ރައީސް ނަޝީދު "ވަގުތަށް" އިންޓަވިއުއެއް ދެއްވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް
ރައީސް ނަޝީދު "ވަގުތަށް" އިންޓަވިއުއެއް ދެއްވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެންމެ އާންމު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން، ބައެއް ވަޒީރުން، އެމްއެންޑީއެފްގެ އިސްވެރިން، މަޖިލިސް ރައީސް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ އިތުރުން ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އީޔޫ އިން އަޅައިފިކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ޓްވީޓްގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސް އަކީ އެންމެ ބޭފުޅުން ރައިސް ޔާމީން އާއި ދުރަށް ވަޑައިގެން ރާއްޖެ އަށް ރަނގަޅު ގޮތައް އަމަލު ކުރެއްވުމެވެ."

ރައީސް ޔާމީން އާއި އިތުރު ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އީޔޫ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފިކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އީޔޫގެ އެއްވެސް ގުނަވަނަކުން އެފަދަ މައުލޫމާތެއް އަދި މިހާތަނަށް މީޑިއާ އާއި ހިއްސާ ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ވެރިންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އީޔޫ އިން އަޅައިފިކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ބަހެއް ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތް އަދި ކާމިޔާބެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދު އާންމު ކުރެއްވި ލިސްޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް "ވަގުތު" އަށް ވިދާޅުވީ އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އޭނާ އާއި ދޭތެރޭ އެޅިކަމުގެ މައުލޫމާތެއް އޭނާ އަށް ލިބިވަޑައިގެންފައި ނެތް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ އަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ފްރޭމްވޯކެއް މިހަފްތާގައި އީޔޫގެ ފޮރިން އެފެއާޒް ކައުންސިލުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

47 ކޮމެންޓް

 1. ކުދިންނޭ ކެނެރީގެ އައިލާތަކާ އެއާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް އީޔޫ އިން ހަގުރާމަ އިއުލާނު ކޮށްފި ވުމާއެކު ހިތްވަރު ހުރި އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން މި ގައުމު ސަލާމްތްކުރުމަށް އެއާއިލާތާ ތަކާދެކޮޅަށް ނުކުމެ ހަގުރާމަ ކުރަންވީ

 2. މުހައްމަދު

  ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަމެއް ނެއްތަ؟

  އެކަމަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ އޭނާއަށް... ސަބަބަކީ ތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްގިއަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހަކަށް ވާތީ....

  • އޭނަޔާ އޭނަގެ އައުވާނުންނައް.މިހާރު މަަށައް އޮޅިއްޖެ އީޔޫގެ ރައިސްވެސް.....

 3. ތީ ނަޝީދު ފޮނުވި ލިސްޓް ހުލާސާކޮށް ދޯ؟ ކެނެރީގެ ބޮޑު ވގ ކަލޭގެ. ގައުމު ވިއްކާ ޖަޒީރާ ވގ ކަލޭގެ. މިރާއްޖެ ދިވެހިރާއްޖެއާ 100 ފޫޓައްވެސް ކައިރި ނުވެވޭނެ ދެނެއް. ޓްވީޓްކޮށްލަ ކޮށްލާ ހަމަ ހުންނަން ޖެހޭނީ ދޮންމީހުން ގާތު އެމީހުން އުޅޭހެން އުޅެ އުޅެ. ހެހެހެހެ

 4. ޙަފްޞާ / މާލެ

  މޮޔަ ނުވޭ ހަތްބޯރާއްސާ! ރާއްޖެއަށް ރަގަޅުގޮތް އޮތީ އިންޝާއަﷲ ރައީސްޔާމީނާއެކު ސާބިތުވެ ތިބެގެން! ތިޔަ ހަތްބޯރާހީންގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދުވަސްވަރު ދިވެހި ޤަވްމު ހުރިހާރޮގަކުން އިނދަޖެހި ، ފަޤިރުވެގެންދިޔަތަން ދިވެހިން ދުށްތާ އަދި ގިނަ ދުވަހެއް ނުވޭ! ހަތްބޯރާހިން ވެރިކަމާ ޙަވާލުވިއިރު ރިޟާވްގައިހުރި 550މިލިޔަން ޑޮލަރު ، ވެރިކަން ނިމުނުއިރު ހުރީ 200 މިލިޔަނަށް ދަށްވެފަ! ގޮތްހުސްވެ ދައުލަތް ހިންގަން ނޭގިގެން ފައިސާހޯދީ ދައުލަތުގެ އެސެޓްތައް ވިއްކައިގެންނާ މުސާރައިން އުނިކޮށްގެންނާ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްތައް ފެލައިގެން! އެވެސް އެޅި އަމިއްލަ ޖީބުތަކަށް! މިއީ އެންމެން ދުށް މަންޒަރެއް!

 5. މޮޔަސޮރު

 6. އަންނި ދެން ނެތްތަ ޖޯކެއް؟ ?

 7. ށެންޓޭ ހިތަދޫ

  ކަންތަކާ ޖެހުނީ ، މި ސޮރު ހޭންޑަލް ނުވާވަރައް ނުބޯންވެއްޖެދޯ ، ހަމަ އެތިކޮޅެއް ބޮވޭ އިރައް ވާނުވާ ނޭގި ކިޔޭނުކިޔޭވެސް ނޭގޭވިއްޔަ ބަލަގަ އިޔޫ އެއީ ކަލޭގެ ބަފާގެ ތަރިކަ މުދާތަ. ލަދުން ބޯހަލާކު މިވެސް މިގައުމުގަ ވެރިކަން ކުރި ސޮރަކޯ. ދެން ބުނޭ މައުލޫމާތު ދިނީ އަވައްޓެރި ގައުމެއްގެ އިންޓެލިޖަންސް އޮފިސަރެކޭ

 8. ބޯނެތް ބުރުމާ

  ތިލިސްޓްގައި އާބިދާގެ ނަންއޮތްތޯ ބަލައިދީބަލަ........
  އީޔޫ އިން މީހުންނަށް އެޅޭނެ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅެއް ނޯންނާނެ، އެއްވެސް ބިރެއް ނުގަނޭ، އަހަރުމެން މިތިބީ ބިރު ފަހަނަޅާގޮސް ދެންމޮޔަ ފުޅުވޭ ކަލޭމެން

 9. މީ މިހާރު އީޔޫގެ ރައީސްތަ

 10. އިބިރިހިމާ ބެއްޔާ

  މީ ދެންހުރި ސޮރު

 11. ދައްޖާލު އަރާއިފި ލަންޑަނައް ލޮލް

  • މި ލާދީނީ ކަލޭގެ އަދިވެސް މަރެއްނުވޭތަ؟ މާތް ﷲ މިކަލޭގެ ހިއްޕަވާ ގަދަފަދަ އަޒާބު އެއްވާށި އާމީން

 12. އީޔޫއިން އަދި އިއުލާން ނުކުރޭ ދެން މީނަޔަށް މިކަން އެގުން އެއީ ކީއްވެގެން ވިކަމެއްތަ. މީނަ ލިޔުނު އެއްޗެއްވީމަދޯ. އެހެން ވިއްޔާ އީޔޫގެ ތިޔަ ނިންމުން ގޯސް. އަޅާވެސް ލާނެކަމެއްނެތް

 13. އީޔޫއިން ފިޔަވަޅު އެޅިކަމަށް ނަޝީދު ގެންގުޅޭ ލިސްޓު އީޔޫއަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައި ކަމުގެ ހަގީގަތް ސާފު ކުރަން ފެނޭ. އޭރުން މަށަށް ހީވަނީ ނަޝީދުގެ އަތަށް ގޮވާނެހެން.

 14. ޖޯކް އޮފް ދަ އިޔާ!

 15. މީ އީޔޫ ގެ ރައީސްތަ ؟ މީ ދެން މިހާރު ބޮޑު ޖޯކަރަކަށް ވެފަ ހުރި މީހެއް

 16. މިއަޅެ އަބަދު ބޯލައިގެން ހުންނަ އެއްޗެއްތަ؟ ރާއްޖެ އިން ވެއްޖެ މި އެއްޗާ ދޭތެރޭ ފިސާރި ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް އަޅާލަން. ލަދެއް ހަޔާތެއް އަގަލެއް ވެސް ނެތް އެއްޗެއް މީ ސަހާދެއް.

 17. ވައްކަން ޔަގީން 2018

  ސާބަހޭ ގްލޯބަލް ޕްރެޒިޑެންޓް...... ހަމަ ބެސްޓް....

 18. ކަލޯ ކެނެރީ ކަލެއަށް ހީވަނީ ތިކަހަލަ ކެމްޕޭން އުކުޅު ބޭނުންކޮށްގެން ކަލޭގެ ޕްރޮކްސީއަށް ވެރިކަމަށް އާދެވިދާނޭ.. ކުރިންވެސް އިންޑިއާ މަނަވަރު ގެނެސްގެން އެތައް ފަހަރަކު ޑރ ވަހީދު ދުރުކުރި.
  ޢަހަރެމެން މިއަދު މިވާދަ ކުރަނީ ކެނެރީ އާެއިލާއަކާ ނޫން. ވާދަ މި ކުރަނީ ހުޅަގާ އިންޑިއާ. އަހަރެމެން މަރާފަ ކަލެއާ ކަލޭގެ ޕްރޮކްސީއަށް ވެރިކަމަށް އާދެވޭނީ.

 19. 2018 ޔާމީން

 20. މަގޭ މުރުތައްދު ސޮރު ....

 21. ކެނެރީ މުގާބޭ

  މި ފާސިގު ކަލޭގެ ރ.ޔާމީނު ދެކެ ހާދަ ބިރެއް ގަނެޔޭ... ކަލޯ ވެރިކަން ބޭނުމަސް ބޮޑުވަރުތީ... މަވެސް ދެން ޔާމީނު ކޮޅަށް މިދަނީ

 22. ކުރެންދޫ މީހާ

  މި ފުރޭތަ ޔާ ހެދި ނެތް މި ގައުމުގަ އަމިއްލަ ރަށުގަ ވެސް އުޅެ ވޭކަށް.. މުޅި ތަން ފިތުނަ ކޮއްފި މި ހައިވާނު އަންނި

 23. އަބްދުއްލާ

  އީޔޫން ފިޔަވަޅު އެޅި މީހުންނާ އިނަޒާރު ދިންމީހުންގެ ލިސްޓްގެ އންމެ މަތީގަ އޮތީ ނަސީދ ކިޔާމީހެއްގެނަން. ދެން ކަެރަފާ ނަސީމް ދެން ހަސން ދެން ސިފާޒް ދެން ހިއްސު މާރިޔާ

 24. ޢަސްލުވެސް އެއީ ނަޝީދު ފޮނުވި ލިސްޓްތަ،

 25. މީތަ އީޔޫގެ ރައީސްއަކީ.ކިތަންމެ ވަރަކައް ފުމުނަސް ދެން މިގައޮމައް ސަލާން ކިޔަން ޖެހޭނީ. މިގައޮމަކީ މީ ރައީސުންގެ ގައޮމެއްނޫން.މިގައޮމުގައި އުޅެނީއަކީ ރައީސުން ނެއް ނޫން. ރައީސުން އުޅެނި ޔޫރަޕުގަ. މާލެއަކައް ނޭރޭނެޔޭ ޔޫރަޕުގާ ކަލޭމޮޔަވާށޭ...

 26. ނަޝީދުކުރިޓްވީޓް އީޔޫއާށް ފޮނުވައިފިން. ނަޝީދު އުޅެނީ އީޔޫ ބަދުނާމްކުރަން. ބޮނޑިއެއްބޯން އެއުޅެނީ.

 27. ވަރިކަމަށް ދަހިވެތި ވެފައި ހުރި ޖިންނިއެއް އަޅާގެންފައި ހުރި މީހެއްތަ ޓރރސޓ ނަޝީދަކީ. ގުރާދު މަރިކަޒުގައި ތިބޭމީހުންވެސް މިއަށްވިރެ ރަނގަޅު ވާހަކަ ދައްކާ!

 28. ކަލޭ ޖަލައްލެވުނީ ވައްކަންކޮށްގެން، އެއްފަހަރު ރައްޔިތުންގެ ހަރުމުދަލެއް، އަނެއްފަހަރު ފަނޑިޔާރަކު ވަގައްނަގައިގެން! ކަލޭތީ ވެރިކަންނުލިބިގެން ބޫތުކައިފަހުރި ކުއތއެއް! ގައުމަށް ބޭރުގެ ހަތިޔާރު އެޅިބަޔަކުގެންނަން ގޮވާލި ގައުމަށް ގައްދާރުވެފަވާ ޔޫރަޕްގެ ލާދީނީ އެޖަންޑާ މިގައުމަށް ފަތުރަން ދޫކޮށްލާފަވާ ޕަޕެއްޓެއް!

 29. މިކަލޭގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާށި އާމީން.

 30. ދަނޑުވެރިއާ

  ކޮއްކޮމެން އަނގަނާރުވާ މިގައުމުގެ ވެރިކަމެއް ޔމީނަކަށް ދެނެއް ނުލިބޭނެ .?????

 31. މަސްވެރިޔާ

  ދަނޑުވެރިޔާ ދެންވެރިކަމައް އަންނަނީ މި މޮޔަ ސޮރުތަ ބޯހަލާކު ؟

 32. ފިޔަވަޅުއަޅާ މީހުންގެ ނަންތަށްވެސް އީޔޫއިން ހާމަކުރާނެ ، އަނިޔާވެރިކަމާ ވައްކަމާ ފަސާދައިގަ އަބަދަކު ނުތިބެވޭނެ ، މިސަރުކާރަށް ހުރިހާބާރެއް އޮވެމެ މިރާއްޖޭގައި ކަތިލެވުނު މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް އިންސާފު ހޯދަނުދެވި 5އަހަރުގެ ދައުރު މިއޮށްނިމެނީ...... ތަރައްގީއޭ ދަތްދޯޅިއޭކިޔާފަ އަތްޖެހުމަކީ އެއްވެސް މާނައެއް އޮތަކަމެއްނޫން

 33. ކިންގފިޝަރ

  މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރުމުން އިންތިޚާބަށް ނަޝީދު ދަތިކުރާކަން މިއޮތީ ސާބިތުވެފައި. ބާރު ފޯރުވައިގެންވެސް ވެރިކަން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި. ޖަލުން މިނިވަންވުމުގެ ވިސްނުމުގައި. މީގެ އެގެނީ ނަޝީދު ނުވަތަ ނަޝީދު ނެރޭ ބައިވެރިއަކަށް ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަން.

 34. ނަޝީދަށް އީޔޫގެ ސްޕޯކްސް ޕަާސަން ކަން ދިނީ ކޮންއިރަކު ބާ

 35. މިރާއްޖޭގެ ހަލާކަކީ ތިޔަ އަންނިހަންޑި ކާފިރުންނަށް ވިއްކަނީ މިޝައިތާނު އައިސް ދީނުގެ މިނިވަން ކަން ދޭނެކަމުގެ ހުވާތައް، މި ރާއްޖެ މި ހަންޑީގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރައްވާށި..

 36. މިނުރައްކާތެރެރި މީހާ ވަގުތުން ހިފާހައްޔަރުކުރަން ޖެހެއެވެ

 37. އީޔޫގެ ރައިސްކަން ލިބުނީތާ. ދެން ތިތާ ހުރޭ. ޖަލު ހުކުމުން ފިލައިގެން ، ދެން އައްނިއަށް އިނގިރޭސިވިލާތް، އެމެރިކާ، އިޒްރޭލް ގެ ރައީސްކަން ލިބިދާނޭ.....

 38. ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް މޮޔަފުޅުވެފަ.

 39. މީނާއަށް އީޔޫއިން ވަޒީފާ ދިނީބާ......؟؟؟

 40. ާަައަލީ އާދަން

  މިކަލޭގެއަށް ހިނދުކޮޅުއާސަ މިހިރީ

 41. މިކަލޭގެއާއި މިކަލޭގެ އާއިލާ މީހުން ހިންގާ ވިޔަފާރޮތަކާއި، ރިސޯތްޔަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ސަެުކާރަށް ގޮވާލަން

 42. ބޯގޯސް ނަސީދު

 43. މުހައްމަދު

  ޖޯކް އޮފް ދަ އިޔާ! މޮޔަސޮރު

 44. ރާބޮއިގެން ތެޅޭގޮލައެއް ކިނބޫ ވަހުށީ 2018
  128976469 މިލިއަން ބަނޑު އަޅައިފި ޖަންޖާބޯ