ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ނަރުދަމާ އަޅަމުން އަންނަ ރަށެއް ކަމަށްވާ ތ.އަތޮޅު ވޭމަންޑޫގައި ނަރުދަމާ އަޅަން އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) ވައުދުވެއްޖެއެވެ.

އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި ވޭމަންޑޫގައި ނަރުދަމާ އަޅަން އޭނާ ވައުދުވީ ވޭމަންޑޫ އަށް ވަޑައިގެން އެރަށު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ނަރުދަމާ އަޅައިދިނުމުގެ އިތުރުން ވޭމަންޑޫގައި ބޯޓު ޔާޑެއް އަޅަން ވެސް އިބޫ ވައުދުވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއް އަތުވެއްޖެނަމަ މި ރަށުގައި ބޯޓު ޔާޑެއް ނުވަތަ ސުލިޕް ވޭއެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނަން. އަދި މިރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ވެސް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނަން،" އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ކޮޅުމަޑުލުގައި 157 މަޝްރޫޢުއެއް ހިންގާ އެއަތޮޅަށް 964.68 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރައްވާފައެވެ. އޭގެތެރެއިން ވޭމަންޑޫ ނަރުދަމާ އަޅަން ސަރުކާރުން ގެންދަނީ 30.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުއެއް ހިންގަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް އިބޫ އަލުން ވޭމަންޑޫގައި ނަރުދަމާ އަޅަން ވައުދުވުމުން ވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު އިބޫއަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމުގެ ހެއްކެތް ކަމަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އީބޫ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން މާގިނައިން ވައުދު ވާތީ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ ފާޑުކިޔުން ވެސް މީގެ ކުރިން އިބޫ އަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުން ބުނާ ގޮތުގައި އިތުރު ވައުދުތަކެއް ނުވެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އިބޫ އަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެއެވެ.

ނަމަވެސް ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް ވަޑައިގެން އިބޫ ގެންދަވަނީ ނަރުދަމާ އެޅުމާއި މަގު ހެދުންފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވައުދު ވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

37 ކޮމެންޓް

 1. ލައިސާޓު

  ޔާމީން އަޅާ ފޮޅި ވަގުތަށް ކިއްވެ ޖަހާލަން ނުކެރެނީ ދަށުވިއަސް ބޮޑުވަރު

 2. ރައްޔިތު މީހާ

  އަހަރެންމީ އެމްޑީޕީއަށް ތާއޫދު ކުރި މީހެއް، އެކަމް ދެނެށް މަށެށް ބޭނުމެއްނޫން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންއައް ތާއީދުކުރާކަށް.. އިބޫ އަކީ މާ ގަދަޔަށް ވައުދުވާ އަނގައިން ކަންތަށް ނިންމަން އުޅޭ މީހެއް.. މަގޭ ތާއީދު ރައީސް ޔާމިންއައް..

  • ޢަލީ

   އަހަރެންމީ ޕީޕީއެމްއަށް ތާއީދު ކުރި މީހެއް، އެކަމް ދެނެށް މަށެށް ބޭނުމެއްނޫން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންއައް ނޫނީ ތާއީދުކުރާކަށް.. އިބޫ އަކީ މާ ގަދަޔަށް ވައުދުވާ އަދި ޔަގީނާއެކު ވައުދު ފުއްދާނެ މީހެއް.. މަގޭ ތާއީދު އިބޫއައް..

   • އާބިދާ

    ލާދީނީމީހުން ޕީޕީއެމަކަށް ތާޢީދު ނުކުރާނެ، އެއީ އަންނި އާއެކު ހަމަހޭގައި އަބަދު ނުތިބެން ބޭނުންވާ މީހުން، މަނުބުނަން ކަލޭތީ އޭގެމީހެކޭ ޢަލީ

 3. ޙަމޭ

  ޢިބަު ބުންޏެއްނު އޭނަ ވައުދު ވާވަރަކައް ފުދެމުން ދާވާހަކަ.ހެހެ ސަޅި އިނގޭ

  • އަހަންމަދޭ

   އެއީ ތެދެކޭ. ދޯނިތަކުގެ ފީވެސް ހަމަ ވަގުތުން ކަނޑާލެވުނު. ހަހަހަހަހަހަ

 4. ާވަތުބަތާނަ

  ހެ ހެ ހެ. މާތްކަލާކޯ. ތިގޮލާ ތިހިރީ ހޭދެބަިވެފަތަ؟ ރޭތިބަހުން ބުނާނަމަ ހިނދުކޮޅެއްގަ ހެން ހީވަނީ. މިވަރު ނޭނގޭ މީހުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރަން. މި ސޮރަށް ދޭންވީ ދުނިޔޭގެ ވެރިކަން. އިބޫ ބާއީ އަށް ސަލާމް

 5. Anonymous

  ޕިސް ޕިސް. ދެންކީކޭބުނާނީ. ދޯ!
  ތީތަންފުކެއް ބޮޑުވަރު. ކީކޭބުމާނީ

 6. މަޑިކަށި

  ހާދަ ހެޔޮފުޅޭ. އަތަށް ގވީ ދޮތަ. މަޑއަށްޖެހީ.
  ޥައުދު ވާން އުޅޭއިރު ތިޔާހެންވެސް ވާނެ. ނަރަށް ދަމާދެން. ނަރުދަމާ ހޮޅިތަށް އާކޮށްލާ
  ގޯހެއްނޫން ތިވަރު.

 7. ގޫގުޅި

  100% ޔާމީނަށް. މިވަރެއްނެތް.

 8. ހުސޭނުބޭ

  އިންސާނީ ތާރީޚަކުވެސް އިބޫވަރުގެ ތަރައްޤީއެއް ގެނެސްދޭނެ މީހަކު ނުހުންނާނެ. ނަރުދަމާ މަތިން ނަރުދަމާ އަޅާދިނުމުގެ ވަޢުދު އެވީ! ފަހަރުގައި ގޭގޭ ފުރާޅުމަތިންވެސް އެ ބުނުއްވާ ވަރުދަމާއެއްގެ ހޮޅިތައް ހިނގާދާނެ!

 9. ޞހ

  ބަލަ މުގުރިންނަށްވެސް ކުށެއްކީދާނެ އެހެންވިޔަސް އޯކޭ މިހާރުދެން ޔާންޓޭ ސަކަރާތް މާގިނައިން ކަނީ..

  • Anonymous

   އާން ދޮހ ޔާންޓެ އަޅަނީ ހޮޅި. އިބޫ ދަމަނީ ހޮޅިތެރެއިން ނާރު. ވާތްސަރީ. ސަޅި އިބޫ ދަމާ ވާން ކޮށްފައި ބަހައްޓާ!!! ކަކާސް

 10. މާނު

  ވެރިކަމާހެދި ބޫތަ ކޭމަ ވާނެ އެހެން.ހ ށ ކިޔަވާ

 11. Anonymous

  ޙިނދުކޮޅުގައި ހުންނަވައިގެން މެޑަލް ޖަހަންވެގެން އެއުޅެނީ

 12. ޙަދީ

  މަތިމައްޗައްއަޅާ

 13. ވިސްނާމީހާ

  ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ވާހަކަ ދައްކަން ރަނގަޅުވާނީ ދަންނަމީހުން ރައްޔިތުންކައިރިޔަށް މިދަނީ ވާނުވާނޭނގިތިބެ

 14. ހުސޭނު

  ދެން ބަޔަކުބުނެގެން އެމީހުންގެ ބޯއީއަކައް ވެގެން އުޅެންޔާ ތިހަލަވާހަވެސް އަދި އަތުންފައިން ގޯސްވެސް ހެދޭނެ. ކުރިން ހުރިމީހާޔައް ވަނީ ހަމަތިވަރު ދެން އޭނަނެރޭމީހެއްގެ ކޮންތެއްކަމެއް ހުންނާނީ

 15. ކޮލެޖް

  ހަފްތާއަކު 1 ފަހަރު އަންނަ ހިނދުކޮޅުއެއައީ އަވަހަށް ފޮނުވާ ލަންކާއަށް ނޫނީ ސޮންގަޕޯރ އަށް ސޫލާސިރާޒް ކޮޅެއް ނުބޯތާ ހަފްތާއެއްވީ އިތުރު ޅައެއްޗެއް ނާޅަނިސް ފޮނުވާލަ މިވަރުގެ މީހުންނަށް ވޯޓް ދީގެން ކިހިނެއް އަހަރެމެން ރައްޔިތުން ދުނިޔޭގަ އުޅޭނީ ބުނެފާން އަހަރެން މީރައީސްއޭ އަހަރެންވެސްބޮމޭ ރައްޔިތުންވެސްބޯންޖެހޭނެޔޭ.

 16. ކެރަފާ

  ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނގެދޯ އިބޫ އަޅަން އެއުޅެނީ ހަމަ ނަރުދަމާ އެއީ ކަރަންޓު ކޭބަލުން ދާފަށަ ނައްޓާލީމަ ދެންހުންނާނެ ނަރު އެ ނަރުދަމާވާހަކަ އިބޫ އެ ވައުދުވަނީ ހާދަ ނަރެެއް ބޭނުންވާނެތާދޯ މިއީ ރާއްޖޭގަ ވެރިކަމައް އަންނަން އުޅޭ މީހަކު ފުރަތަމަ ފަހަރައް މިފަދަ ގޮތަކަށް ނަރުދަމާ އަޅަން ބުނި ފުރަތަމަފަހަރު ހީހީ ހަފުސްވެއްޖެ.

 17. އިލްސާމް

  ހެހެހެ، ހިންނަވަރު މީހުން ކާރި އަހާލަބަލަ މިކަލޭގެ މީ ކާކުތޯ؟ އަބަދުވެސް ރަށުމީހުންގެ ވޯޓް ގަނެގެން ގޮނޑީ ހޯދާމީހެއް. އޭނާގެ އަމިއްލަ އަނގައިން ބޫނޭ، ތިމަންނާ ރަށަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް ނޯންނާނެޔޭ. ތިމަންނަޔަކީ ކަލޭމެން ވޯޓް ދީގެން ހޮވޭމީހެއް ނޫނޭ. ތިމަންނާ ހޮވެނީ ކަލޭމެންގެ ވޯޓް ގަނެގެނޭ. މިވަރު މީހަކު ކިހިނެއް ގައުމުގެ ވެރިޔަކަށް ލާންވާނީ. އެހެން ނޫނަސް މިނާޔަކީ ރަިޔާސީ ޓިކެޓްވެސް ނުހައްގުން ދީފައި ހުރި މީހެއް. އަންނިޔަށް ފެނުނީވަ ޓިކެޓް ދިން މީހެއް. ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓިގެ ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލާއި ހިލާފައް ނެރިގެން އުޅޭ ކެންޑިޑޭޓެއް.

  • ޑިމޮކޮރޮޓިކު

   ޑިމޮކޮރޮޓިކު އޭ؟
   މޑޕ ގެ އަސްލު މާނަ އަދި ކިރިޔާ މި އިގުނީ.
   މޯލްޑިވްްސް ޑޭ ޑްރީމް ޕާރޓީ ކަން

 18. ހުޔާމް

  ނަރުދަމާ ދޮންބެ. ހެހެހެ.

 19. އެއު

  މިވަރުމީހަކަށް ޤައުމެއްގެ ވެރިކަން ދޭނީވެސް އަދި ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރާނީވެސް މީނައަށްވުރެ ބޮޑެތި މޮޔައިންނެވެ. މީނާއަށް ވެރިކަން ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރާމީހުން އެކަން ހުއްޓާލާފާ ރަނގަޅުފެންވަރުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް މީނާ ދައްކައިގެން ބޭސްފަރުވާކުރުން މާ ބުއްދިވެރިއެވެ. ނޫނީ ރުޤްޔާކުރަން މޮޅު މީހެއް ކައިރިއަށް ގޮސްގެންވެސް މީނާއަށް ވެފައިހުރި ގޮތެއް ބަަލައި، ސިނކުޑިހަމަޖެހޭ މީހަކަށް މީނާ ހެދޭތޯ ބަލާށެވެ.

  • Anonymous

   މާގިނައިން ކާޅު ބޮނޑިބަތް ކެވިގެން. އޭގެ އަސަރު ކޮށްފައި ތިހުރީ!!

 20. މަޑިފުށީ މީހާ

  ހިނދުކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވައުދުތައް ހުންނާނީ ތިހެން

 21. އަޙްމަދް

  ހެހޭ އިބޫ އަށްވެސް ހިނދުކޮޅު އައީ ތޯއްޗެ!

 22. މަނޭސް

  މިސޮރު ހަމަ ގަމާރީދޯ؟މިވަރު ބުރާންތި މީހަކުތަ މިއުޅެނީ ނެރެގެން.

 23. އެނޯނިމަސްލީ

  ހެހެ މަތި މައްޗަށް ނަރުދަމާ.. ގަދަ އިނގޭ އިބޫ

 24. ރަށުމީހާ

  މިރަށައް އައީމަ އިގޭނީ މިރަށުގެ ނަރުދަމާގެ ހާލަތު މާލެ ނޫން ވީމަ ދޯ މާލޭގަ ތަންތަން ނެތީމަތަ އެއަޅަނީ ނަރުދަމާ އެޅިގޮތް ބަލާލަން އާދެބަލަ

 25. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  ހަހަހަހަހަ. އެއީ އެމްޑީޕީ މީހުންގެ ނަރުދަމާ އަޅައިދޭ ވާހަކަ އެބުނީ. މިހާރު އަޅާފަ އޮތް ނަރުދަމާ އެބާގައި މީހުން ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ. ކަކަކަކަކަ

 26. ހަސަން

  ތ.މަޑިފުށީގައިވަނީ ނަރުދަމާއަޅާދީފައި ދެން އެމްޑީޕީއިން ނަރުދަމާހޮޅިތަށް ނަގާ މޫދަށްލާ އަހަރެން ކުރިން ނިންމީ އިބޫއަށް ވޯޓްދޭން ދެން މިހާރު ދެވޭނީ ޔާމީނަށް އެއީ މިހާރު އެގުނީ އިބޫގެ ތަޢުލީމެއްނެތްކަން އޭނާގެ ތިން ބޭބެ ކިޔަވައިގެން މޮޅުވެފައިތިބީމަ އިބޫއެހުރީ ނުކިޔަވާ ދެންއޭނާއަށް ވެރިކަން ކުރެވޭނީ ކިހިނެތް އެއަށްވުރެ އޭނާގެ 3 ބޭބެ ކުރިމަތި ލިނަމަ މާރަގަޅުވާނެންނު

 27. ބަތޯދޮންބެ

  ސާބަހޭ އިބޫ ނަރުދަމާ މަތިން ނަރުދަމާ' ބަނދަރުމަތިން ބަނދަރު' ސްލިޕްވޭމަތިން ސްލިޕްވޭ' ކޮންމެޚިދުމަތެއްވެސް ޑަބަލްކޮށް ލިބޭނެތާ . އިބޫއަށް ތިކަންވާނީ. މަގޭވޯޓު އިބޫއަށް .

 28. ބޮލި މުލައް

  ދެން ބުނޭ މިހާރުވެސް ވައުދުތައް ފުދެންފަށައިފިއޭ.
  އަޅެ މިކަލޭގެ ހާދަ ގޮތެއް ނެތޭ ބަޖެޓަށް ވޯޓުނުދީ މަޖުލީހު ޖަލްސާތަކަށް ނުގޮސްހުރެ ޙަލާލުނޫން ފައިސާ ކައިގެން ވެރިކަމަށް އަންނަން މިއުޅެނީ.

 29. ޢަބްދުލްމުހައިމިން

  ވަގުތު ނޫހަކީ ޔާމީނު ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޖަމާޢަތެއް. މުޅިން ވެސް ހަންފެތުރުން. ވ.ސަލާމް

 30. ރައްޔިތޭ

  އެއިގެން ދޭހަވަނީ އިބޫ އަކީ ހަމަ އަހަރެމެންކަހަލަ އިންސާނެއްކަން! އިންސާނުންނަށް އޮޅޭނީވެސް! އިބޫއަކީ މާ މަބޮޑޭ ހެދިގެން ހިނގާއިރު އަތްގާތްނުކުރެވިގެން އުޅޭ މާ މަތީމީހެއްނޫންކަން!

 31. ބުންބާ

  އިބޫ އަށް ތިހެން ބުނެވުނަސް އޯކޭ.. ޔާމީނު ބުނީ ވީނުވީ ނޭގި 4 އަހަރު ވެފައިވާ މީހަކު މަރުވެފާ ވާ ވާހަކަ..