އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ބޮޑު މަގުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ހުއްޓުވައި އެސައިކަލްގައި ބަޔަކު އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފިއެވެ.

އަލިފާން ރޯކޮށްލި ސައިކަލް ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައެވެ.

ސައިކަލްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލީ މިރޭ ހިތަދޫގައި މާރާމާރިއެއް ހިންގި ދެގްރޫޕްގެ ތެރެއިން އެއްގްރޫޕްގެ މީހުން ވެގެންނެވެ.

މިރޭ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މަރަމާރީއެއްވެސް ވަނީ ހިންގާފައެވެ. މިމާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން 10 މީހުން މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިމާރާމާރީގައި ދެ މީހަކަށްވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

  1. ތީ ހަމަ އެމްޑީޕީ ބޯމީހުން އީޔޫ އިން ފިޔަވަޅު ނާޅައިގެން ހޭނެތި ބޯބުރާންތިވެގެން ކުރުވާ ކަންތައް. ބަލަ ސޯބެ ކޮބާ . ޠިކަންތައް ހުއްޓުވާ. ކަލޭ މުސާރަ ބަނޑުއަޅައިގެން ފިތުނަ އުފައްދަން އޮވޭ.

    • ޢާނ މަށައްވެސް ބުނެވެނީ ތިހެން. ތި މާރާމާރީތަކުގެ ފަހަތުގަ މޑޕ ހިމެނެ އެ ފަހަކައަ އައިސް ތި ހިންގާ.

  2. ތިދެން ބޮޑުވަރެއްނު

  3. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

    ފެބްރުވަރީ 8 ގެ ބޮޑުހުޅު ގްރޫޕާށް ތިވާނީ. ހަޖަމު ނުވެގެން ހިތަށް ކުރާ ބާރުން އަމިއްލަ ގައިފަ ރޯނުކޮށްފިއްޔާ ވެދާނެ. ޕީޕީއެމް ކެމްޕޭންގަ ބާރަށް ކުރިއަށް. ސާބަހޭ ޕީޕީއެމް. އެގޮލައިޔަމެން ގޫގަނޑަ ދަމާއް ބާތިބަ. ކެކެކެ

  4. މިހާރުންމިހާރު ސޯބެ އިސްތިއުފާދިނިމަށް ގޮވާލަން

  5. ޔާމީނުގެ އައުވާނުންތައް ތަންތާ ރޯކުރަންފެށީ