ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިވަގުތު ހުންނެވީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ލަންކާގައެވެ.

މާދަމާގެ ނިޔަލަށް އެމަނިކުފާނު ލަންކާގެ މަޑުކުރައްވާއިރު، މިއީ ލަންކާގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު، މިނިސްޓަ އޮފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިން އަދި ސްޓޭޓްމިނިސްޓަރ އޮފް ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އެންޓަޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ދިން މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ސްރީލަންކާ ޔޫތު ޕާލަމެންޓުގެ ދެވަނަ ސެޝަންގައި ޝަރަފުވެރި މެހެމާނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

މި ސެޝަނަކީ ލަންކާގެ ޒުވާނުންގެ ލީޑަޝިޕް ހުނަރުތައް އަށަގެންނެވުމަށާއި، އެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި އެގައުމުގެ ނޭޝަނަލް ޔޫތު ސާވިސަސް ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ސެޝަންއެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ހުސޭނުބޭ

  ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރު މާސްކް އަޅައިގެން ހުރިއިރު މީނަ އެއިން އެއްވެސް ކަމެއްނުކޮށް އާންމު ޤަވާޢިދުތަކާ ޚިލާފުވެފައި. މިއިންވެސް އެނގެނީ ނަޝީދަކީ ވަރަށް ގޮތެއްފޮތެއްނެތް މީހެއްކަން.

  35
  1
 2. Anonymous

  ރާފުޅިއެއްދޯ ހަދިޔާކުރީ ވަރައްހެވިފަނު

  29
  1
 3. ބިގް ބޮސް

  ވިސްނާލަބަލަ ބޮޑުވަޒީރައް ފެލިވަރު މަސްކޭހެއް ހިފަިގެން އެދިޔައީ ބައްދަލުކުރަން.

  22
  1
 4. ރަން ރީނދޫ

  ޓާޓާ ބޮޑު ވަގު. ޕަކޭއަށްވެސް ބައި އަޅަނީ.

  13
 5. ވޯޓްވަގު

  ދޮންކަލޯ އެއީ އަސޭލާ ބުނެގެން ގެންދިޔަ ވާތު ސަންގެއް، ހިނދުކޮޅުގަ ހުރެވިނީމަ އޮޅިގެން ރާޖަޕަކްސަ އަށް އެދިނީ.

  11
  1
 6. ހާނީ

  ގަންޖާ ފޮއްޓެއްތޯ؟؟؟؟؟؟އެސޮރުވެސްއެހެރީ ބިރުންއޭގަހިފަންނުކެރިފަތޯއްޗެ!!!!!

 7. ރަބަރޭ

  ބޯހުންނާނެ އަންނިމެންގެ ހިކި މަސް ޕެކު ކޮށްގެން ގެންގޮސް ރާޖަޕަކްސާ އަށް ތިޔަދިނީ
  އަހަރުމެން އާދައިގެ ކެނާތައް ގޮއްސިއްޔާ ފޮށިތަށް އެވަރަށް ޗެކު ކުރާނެ މިޔަކަށް ނޯވޭ ކުރޯނާއެއް ވެސް ކަރަންޓީނެއްވެސް

 8. އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ޓާޓާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ޓާޓާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ޓާޓާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ޓާޓާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ޓާޓާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ޓާޓާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ޓާޓާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ޓާޓާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ޓާޓާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ޓާޓާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ޓާޓާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ޓާޓާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ޓާޓާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ޓާޓާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ޓާޓާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ޓާޓާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް ޓާޓާ އައުޓް