އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ގައުމީ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ޓީމެއް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ފުރައިވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިޓީމްގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. މިހާރު ވެސް އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އައިޝަތު އަލީ ތިއްބެވީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގައެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ހުސެއިން ވަހީދުގެ ހަނދާން އާކުރައްވާ ވިދާޅުވީ މިދަތުރުފުޅުގައި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ތިން ރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭން ފެއްޓެވުމަށް ރައީސް ސޯލިހް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކޮމަންޑުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ކޮމަންޑު އާއި މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާ ލުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް ވެސް ރައީސް ސޯލިހް ކޮމަންޑުއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕޭން ފޯރި ވަނީ ވަރަށް ގަދަ ވެފައެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމް އާއި އެމްއެންޕީގެ އިސް ބޭފުޅުން ވެސް އެދާއިރާއަށް ވަޑައިގެން މިހާރު ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް އެބަގެންދަވައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

36 ކޮމެންޓް

 1. ކޮކަޓޫ ފުރެންޑް

  ކޮމަންޑޫއަށް ތިވަރު ތިއަރުވަނީ ގެއްލޭނެކަން ޔަގީންވާތީތާއެދޯ

  ކުރިންވެސް މެމްބަރުކަމަށް މީހުން ކުރިމަތިލީ ހަމަ ޕާރޓީގެ ފަރާތުން ދޯ ، ކަހާތަން ހިރުވާވެސް ނުލާ ، މިހާރު ފާރުވީމަ ބޭސްއަޅަން ގިނަބަޔަކު ދާންޖެހުނީ

  އިންޝާﷲ އެމްޑީޕީއަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ މިފަހަރު ގެއްލޭނެ

  64
  1
 2. މޯޑު

  ޔަގީންކަން ނެތުމުން މަރައްތެޅޭހެން ތެޅެންފެށީ، ބޮޑުއެތި ދޭންބުނީމަވެސް ރައްޔަތުންބުނަނީ، ތިޔައަކު ދެނެއްއަތެއް
  ޏުލާނަމޯ،

  47
 3. ޙަސަން

  ބައްޕާފުޅު އަވަހާރަ ވިތާ 40 ނުވަނީސް ނަޝާ ކެންޕެއިން އަށް؟؟؟؟؟؟؟؟

  33
 4. ދިގުމަރަތީ

  ބަލަ މިހާރު މަތި ކޮމެންޑޫ ދަޝުކޮމެންޑޫ ގުޅިޔަސް މިއީނާގާބިލްސަރުކާރެއްކަން ރައްޔަތުންނައްއެގޭ މިހާރިކޮޑައްއަރާދެފައިބާލާނެ ހޮވުނީމާ ތިއިންއެއްވެސްކަމެންނުކުރާނެ މިހާރުކޮންބާރެއނެތީ؟ ވެރިކަން ރައްޔަތުންގެ މަޖްލީސް ޖުޑިސަރީ ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސިސާތައްވެސްމި ރީދޫ ވެރިންއަތުގާކޮންކަމެއްކޮއްދިނީ ބަދަލްދީ ބައިގަޑު މުއްސަދިވީވީ ރައްޔަތުންހޭލަންވީ މިކޮމެންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮޑި ދޭންވީ އިދިކޮލު މީހުންނައް މިހާރު މިގޮދިއައް އިންޑިޔާ ބާރުފޯރުވަނީ އެހެންވެ ސާހިދު ބޭރުގާހުއްޓާ ގެނައިސްގެން ކެންޕޭނުޖައްސަން ރައްޔަތުންގެ ހަޒާނާ ކައިނިންމާފި ތިޖޫރިވެސްނެތް މިފަހަރު ށއަނީގެ ރައްޔަތުންބުނައްވީމިރީދޫ ދޮގުހެދުމާއިންޑިޔާގެ މުއްޕަތުންސަލާމަތްވާނީ މިގޮޑި އިދިކޮލައްދީގެން؟؟

  40
  1
 5. ޢެކޮޅު ދެކޮޅު

  ތީގެން އިންގޭ އެއްޗަކީ ހަމަ އެއްގޮތަައްވެސް ތާއީދެއް ސަރުކާރައްނެތްކަން ހަމަ 64ގޮނޑި މަޖިލީހުގަ ލިބިފަ އޮތަސް އެއިގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއްނެތްކަން ތިވަރައް ސަރުކާރު ނޭވާހޮޅިއައްއެޅި އެއައްފައިސާއެއް ހަރަދު ކުރަން ތިބުނަނީ ވަރައްބޮޑުވޭނެއްގަ ސަރުކާރު ތާށިވެ ފިތިފަ އޮތުމުންނެވެ ސަރުކާރު މިވަނީ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވެފަ ވީމާ ކިތައްމެ ބޮޑުމަނަޒަރެއް ދެއްކިޔަސް ރައްޔެތުނަނައް ފެންނާނީ ވަރައްނުސާފު ހަޑި މަންޒަރިތަކެއް އިތުރައް ޗުޅެން އުޅޭ ޗަރުކޭސް ވާނީ ބޮޑުތަނުން ބޭޒާރު

  41
 6. Anonymous

  ދައުލަތުގެ ލާރި ބޭކާރު ގޮތުގަ ހަރަދު ކުރާ ބާއެއް ނޫނީ މި ނޫޅޭނެ.

  45
  1
 7. ގަލަން ތުނޑު

  ކޮބާތަ ފޯޑު..އޭނާޢަކަށް ނުފެނޭތަ ދައުލަތުން މިކުރާ އެންޓިކެމްޕޭން... މިއަހަރު ކުރުމަށް ނެޝެނަލް ޕްޅޭންގަ ނެތްކަމެއް ކުެއްލިއަކަށް އިލެކްސަނާދިމާކޮށް ނުކުރެވޭނެ..މިކަމަށޤ ގާނޫނެއް ހަދަންޖެހޭ

  33
  1
  • ކުޑަ ހައްވަ

   މީ ދޯ އޭސީސީ އުވަލި ކަމަކީ

 8. ަައައުޓް

  އެމްޑީޕީ އައުޓް އެމްޑީޕީގެ ކައްޕަޅި ވަޒީރުން އައުޓް އިންޑިއާ އަައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް އެމްޑީޕީގެ ކައްޕަޅި ވަޒީރުން އައުޓް އިންޑިއާ އަައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް އެމްޑީޕީގެ ކައްޕަޅި ވަޒީރުން އައުޓް އިންޑިއާ އަައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް އެމްޑީޕީގެ ކައްޕަޅި ވަޒީރުން އައުޓް އިންޑިއާ އަައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް އެމްޑީޕީގެ ކައްޕަޅި ވަޒީރުން އައުޓް އިންޑިއާ އަައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް އެމްޑީޕީގެ ކައްޕަޅި ވަޒީރުން އައުޓް އިންޑިއާ އަައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް އެމްޑީޕީގެ ކައްޕަޅި ވަޒީރުން އައުޓް އިންޑިއާ އަައުޓް އެމްޑީޕީ އައުޓް އެމްޑީޕީގެ ކައްޕަޅި ވަޒީރުން އައުޓް އިންޑިއާ އަައުޓް

  36
  1
 9. ކުޑަ ކޮމަންޑޫ

  ސަރުކާރުން ހާދަބިރިއްތިގަންނަނީ ގޮނޑި ހޯދުމަށް ދޮގުވައުދާވާ ޕާޓީެއްތިއީ

  32
  1
 10. ހުސޭނުބޭ

  ބަނޑުދިޔާވެގެން ނުހިފެހެއްޓިގެން އުޅޭ މީހެއް ފާޚާނާ ބުޑުގައި އުޅޭހެން ސަރުކާރުން މިއުޅެނީ.

  34
  1
 11. ސޫއޫދު

  ތެޅިބާލަނީ ހިބަރުވަދުވަސް ބޭރުގަހުރެފައައީ ގޮނޑިކާމިއާބުނުވާނެކަންއެގުނީމަ މިގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެވުނައަސް ރިއާސީއިންތިހާބުން ބަލިވާނެ ކޯލިޝަންވެސް

  31
  2
 12. ނަޖްވާ

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް އަލްމަރްހޫމް ހުސެން ވަހީދު ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި ޚިދްމަތް ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންވެސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ އަށް ހޮވަން ވާނެ ކަމަށް ދެކެނީ އެމްޑީޕީ ގެ މެންބަރެއް ކަމަށް ދެކެނީ!

  2
  47
 13. ޓޫހެޑް

  ސުވާލަކީ ރައީސްގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ވެރިން މިދިޔަހަފްތާގައި ތިދާއިރާއަށް ކުރި ދަތުރާއި މިހާރު ވަޒީރުންނާއި މެމްބަރުން ތިކުރާ ދަތުރާއި ދެން ހުކުރުދުވަހު އަނެއްކާ ޕްރޮޖެކްޓް ފަށަން ރައީސް ކުރަން އޮތްދަތުރުގެ ޚަރަދު ކިހާވަރެއްތޯ އޭ؟ ސުވާލަކީ މަޖިލީހުގެ ސުޕަމެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގެ އަތުގައި އޮތްއިރު ތިހާވަރަށް ކޮށިއަރައިގެން އުޅެންޖެހޭބާއޭ؟. ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިގެން ވިޔަސް އަދި ނޫނަސް ތި ދާއިރާގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެއްފަހަރާ ކުރަން މިދަނޑިވަޅުގައި އުޅެންޖެހޭ ބާއޭ.؟ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަންފާއަށް ސަރުކާރުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ކޮންމެހެން ސަރުކާރަށް ތާއިދުކުރާ މެމްބަރަކު ހުންނަން ޖެހޭހެއްޔެވެ؟. ހުސެން ދުނިޔޭގައި ހުންނެވިއިރު، ހުސެން އަށް ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ލިބޭނެހެން ތިކަންތައްތައް ކުރަން ނޫޅުނީ ކީއްވެހޭ؟. ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ތިގޮނޑިކާމިޔާބުކޮށް ކޮންކަމެއް ސާބިތު ކުރަންތޯއޭ ތިއުޅެނި؟. ބައި އިލެކްޝަނެއް ކާމިޔާބުކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ ޕޮޕިއުލާރިޓީ ސާބިތުކުރެވިދާނެހޭ؟. މުޅި ސަރުކާރުގެ ފޯކަސް ތިދާއިރާއަށް ދީގެން ތިއުޅެނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް ސަރުކާރު ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅުނީހެއްޔެވެ.؟ ނޫނިއްޔާ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވި ނާކާމިޔާބީގެ ރަހަ އަދިވެސް އަރުތެރޭގައި ހުރީ ހެއްޔޭ.؟ މުޅި ސަރުކާރު އެއްކޮށް ތިގޮނޑީގައި ބައްދައިގެން އުޅޭއިރު އިދިކޮޅު މީހުން އަތުގައި އޮތީ ކޮންއެއްތޯއޭވިއްކަން.؟

  29
  1
 14. ސަޑުހަސަނު

  ބޮޑު ވަޒީރު ފެކްޝަންގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ނުފެނޭ.

  27
 15. އަހުމަދު

  އިންޝާﷲ މިދާއިރާގައި އެމްޑީޕީ ބޮޑުތަނުން ބަލިވާނެ. ތާއީދު ނެތީމަ ދޯ މިހުރިހާ ސަކަރާތެއް މިޖަހަންޖެހެނީ

  50
  1
 16. އަލީ

  ކިތައްމެ ވަޒީރުންނެއް އަޔަސް އަހަރެމެން މިފަހަރަކު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ވޯޓެއްނުދޭނަން ކަލޭމެން މިގައުމު އަޅުވެތި ކޮއްފި.

  52
  1
 17. ޢަލީ

  ކޮބާ ޕީސީއާރ ޓެސްޓް ހެދިތަ؟

 18. މޕ

  ވަޒީރުން ވެސް ފޮނުވާނެ އަދި އުޑުން ތަރިވެސް ބާލުވާނެ

 19. ދަންނާތި

  ސަރުކާރުގެ މާލިއްޔާ ގައި ހުރިފައިސާ އަމިއްލަ ޕާރޓީގެ ކެމްޕެއިނަށް ޚަަރަދުކުރަނީ އެއީ ޒީރޯ ޓޮލެރެންސް އޮޅާލީތޭ ތަމެން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ދަންނާތި މިވީ 3 އަހަރު ދުވަހު ވެސް ނުފެނޭ މިނިސްޓަރަކު މިހާރު ކުއްލި އަކަށް މިނިސްޓަރުން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ އަށް ބޭނިގަންނަނީ އެއީ އެމެންގެ އަމިއްލަ އެދުމަށޭ އެއީ ރައްޔިތުންގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އަށް ނޫނޭ އެކަން ހަދާން ކުރާތި ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލި ގައްދާރުންނޭ ތިޔާއީ ދަންނާތި ދަންނާތި

 20. Anonymous

  އެމްޑީޕީ އައުޓް އެމްޑީޕީގެ ކައްޕަޅި ވަޒީރުން އައުޓް އިންޑިއާ އަައުޓް

 21. މަހުދީ

  އެމްޑީޕީ އައުޓް އެމްޑީޕީގެ ކައްޕަޅި ވަޒީރުން އައުޓް އިންޑިއާ އަައުޓް
  އެމްޑީޕީ އައުޓް އެމްޑީޕީގެ ކައްޕަޅި ވަޒީރުން އައުޓް އިންޑިއާ އަައުޓް
  އެމްޑީޕީ އައުޓް އެމްޑީޕީގެ ކައްޕަޅި ވަޒީރުން އައުޓް އިންޑިއާ އަައުޓް

 22. ދިވެހި ރައްޔިތުން

  ތިޔަ އެންމެންގޮސްގެން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖިއްޔާ ބަލަ، އެއީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުންވެސް ފޭލްވީ ކަމަށް. ގޮތްނިންމާނީ ރައްޔިތުން

 23. އަހުމަދު

  ތިމީހުން ދިޔައީ ޓެސްޓު ހަދައިގެންތަ

 24. އަހަންމަދު

  ލާދީނީބައިގަޑަށް ކޮމަންޑޫދާއިރާއިން
  ތާއީދުލިބުން ވަރަށްދުރު!

 25. ވަހީދުބެ

  ކީއްވެ ތިޔަހާވަރަށް ތިޔަތެޅިބާލަނީ. ތިޔަގޮނޑިގެއްލުނަސް އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ބާރުއޮތީ މަޖިލިސްގަވެސް. މަތި ކޮމަންޑު އާއި ދަށުކޮމަންޑޫ ގުޅާލަންވީނު. ކަމެއްކުރަން ކެރޭބަޔކު މާގިނަ ދެއްކުންތަކެއް ނުދައްކާނެ. ކަންކުރާ ނޭގޭތީ މޮޅުވާހަކަ ދައްކައިގެން ރައްޔިތުން ހައްލަންނޫޅުއްވާ. ދުނިޔޭގެ ރައީސް އަޔަސް އަހަރެމެން ދެން އެމް.ޑީ.ޕީ އަކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން. ކަރުބުޑުގަ ރަގަޅަށް ރަހަލައިފި.

 26. ޙަަަހަ

  އިންތިޚާބު ނިމެންދެން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކެއްވެސް ކޮމަންޑޫއަށް ގެންދަން ފެންނަނީ ، އަޅެ މިއަށް ވަކި ކީކޭބާަ ކިޔާނީ ، ނުފޫޒުނޫނީ

 27. ކޮމަންޑޫ ސޮރު

  ހުރިހާ ވަޒީރުންނާއެކު ރައީސް އޮފީސް ގެންގޮސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގައި ބެހެއްޓިޔަސް މިފަހަރު ލާދީނީ އެމްޑީޕީއަށް ސޮރީ. ލައްކަ ކެތްކޮށްފިން. 65 ގޮނޑި ދީގެން ވީކަމެއް ހަރާން.

 28. މުޖޭން

  ތިޔަ ގޮނޑި މުހިންމުވަނީ ސަރުކާރަށެވެ. އެމްޑީޕީއަކަށް ނޫނެވެ.

 29. ވަގުންނޭ

  ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ

 30. ސާބަސް

  މުޅި ސަރުކާރު ކޮމަންޑޫ ގޮނޑި ފަހާދުވަނީ ދެން މިވަރުގެ ލަދުހަތާތްކުޑަ ބައެއް ނުދެކެން ސަރުކާރުން އެނޓިކެމްޕޭނުކޮށް އިންތިޚާބަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ބާޜުގެ ބޭނުންކޮށް ނުފޫޒުފޯރުވުމަކީ މިސަރުކާރުގެ އިންސާފު ހާމަވެގެންދާކަމެއް ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ މިޤައުމުގަ އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބުނުކުރެވޭނެކަން ސާބިކޮށްދެމުން އެދަނީ

 31. ދެބޯގެރި

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަލިއްޔުލް އަމުރަކީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކަށްވީނަމަވެސް ވަލިއްޔުލް އަމުރުކަން ހަވާލުކުރީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ޒިންމާތައް ހަވާލުވެހުރި އެޒިންމާ އަދާނުކޮށް ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައްބޭނުންކޮށް ދައުލަތުން ބޮޑޫ ޚަރަދުކޮށް އެމްޑީޕީގެ މަޖިލސްމެމްބަރަކަށް ރައީސް ކެމްޕޭންކުރުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު ދަށުދަރައިގެ ހުތުރު ޤަމަލެއް

 32. ކޮރަލް

  އެންމެ ދުވަހަކު ވަޒީރު ރަށައް ދިޔައީމަ އެއީ ވޯޓް ދޭން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. ރަށައްވަނީ ގެއްލުމެވެ. އަގު ބޮޑު ގެސްޓަހައުސް ތަކުގަ ތިބެފަ ހިލޭ ޓިކެޓް ގަ ދަތުރުކޮށްފަ އަގު ކާތަކެތި ރަށުން ކެއީމަ ހުސްގެއްލުމެވެ. ތިޔަ ފައިސާ ލައްކައިން ހަރަދު ވާނެ އެވެ.

 33. ޢަބުދުﷲ ޙަސަން

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ތިބީމޮޔައިންނެއްނޫން ވާނުވާ އެނގޭ ކިތައްމެވަރަކައް ފޮނުޖެހިޔަސް އަޒުމެއް ނުގުޑާނެ މިފަހަރުހޮވާނީ ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓް ފަތުހީ. انشاالله.
  .

 34. އަހްމަދު

  ބަލަތިޔަ ޝާހިދުއާ ގިނިފތ މާރިޔާތީ މިގައުމު އިންޑިޔާއައްވިއްކާލަން އެންމެބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރި ދެވަޒީރުން މާރިޔާއަދިވެސް އެބަލަނީ އެގްރިމަންޓްތައް ސިއްރުކޮށް ގައުމުއަޅުވެތިކުރެވޭތޯ މިމީހުން ރައްޔިތުންނައްވިއްކާނެ އިތުރުއެއްޗެއްއެބައޮތްބާ؟ކ ކޮމަންޑޫދާއިރާޔައްގޮސް މިބޭފުޅުން ކީކޭބާކިޔާނީ ؟

 35. ޙަދިސައިބު

  ޔޫއެންގެ ބޮޑުމީހާ ދިޔައީ ޔޫއެންގެ ސެކެޓެރީ ޖެނެރަލް އަންގައިގެންބާ؟ ޟިވެސް އޯކޭ ސަހިދުވީމާ އެހެންމީހެއްނަމަ ކަމަކުނުދާނެ!