ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އެޕްލިކޭޝަން، ވައިބާއިން އަންހެނުންތަކަކަށް ވިޑިއޯ ކޯލުކޮށް ބަރަހަނާވި ދިވެހި ފިރިހެނެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައިި އެމީހާ ދަނީ ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް އަންހުންނަށް ގުޅައި، ވިޑިއޯ ކޯލަށް ބަދަލުކޮށް އޭނާގެ ލަދުވެތި ގުނަވަން ދައްކަމުންނެވެ.

ދިވެހި ނަމްބަރަކުން ގުޅާ އެ މީހާ އޭނާގެ ނަން ވައިބާގައި ސޭވް ކޮށްފައި ވަނީ "އަހޫ"ގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވެއެވެ. އަދި އޭނާ ދިވެހިން ވާހަކަ ދައްކާތީ އެއީ ދިވެއްސެއް ކަން ވަނީ ހާމަ ވެފައެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެމީހާ އަންހެނުންގެ ނަމްބަރުތައް ހޯދަނީ ގިނަ މީހުން ތިބޭ ވައިބާ ގްރޫޕްތަކުންނެވެ.

މިހާރު އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ވާއިރު ފުލުހުން ދަނީ އެ މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

  1. ފިރިހެނެކޭ ބުނާތީ ލަދުވެސްގަނެ

  2. ހޯރސް ދައްކަނީ ދޯ

  3. ތިވެސް ދެން ގޮތެއް

  4. އެއީ އަޅުގަނޑު ގަސްތުގާ ކުރިކަމެއް ނޫން، ފާޙާނާގާ ހުއްޓާ އައި ވައިބަރ ކޯލެއް ނެގުނީ ...

  5. އެއީ އަޅުގަނޑު ގަސްތުގާ ކުރިކަމެއް ނޫން، ފާޙާނާގާ ހުއްޓާ އައި ވައިބަރ ކޯލެއް ނެގުނީ

  6. 100 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާންޖެހޭ.

  7. ތީޔާ ކަން ކުރާ އަންހެނުންވެސް ރާއްޖޭގައީ އުޅޭނެ ކަމާމެދު ޝައްކެއް ނުކުރަން.

  8. ތީހާދަް ހާދަ ޑެސްޕަރޭޓް ސެކްސީގޮޑެސް އެއް، ތިފިރިހެނުންނައްވެސް ހުތުރު އަރުވާ ލޮނުމެދުކައިގެން އުޅޭ ގިތަލެއްނު

  9. އެއީ އަހޫ ވާދޫ ކުއްޖެއް އިގ|ޭއޭނަ

  10. ވ. ވާދޫ ކުއްޖެއް އެއީ މައި އެކްސް ޔެއްއެއީ އެކަމު ނަސީބެއް ނުއިދުވުނުކަން މަސާހެދި ހަޅާކުވަނީ !!!!!!!!!!!