ. ކަލެޔަށް ކިޔަން އެންމެ ރަގަޅު ނަމަކީ ހަސަދަ އިޔާޒް

  87
 22. ދިވެހި ރައްޔިތުން

  ތެދުފުޅެއް. ތިޔައީވެސް މި ބައިމީހުންގެ ނިޔަތުގެ ތެރެއިން ވާ ކަމެއް.

  51
  6
 23. ޖާނޭ

  މި މުއްލާ އިޔާޒަށް ވުރެ ބޮޑު މުޖުރިމަކު ނުހުންނާނެ. ބުއްދިފަސްވެ ހިތް ރަންގު ވެފައި

  76
 24. މމ

  ޑރ އިޔާޒް، އިންޑިއާ އައުޓް އޭ ކިޔާ ގޮވާ 2 ބޭފުޅުންނާއި ބައި ކުރާކަންތަށް ނުބައްލަވާ މުޖުތަމައުގަ ހިންގާ ކަންތަކާ އުޅުއްވާ.....

  59
  1
 25. އެދުރޭ

  އިޔާްޒްއަށް ކިހިނެއްތޯ އެގެނީ ރައީސްޔާމީނަކީ މުޖުރިމެއްކަން. އެމަނިކްފާން އެހުންނެވީ މިނިވަނެއްގޮތުގައި. އިޔާޒްގެ އިލްމީ ފެންވަރާމެދު މިހާރު ދިވެހި ކކންމެ ރައްޔިތަކު ސުވާލްކުރާނެ. ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާސިލްކުރީ ފިތުނަ ފަސާދައިގެ ހުޅުކޮޅު ރޯކުރުމުގެ ރޮގުންތޯ ނޫނީ ތިއީހަމަ އިސްލާމީ ތަޢުލީމް ހާސިލްކޮށްގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއްތޯ. ނޫންނަމަ ސިކުޑީގެ މައްސަލައެއް ހުންނަ ބޭފުޅެއްތޯ ހަމަ ސުވާލް އުފެދޭ.

  80
  • ކާފަބޭ2020

   މައިންބަފައިންނާ ދެކޮޅުވެރިވުންހުއްދަތޯ އެދެބޭފުޅުން އިސްލާމްދީނާޚިލާފުނުވާހާހިނދަކު؟

 26. ސަމީ

  މުޖުރިމެކޭ ކިޔާއިރު އެކަމުގެ ހެއްގެއް ޙުއްޖަތެއް ތިޔަ އިޔާޒު އަތުގަ އޮތީތަ ލަދެއް ނެތިގެން ތިޔަ ވާހަކަ ދައްކަނީ އިންޑިއާގެ ދިފާޢުގައި

  75
 27. ލ

  އެމްޑީޕީން ލައިކް ވާނެ ޓުވިޓެއް؟

  60
 28. ޙަަަހަ

  މީނަ ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ، މީނަ މިވަނީ ސްޕްރީމްކޯޓުގެ ހުކުމަކަށް ގޮންޖަހާ ، ކޯަޓުތަކުގެ ހުކުމްތަކާއިމެދު މީހުންގެ މެދުގައި ޝައްކު އުފަންދަން މަސައްކަތްކޮށްފައި ، މީ ދެރަކަންކަން

  66
  2
 29. Anonymous

  އަސްލު މުޖުރިމަކީކަލޭ

  57
  2
 30. ތަމެންދޯ

  އައްޑޫ މީހުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު އުޅޭ ޖެނެރޭޝަން އަކީ އެއީ ވެސް ދެން ބޮޑެތި ކަނޑުކޮހުންނޭ ކަނޑުކޮހުންގެ ސަރުދާރުންނޭ ގިނައީ އައްޑޫ ނުޖެހެއޭ އިންޑިއާ ދަށުވާން އިންޑިއާ އަކީ ދެން ވަރަށް ކައްޕަޅި ގައުމެކޭ ބަދަލުގައި އެމެން މަރުފަލި ޖަހައިގެން ގުޅެން ޖެހޭނީ އެމެންނަށް ދުނިޔޭގެ ތަރައްގީ އަކީ ކޯއްޗެއް ކަން ދައްކާ ދިން އިނގިރޭސިންނާއިއޭ އައްޑޫގައި ޕޮލިސް އެކެޑަމީއެއް އަޅަން ޖެހޭނީ އިންޑިއާ އިން ނޫނޭ އިނގިރޭސިންނޭ އަޅަން ޖެހޭނީ އެމެން އެޅުމުން ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އައްޑޫ އަށް ޝަރަފާއި ގަދަރު ލިބޭނެއޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރަން ޖެހޭނީ ދެން ފުޅަކާ ދަންނަ ބޭކަލުން ކަމުގައިވާ ގަމާރު ބީތާ އިޔާޒް މެން ކިއްލިތަޅާ ޕީއެޗްޑީ ނަގައިގެން އައިސް އެމެން އިންޑިއާ އަތުން ކަޓް ކައިގެން ދައްކާވާހަކަ އައްޑޫ މީހުން ގަބޫލުކުރުން އެއީ ތަމެން ނާތަހުޒީބުގެ ތެރެއަށް ގޮސް ވަންނަނީ ނޫންތޭ...

  29
  1
 31. ސޫއޫދު

  މީހަމައެވަރު މުހިއްމުމީހެއްތަ ގައުމެއްހިންގާއިރު ކުރިމަތިލާންވީނުންއިންތިހާބީދާއިރާއަކައް ފާސްވޭތޯބަލަޢް ތިހެންޗަސްމީނުވެސްއުޅުނު ޑީއާރްޕީއެއްގަ އަގުވެއްޓުނޫންކަމެއްނުވާނެ ސިޔާސީކަންތަކުގަ ރައްޔިތުންބަލާނުގައްނަބަޔަކުތިބެ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާމީހުންނާދިމާކުރާނަމަ ތިވަރުވާނީ ކެރިގެންނުކުމެބަލަސިޔާސީމައިދާނައް ހިއްވަރުހުރިނަމަ ފިލާތިބެޓުއިޓްނުކޮށް.ވޯޓުންފެންވަރުވާލާނެ ނޫނެކޭޖަހާ

  30
 32. އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒަކީ ފުޅަކާދަންނަ ބޭކަލެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒަކީ ފުޅަކާދަންނަ ބޭކަލެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒަކީ ފުޅަކާދަންނަ ބޭކަލެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒަކީ ފުޅަކާދަންނަ ބޭކަލެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒަކީ ފުޅަކާދަންނަ ބޭކަލެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒަކީ ފުޅަކާދަންނަ ބޭކަލެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒަކީ ފުޅަކާދަންނަ ބޭކަލެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒަކީ ފުޅަކާދަންނަ ބޭކަލެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒަކީ ފުޅަކާދަންނަ ބޭކަލެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒަކީ ފުޅަކާދަންނަ ބޭކަލެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒަކީ ފުޅަކާދަންނަ ބޭކަލެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒަކީ ފުޅަކާދަންނަ ބޭކަލެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒަކީ ފުޅަކާދަންނަ ބޭކަލެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒަކީ ފުޅަކާދަންނަ ބޭކަލެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒަކީ ފުޅަކާދަންނަ ބޭކަލެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިޔާޒަކީ ފުޅަކާދަންނަ ބޭކަލެކޭ

  40
 33. Anonymous

  އިސްލާމީ އިލްމުވެރިންގެ ނަމުގަ ބޮލައްޝައިތާނާސަވާރުކޮއްގެން އުޅޭކަލޭކަހަލަ މީހުންނައް ކިޔާނަމެއް މުޖުރިމަކީ ކަލޭތީ އަސްލު މުޖުރިމެއް

  50
 34. އަބުދުއްރަސީދު

  ކަލެޔަކީ މިސަރުކާރުގެ ލާދީނީ ނުބައި އަމަލުތަކާ ދިމާލަށް އެނބުރިލާއިރަށް ލޯކަނުވެ، ބީރުވާ މީހެއް ކަން ނޭގޭ މީހެއް މަދުވާނެ. ޚަކޭގެ ލަދު ކޮބާ.

  55
 35. ކކކކކކ

  އިޔާޒު ގެ ލާދީނީކަން ފޮރުވަންވެގެން ސޭހު ކިޔައިގެން އުލުނަސް އެކަން ބަލައިގަންނާނޭ މީހަކުނެއް

  51
  1
 36. މޕ

  ތިބޭ ފުޅާ ތިހިރީ އިންޑިޔާއިންދޭ ރިސްވަތުގަ ނޭންގި މަމަވެސް ޖެހެވިފަ

  45
  1
 37. ތެލިދޮވޭ

  އިންޑިއާ އައުޓް އެނަން އެއީ އިންޑިއާ މިލިޓަރީ އައުޓް ކަމަށް އިންގިލާބީ ހަރަކާތުން ދެކުނު ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ވިސްނުން ހުރީ މިކަމުގައި އިންޑިއާ އައުޓް އެއީ އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އާއި ވެސް ގުޅޭ ކަމެކޭ މިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ މީހުން ވެގެން ހިސޯރު ކޮށް ދިވެހިންނަކީ އެއީ ފަތް ބޮއިގެން މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ސަލާމް ޖަހަން މަަޖީދީމަގު އަގޯރާ ފާރުބުޑުގައި ބިއްޖެހިފައި ތިބޭ ބަޔަކަށް ހަދައިގެން އެމެން މަމެން ގައުމުގެ އިގްތިސާދުގެ ލޯ ބޮނީއޭ އިންޑިއާ އައުޓް ވާން ޖެހޭނީ އިޔާޒު މެން ދެން ރަނޑުން ދައްކާ ވާހަކަ ނުދައްކާ އިހު އުޅުނު ގޮތަށް ތެލިދޮންނަން މިއޮތް ތެލިތައް ހިފައިގެން އަތިރި މައްޗަށް ކަނޑާލަންވީއޭ އިނގޭތޭ ތަމެން ތިޔާއީ ތެލިދޮންނައޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ އިޔާޒް ތެލިދޮވޭ

  32
 38. މާޟީ

  މީ ކޮންކަހަލަ ޝޭޚެއްތަ؟ ހީވާގޮތުން ވައްތަރީ ރީނދޫ ހުންޖެހިފަހުރި ޝޭޚަކާ

  50
 39. ޑީޑީ

  ކަނެތްކަމުން އިންތާ އިދެ ކައި ކައި މީހާ ލޮކިމަސް ޖަހާއިރު މީހުންނަ ނުބެހި ކަސްރަތު ކޮށް ބައްޓަން ރަންގަޅު ކޮށްބަލަ. މި މީހާ އަކީ ދީނި އިލްމު ެެިެެެިެެިެެެިިެެިެެެިެެިެެެިިއަކަށްވުރެ ރi ފިތުނުވެރިއެއްހެން ހީވަނީ.

  41
 40. ރިވެތި

  ގިޔާސް އައް ރައީސްޔާމީނާ ދިމާލައް މުޖުރިމެކޭ ބުނާ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމައް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ބަޔައް ހުށަހަޅާއިފި މިހާރު ގިޔާސު ބުނަނީ އެހެންނުބުނަމޭ އެވާނީ އޮޅިގެން ކިޔުނު އެއްޗެއްކަމަށޭ

  39
 41. ހ

  މިއީ ކާކު ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ

  36
 42. އހ

  ޝޭހުން ފައިސާގަ ޖެހުނީމަ ކިޔަނީ ސޭކުން

  49
 43. މޮދުސިންޖާއޯ

  މިޔައްވުރެ ބޮޑު މުޖުރިމެއް މިގައުމުގެ ހަޔާތުގައިވެސް ދެކަަފައިނުވޭ، މަދު ފައިސާކޮޅަކަށް ދީނާ ގައުމު ވިއްކާލައިގެން ހުރި ގައްދާރު ހާއިނެއް މިއީ #އިންޑިޔާއައުޓް

  44
  1
 44. މައިޝު

  މިއަށްވުރެ ރަގަޅު ވާހަކައެއް މީނަ މިހާތަކަށް ނުބުނޭ.

  5
  49
 45. ޢަދުރޭ

  ސާބަހޭ ޝޭޚް ! ޕޮލިޓިކަލް އިސްލާމް . ނުވަތަ އިސްލާމްދީނުގެ " ނަމުގައިސިޔާސީ އަމިއްލަ މަަސްލަޙަތު ޙާޞިލް ކުރާ އިސްލާމްދީން " އެއީ ﷲ ބާވައި ލެއްވި އިސްލާމްދީން ނޫންކަން ބަރާބަރަށް ޘާބިތުކޮށްދެއްވަމުން ތި ގެންދަވަނީ

  42
  1
 46. Anonymous

  މިއަދު މުޖުރިމުންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ތި އުޅެނީ. ޤައުމަށް ޣައްދާރު ބަައެއްގެ ފޫބުޑުން ނެއްޓެން ނޭނގިގެން ތި އުޅެނީ. ބޭރު އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިން މިތާ ތިބެން ނުޖެހެ. ނަމުގެ ކުރިއަށް ޑރ. ކިޔަސް މިހާރު ތިވަނީ މުނާފިޤުންނަށް. ު. ޔާމީންދެކެ ކިތަންމެ ރުޅި އަޔަސް އޭނާގެ ޚިޔާނާތްތެރިއެއްކަމަށް ސިފަކުރިޔަސް ޙަޤީޤަތުގައި ޚިޔާނާތްތެރި ބަޔަކަށްވާނީ ބޭރު ސިފައިން މިތާ ބައިތިއްބަން ގޮވާ އެންމެން.
  އިންޑިޔާ މިލްޓަރީ އައުޓް

  16
 47. ޛގދ

  މުޖުރިމެއްކަމައްސާބިތުކުރެއްވީ ކޮންތާކުންތޯ؟

  15
 48. މުހައްމަދު

  ހެ ހެ ލަނޑަޔާވާނީ. ލަނޑާ އެއްގަލަކުން ހުރިހާ ޝެއިޚުން ފެހިކަނީ ސާބަސް ޑޮކްޓަރ.

  16
 49. މައިޓީ

  އެބުނީހަމަ ހެޔޮކޮށް ދައުލަތް ދިރުވާލައިގެން ތިބިމީހުން ރިޔާސީއިންތިހާބަށް ބައިބޮޑުކުރަން މިސަރުކާރުގެ މާބޮޑެތި ގޯސްތަކެއްނުފެނިގެން ރައްޔިތުންނާކުރިމަތިލާނެ ގޮތެއް ނެތިގެން ކުޅޭ ކުޅިގަނޑެއް

  3
  12
 50. މަ ވާ ސަލާމް

  ޢިޔާޟް ބުނަން ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ތިޔަށްވުރެ ބޮޑު މުޖުރިމެއް މިޤައުމަށް އަދި ފާޅުނުވޭ. ދީނީ ޓެގު އަޅުވައިގެން މުޅި ޤައުމު ފަސާދަ ކުރަމުން ތި ދުވާދުވުމަށްވުރެ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ނެތް.

  14
 51. ފުނަމާ

  ޑރ. އިޔާޒް އެވިދާޅުވީ ވަރަށްބޮޑު ތެދުފުޅެއް.

  2
  15
 52. ޝެއި

  އެއްކަލަ ގޮލައި އަނގަފެޅީ

  14
 53. ޜާ

  ކަލޯ ކިތައްމެވަ ރަކަށް ހަޅޭލެވިއަސް ޔާމީނު ވައްކަން ނުކު ރާކަމަކަށް ނުވާނެ.

  3
  14
 54. ފަލަބެ

  ދީނީ އިލްމުވެރިންނަކީ އަދަބު އަޚުލާގު ރަގަޅު ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ. އެހެން މީހުންނަށް ނަމޫނާ ދައްކަންޖެހޭ. އިޔާޒު ކަލޭގެ ތި ހުންނަނީ ފިތުނަވެރި މީހުނާ ޖައްސާލައިގެން އުޅޭ އުޅުމެއް. ދީނުގަ އޮންނަނީ ނުބެހޭ ކަންކަމާ ނުބެހި ފުދޭ މިންވަރަށް ކައިބޮއި ހަދައިގެން އުޅެންވެސް. މި ދެ ކަމުންވެސް ކަލޭ ތީނީ ފެއިލްވެފަ.

  12
 55. އަނގަހައްދު

  އިޔާޒު އެއީ މުޖުރިމްއެކޭ ބުނާއިރު އެނގޭތަ މުޖްރިމް ޖުރުމް މީ ކޮން އެއްޗެއްކަން މުޖުރިމުންނަކީ މީ ހުން މަރާމީހުން އިޔާޒު ސާބިތުހެއްކާއެއްކޮއް ރައީސް ޔާމީން މެރި މީހަކުދައްކަބަލަ ސާބިތު ނުހިފޭވާހަކަ ދައްކާމީހުން ޖެހޭ އަނގަހައްދު ޖަހަން މިހާރު އިޔާޒް ތިޔަހަރީ އަނގަ ހައްދު ޖަހަންވެފަ އިޔާޒުގެ ޢިލްމީ ފެންވަރާ ޕީއެޗް ޑީއާދޭތެރޭވެސް ޔަޤިީން ކަމެއްނެތް ބުނާނެ ވާހަކައެއްނެތް ތިހެންދަމުން ދަމުންގޮސް ކިޔޭ ނުކިޔޭ ނޭންގިގެން ތިޔަހަރަ މާތްދީނުން ބޭރުވެ ނުގަންނާތި

  13
 56. އަދުނާނު

  އިޔާޒު ދައކަވާ ވާހަކައިން ސަރުކާރަށް ގެއްލުންވެޔީޯ

  13
 57. ތަސްނީމު

  އަހަރެންނަކީޢަރަބި،ތާނަލިޔަންކިޔަންއެގުމުގެއިތުރުން
  އެއްވެސްތައުލީމެއްލިބުމުގެނަޞީބުލިބިފަވާމީހަކީމެއް
  ނޫން،އަހަރެންވަޒީފާއަކީސަރުކާރުއޮފީހެއްގެ މަސައްކަތު
  މީހެއްގެވަޒީފާ ސިޔާސީގޮތު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
  ތާއީދުކުރާމީހަކީމެއްނޫން
  އަހަރެންކޮށިވިސްނުމުންވިސްނީމާވިސްނެނީ އިޔާޒު
  ހިތުތެރޭ ހަސަދާގެއަލިފާންގަޑެއް ޔާމީނުއަށްޓަކައި
  ރޯވެފައިވާކަން

  16
  1
 58. ހަޔަސިންތް

  ޢިއާޒަަށް ބަލާލީމަ އެގޭ މުޖިރިމަކީ ކާކުކަން

  17
 59. އިބޫ.

  ރަސިޔާގެ ރައީސްވެސް އަހަރެމެންގެ ރަސޫލާގެ ދިފާއުގައި ނިކުމެ ވަޑައިގެންނެވި. މިކަލޭގެ މީ ދީނުގެ ދިޕާއުގައި ނިކުންނަވާ މީހުންނައް މަލާމަތް ކުރަންހުންނަ ބީތާއެއް. މިކަލޭގެމީ މިހާރު ޑަސްބިނައްލިޔަސް މީހަކުބޭނުން ކުރާނެ މީހެއްނޫން. އާދޭސް ކޮއްފާ މިބުނަނީ މީނަ މިކުރާ ޓްވީޓް ހަބަރެއްކަމައްހަދާ ސުރުހީގަނުލިޔުމަށް އެދެމެވެ.

  17
 60. އައްޔު

  އިޔާޒަކީ މީގެ ފަހުން ދީނީއިލްމު އުގެނިގެން ހުރިމީހެއްކަމުގައި ނުދެކެން. އަމިއްލަ ވަތަންދެކެ ލޯބިނުވާމީހަކީ ފުރިހަމަ މުސްލިމެއް ނޫން. އިޔާޒަށް ނޭނގޭތޯ ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިންތިބިކަން

  15
 61. މަސްއޫދު

  މީއަޅެ ގައްދާރެއްތަ ނުވަތަ ދީންކާ މީހެއްތަ!

  15
 62. އުދަމުދިމް

  ތިޔަ ކިޔާ އެއްޗެއް ދިމައެއްނުވެއެންނު މިގައުމައް ޙިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ މީހުންގެ ފަހަތުން ތިޔަދުވަނީ ބަލަ ޖީއެމް އާރ އައް އެއަރޕޯޓް ނުއަގުގަދީ ފެންކުންފުނިހިއްސާވިއްކާލާ ދިރާގްހިއްސާވިއްކާލާ ނުވީތާކައް ފަޅުރައްތައް ހިތުހުރިބަޔަކައްބަހާ މާލޭގެ ބިންތައް ގެތޮރުވެރިކުރުމުގެ ނަމުގައި ބޭރުބަޔަކައްދީ ރައްރަށުގެ އިންޖީނުގެތައް ބަދަލްދޭނަމުގަ އަތުލާ ޖީއެސްޓީގެނަމުގަ ޖިޒީނަގަމުންދާއިރު ތިޔަ ތިބެނީ ފޮރުވާ ފަސްއަޅަންތޯ

  18
 63. Anonymous

  މިކަހަލަ އިލްމު ވެރިން ފެނުނީމަ ހިތަށް އަރާ ހަމަ ދާގޮތަށްގޮސް ތުނބުޅި އުފުރާލާފާ އައިސްދާނަމޭ

 64. ދިވެހި ދިދަ

  ކިހާވަރެއް ތޯ މަނިކުފާނަށް ވެދުން ކުރީ..10ގޯނިތޯ...މިީ ހިސާނ=ބު ޢިލްމަށް ވަރަށް މޮޅުބޭފުޅެއް..މީހުންނަށް އުފުލޭ ނުއުފުލޭ ޑޮލަރުގެ ހިސާބު ހައްދަވަން

 65. zia

  ތި ބޯޓްތައް ދުއްވަން ތިބުމަކުން ގޯހެއް ނޫން ތިއިން އެއްޗެއް ހެއްޓުނަސް މަރުވާނީ އޭގެން މީހެއް ތާ؟ ގައިމު ރާއްޖޭން މީހަކު މަރުވެއްޖެޔާ ތި ބައިގަނޑު އުތުރި އަރާނެ؟

 66. މަރުޖީނާ

  މީ ތަނެއްގާހުރި ނުލަފާ މީހެއް އަބަދުވެސް ފިތުނަ އުފަންދާ މީހެއް

 67. ޓިނުވަގު

  ކޮންމެ މީހަކު ބުންޏަސް ތެދެއް ވާނީ ތެދަކަށް.

 68. ބޮޑުމުޖިރިމު

  10،000 މެމްބަރުން ހަމަ ނުވާ ޕާޓީއަކަށް ދައުލަތުން ހަރަދު ކުރުމުން އެފައިސާއިން ބަނޑު ފުރާނަ މުއްތި ކުރާ މީހުންވެސް މުޖިރިމުންގެ ތެރޭ ހިމެނޭނޭ. ފުރަތަމަ އެފައިސާ ހަލާލުކުރަން އުޅޭށެވެ. އޭގެ ފަހުން ރައްޔިތުންނާ ފަޅޮލޭ ގޮވާށެވެ

 69. ސަންގު

  ބޮބްމާލީ އަކީ ވެސް މުޖްރިމެއްތަ؟

 70. ހުސެއިން

  ލާރިބޭނުމިއްޔާ މީނާއާގުޅޭ. މީ ކަހީނެއްތަ؟ އެބުނާ ވަައްތަރު ފައްޅި ނޭޅިގެން މިއުޅެނީ.

  2
  1
 71. ޙަނދުކޭތަ

  މިވެސް އިންޑިޔާ ހައިކޮޝަނުންދޭ ހަރާންލާރި ބަނޑުއަޅާ ޖާހިލެއް

 72. ބުރާންތި

  މީނާގެ ބަނޑު މިހާބޮޑީ ރިޝްވަތުންތޯ ނޫނީ ދީނާ އިލްމަށް މޮޅުވެގެންތޯ އެބަ ޖެހޭ ތިލަފަތަށް އަރުވައި ބަލަން

  2
  1
 73. ހާމިދު ޝާހިދު

  މީނާއާ ދިމާވި ކިޔަވަން ޕާކިސްތާނަށް ގޮސް ހުއްޓާ. އެއީ، 2003 ހިސާބު. އޭރު ވަރަށް ޅަ. އަދި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގޭގައި ކިޔަވަން ގޮސް ތިބި ހިލޭ އަންހެންކުދިން ބައިތިއްބާފައިތިބޭ. އަދި، އެދުވަސްވަރު، ވޯންޓަޑް ލިސްޓަށް އަރާފައިވާ ދިވެހި ޓެރަރިސްޓް މުޖްރިމުންގެ އެކަކު/ދެމީހަކުވެސް އުޅުނު. އޭރުން ސުރެއް މީނާ ފާހަގަ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ، މިބާވަތުގެ ކަންކަމާ ދޯޅު ޝޭހެއްކަމަށް. ޕާކިސްތާނުން އޭރު ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ފައިދާއެއްނެގައިގެން ކިޔަވާ ނިމުނީމާ، މިއަދު އިންޑިއާއިން ބިރިޔާނީ ޕާރުސަލެއް ދީގެން ތޯއެއްޗެއް މިއުޅެނީ، އިންޑީއާ ޕްރޮމޯޓްކުރަން. ނޫނީ، ނަޝީދު މީނާއަށް ފައިސާ ދީފައި ހުންނަނީބާއޭ ހިތައް އަރާ ސަރުކާޜު ހިމާޔަތްކުރަން ޓުއީޓް ކުރަން. ދެން އަންނަ ސަރުކާރެއްގައި މީނާއާވެސް އިންސާފު އަރާ ހަމަކުރާނެ ކަޅުބެ އަބްދުއްލަތީފުގެ އިޔާދަކަށްވެސް އެދުވަހުން ފިލައިގެން ނުދެވޭނެ.

 74. ޢަލީ

  ނިކަން ބައްލަވާ ޝޭޚޫ. މީހެއްގެ ސިއްރު ފޮރުވައިފި މީހެއްގެ އެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން، ޤިޔާމަތްދުވަހު، އެމީހެއްގެ ސިއްރު މާތްﷲ ސިއްރުކުރައްވަކަމަށްވޭ. ކީއްވެގެންތޯ؟ އެއީ ފިތުނަ ފަސާދައިން ދުރުކުރުމަށް، އެކަމަކު ޝޭޚު ތިކުރައްވަނީ ފިތުނަ އުފެއްދުން، ޝޭޚަށްހުރި ޖަޒާއެއް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ، ވައްސަލާމް،

 75. ކަލެއާ

  ޔާމީންގެ އެއްވެސް ކަމެއް ފޮރުވިފައެއް ނެތް. މުޅި ހުރިހާ އެކައުންޓްތަކަށް ދަންދެން އެއޮތީ ފަލީހަތްކޮށް ނިންމާފައި. އިތުރަށް ޔާމީންގެ ފޮރުވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް. ކުރިއަށްވެސް އެހާ ބައިވަރު ދައުވާތައް އެބަ އޮތް. އެކަމު އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފޮރުވަދީގެން އެތިބީ މިވެރިކަމުގެ މީހުން. އިންޑިއާއިން މިގައުމު ކުޅޭކުޅޭ އެއްޗަކަށް ހަދާ މި ސަރަހައްދުގެ ބާރުވެރިކަން ހޯދަން އިންޑިއާއިން ކުރާ ހުރިހާ ކަމަކަށް ރާއްޖޭގަ ގާއިމުކޮށްފަ ހުރި ވަސީލަތްތައް ސިއްރު ގޮތުގަ ބޭނުންކުރުމަށް އެއޮތީ އިންޑިއާއަށް ހިތަކަށްދީފަ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ރޭޕްކޮށް ކަނޑު އަޑީގެ ހުރިހާ ވަނާތަކެއް އެއޮތީ އިންޑިއާއަށް ބަރަހަނާކޮށް ދައްކާފަ އެ ތަންތަނުގެ ބޭނުން އިންޑިއާ ބޭނުންގޮތަކަށް ކުރަން ހުއްދަދީފަ.

 76. ޢަބްދުﷲސަޢީދު ގދ.ގައްދޫ

  ފާޅުގައި ތިޔަހެން ނުބުނެ ނަސްރު ދިނުން ރަނގަޅު ދެއްތޯ އުންސުރު އަޚާކަ ޒާލިމަން އައު މަޒްލޫމާ މިއީ އަސާސަކަށް ބެލޭނީ ދެއްތޯ

 77. ފަރެސް

  ލާދީނީ މުޖރިމުން ފަހަތުގަ ތިބޭނީ ހަގީގީ މުޖްރިމުން. ތި ތުބުޅިއަކީ މުޖރިމް ތުބުޅި. ބަލާލީމަވެސް ތީގެ ނަޖިސްކަން އެބައެގޭ. ނަޖިސްބަތްޕޮޅި