ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އަޙުމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުގެ ބަފައިބެ، ކުއްލިގޮތަކަށް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އަވަހާރަވެފައިވަނީ ވ. ވިލިނގިލި ޕެލަސް، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އެވެ. އޭނާ ހުންނެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމުގައެވެ.

އިބުރާހިމް އަވަހާރަވީ މިއަދު މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ވިލިމާލޭގައެވެ.

މަރުޙޫމުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު މަސްޖިދުއް ތަޢާވުން އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި މިރޭ 11:00 އިރު އޮންނާނެއެެވެ. މައްޔިތާގެ ޖަނާޒާ އޮންނާނީ މާލޭގެ އާސަހަރާގައެވެ.

އިބުރާހިމް އަވަހާރަވި އިރު އޭނާގެ އުމުރުފުޅަކީ 61 އަހަރެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. ާއަފްލާ

  އިންނާ ލިއްލާހި ވައިންނާ އިލައިހި ރާޖިއުން

 2. ކެރީމާ

  ﷲ އެ އަޅާއަށް ހެޔޮ ރަހްމަތް ލައްވާށި އާމީން

 3. Anonymous

  ރަހުމައްލައްވާށި!

 4. ހެޔޮނުވާނެ

  ޢަލްހަމްދުލިއްލާހި

 5. މަރީ

  ނިހާން އިބްރަތެއް ހާސިލް ކުރަން ރަގަޅު

 6. ހަލި

  އިންނާލިއްލާހި ވައިންނާ އިލައިހި ރާޖިޢޫން

 7. ޟަމަނަ

  ސިހުރުވެރި