އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން މެމްބަރު އަބުޅޯއާއި އަމީތު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އަބުޅޯ ހައްޔަރުކުރީ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަން ހުންނަވަނިކޮށެވެ. އަމީތު ހައްޔަރުކުރީ އޭގެ ފަހުން މ. ކުނޫޒު ކައިރިންނެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަ އިރު ފުލުހުން ވަނީ ރޭގަނޑު 10:30ގެ ފަހުން އެއްވެ މުޒާހަރާ ކުރިޔަ ނުދޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެ ގަޑީގެ ފަހުންވެސް ސިލްސިލާކޮށް މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. އަހަންމާ

    ދެން ދޫ ނުކުރާތި.. ތީ ޖެހިފަ އޮތް ބޮޑު މުސީބާތެއް..

  2. ދީނާ

    ހޫން ދުވޭ އަދިވެސް މައިތިރި ނާރައިގެން

  3. ހަޖޭ

    ރައީސް ޔާމިނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނޫންވަނީީ ދެން އޮޕޮސިޝަނަށް ޗުއްޓީއެއް ނޫނީ އިސްކޮލަޝިޕެއް ދީފަ ގެއަށް ފޮނުވާލަން.މިހާރު ވަރަށް މަސައްކަތް ވެއްޖެއެއްނޫަން ދެއްތޯ؟