ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ހ.ރޭޑިއަންޓް އަޙްމަދު ޝަފީޤު (ސައްޕެ) އެވެ. މި މަގާމަށް ސައްޕެ އައްޔަންކުރެއްވީ މިއަދު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައްޕެ އަކީ މީގެކުރިން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ވަރަށް އިސްކޮށް އުޅުއްވި ފަރާތެކެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީޕީ އުފެއްދުމުގައި ވެސް ސައްޕެ ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ހިސާބުން ސިޔާސީ މައިދާނުން ސައްޕެ ނުފެނި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވީއިރު އޭނާ ވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. ސަަައިނާ އެންމޮ

  ވެރިކަން ބަދަލުވާއިރައް (ސައްޕެ) ގެއްލޭނެ

 2. ގ

  ތިއީ އެއްވެސް ތާކުން ތާކު ޖެހޭ މީހެއްނޫން. ތިކަހަލަ މަދު އާބާދީގެ މީހުން ކައިރިކޮށްގެން ވެވޭނެ އެއްކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ. ދަނބިދަރި ބުނީމަ ދޭންޖެހިގެން ދިނަސް ތިއަކީ އެއްވެސް ގޮތަކުން ކެމްޕޭނަށް އޮތް ރަނގަޅު ފާލެއްނޫން. ތި މީހަކު ހުއްޓަސް ނެތަސް ވާނެ އެއްކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ.

 3. ޢަބުރު

  ތިޔައީ ގައްދާރެއް..ޖާސޫސްކުރަންއައިއަންނިގެ އެޖެންޓެއް.

 4. ޙަފްޞާ / މާލެ

  އިޚްލާޞްތެރިވެލައްވާށެވެ! ރައީސް ޔާމީން ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ގަދަ ހިތްވަރުން ހިތްވަރު ކުޜާށެވެ.

  • ސުހާ

   އަހަރެމެން މިތިބީ ފިސާރި ހިތްވަރާއިއެކު ނުކުމެ މިފަހަރު. އިންޝާﷲ ރައީސް ޔާމީން ހޮވޭނެ

   • ރިޕްލައި

    އޭނަ ހޮވަން ޖެހޭނީ ގޮނޑުން!!

 5. ޙުސައިން މ. މުލި

  ސައްޕެއަކީ ރަތްލާޖެހި އެމްޑީޕީ މީހެއް
  އަނެއްކޮޅުން މީކިޔަވައިގެންވެސް ހުރިސޮރެއް ނޫން މުލީގަ މަސްއަވީލަން އުޅެނިކޮއް ބޮޑުވި މސޮރެއް. ބޮޑުވިފަހުން ކިޔެވިކަމެއް އެނގިފައެއް ނެތް

 6. ބުރާންތި

  ތީ ވަރައް އިހުލާސްތެރި އެއް ހޯމް މިނިސްޓަރައް ނާން ގާ ވަގައް ތަން ތަނައް ސިފައިންވެސް ފޮނުވި

 7. Anonymous

  މީ ބޯވަ ވައްތަރު!! ވަރަށްމޮޅުވާނެ ކުލަ ބަދަލުކުރަން!!! އިޚްލާސްތެރިކަމުގެ ކަންފުޅެއް ހުރިއްޔާ ދުވަސްކޮޅަކުން އެނގޭނެ!!!

 8. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ދަނބުފަށުވިގެ ގދ.ގައްދޫ

  އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ދެރައެއް ލިބުމަށް ނޭދޭށެވެ. މޮޅެއް ލިބުމަށް އެދޭށެވެ. ސައްޕެއަކީ، އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ނުދަންނަ މީހެއްނޫނެވެ.

 9. އެއްމެން

  ބަދަލުވާން އެނގޭނީ ވަރުގަދަ ކެރޭ މީހުންނަށް. ފިނޑި މީހުންނަކަށް ބަދަލެއް ނުވެވޭނެ.