23:43

ކުރިމަތިވެދާނެ ކޮވިޑްގެ އެންމެ ގޯސް ހާލަތަކީ ކޮބާ؟

22:51

އިތުރު 2510 މީހުން ފައްސިވެއްޖެ.

22:22

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރޭ.

22:11

ބޫސްޓާ ޑޯޒް ނުޖަހާ ހައްޖާއި އުމްރާއަކަށް ނުދެވޭނެ!

21:04

ތިނަދޫން ރިކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ކޮވިޑަށް ފައްސިވެ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 300 އިން މައްޗަށް އަރައިފި.

20:07

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުމަށް ވެކްސިންގެ ދެ ލައްކަ ޑޯޒު ހަދިޔާ ކޮށްފި

19:58

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުމަށް ވެކްސިންގެ ދެ ލައްކަ ޑޯޒު ހަދިޔާ ކޮށްފި

13:22

މިއަދު މާލޭގައި ނިޔާވި އުމުރުން 106 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު، ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

11:16

އޮމިކްރޮން ޖެހޭ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި މީހުންނަށް ކުރިން ވަނީ ކޮވިޑް ޖެހިފައި!

08:47

ވައްކަރު ރިސޯޓްގެ "ބޫސްޓަރ ޝޮޓަށް" ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ.

08:27

ކޮވިޑް ވެކްސިން ކުޑަކުދިންނަށް ދިނުމާއި ސްވިޑިން އިން ދެކޮޅު ހަދައިފި.

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނައިރު ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވަމުން އަންނަކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ކޮވިޑް ޖެހިގެން އިއްޔެ 10554 މީހުން މަރުވިއެވެ. އިއްޔެ އަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަހަށް ފަހު ކޮވިޑް ޖެހިގެން އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވި ދުވަހެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ 3.6 މިލިއަން މީހުން ފައްސިވިއެވެ. އަދިވެސް އެންމެ ކޮވިޑަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވަމުން އަންނަނީ އެމެރިކާ އިންނެވެ. ފްރާންސްގެ ހާލަތު ވެސް އަދި ހަމައަކަށް ނޭޅޭ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ފްރާންސްގައި ވެސް ވަނީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ދެން އެންމެ ބޮޑަށް ގޯސްވަމުންދާ އެއްގައުމަކީ ބްރެޒިލެކެވެ. ބްރެޒިލުން ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ ތިންލައްކަ ހުރަސްކޮށްފައެވެ. ބްރެޒިލްގެ އަދަދުތައް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް އަދި އިތުރަށް އުފުލިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އިންޑިއާ އިން ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަދުވެފައެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ފާއިތުވި ހަތަރު ދުވަސް ތެރޭގައި ރާއްޖެ އިން އެންމެ މަދު ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވި ދުވަހެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.