ވަގުތުގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ކަވަރޭޖަށް، އެ ކިޔުންތެރިއަކު ހުރި ރަށެއްގައި ހިންގަމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ ފޮޓޯ އާއި އެކަމާ ގުޅޭ ޚަބަރު، ބޮޑު އީދަށް ވަގުތުން ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ވައިބާރ ނަންބަރު 9694948 އަށް ފޮނުވޭނެ.

[liveblog] 

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި މިއަހަރުގެ އަޟްހާ އީދާ ގުޅުވައިގެން މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކުޅިވަރުތަކާއި ހަރަކާތްތަކުގެ އެންމެ ތާޒާ ފޮޓޯ އާއި ހަބަރު ގެނެސްދިނުމަށް ވަގުތު ނޫހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހާއްސަ ލައިވް ބްލޮގެކެވެ.

ވަގުތުގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ކަވަރޭޖަށް، އެ ކިޔުންތެރިއަކު ހުރި ރަށެއްގައި ހިންގަމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ ފޮޓޯ އާއި އެކަމާ ގުޅޭ ޚަބަރު، ބޮޑު އީދަށް ވަގުތުން ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ވައިބާރ ނަންބަރު 9694948 އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

އަދި ބޮޑު އީދުގެ ކަވަރޭޖް ގެނެސްދޭ ހާއްސަ ބްލޮގުގައި ކިޔުންތެރިންގެ ފޮޓޯތައް ޝާއިއު ކުރަމުންދާނެއެވެ. އަޟްހާ އީދުގެ ކަވަރޭޖް ގެނެސްދޭ ވަގުތު ލައިވް ބްލޮގްގައި އީދުގެ ހަރަކާތްތައް މާލެ އާއި އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިނގާ ހަރަކާތްތައް ވަގުތުން ގެނެސްދިނުމަށް ވަގުތުގެ ނިއުސް ޓީމުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ޥަރަށް ދެރަކަމެއް. ލާދީނީ ބައިގަނޑު ގެ ދަރީންތަކާއި އާއިލާތައް އޮރިޔާން ނިވާނުވާ ކުދިން ބިކިނީ ސްޓައިލްގެ ހެދުން ލައިގެންވެސް އެބައުޅޭ. ޙުޅުމާލޭގެ ބަޔެއް ދިމާލުގައި ލޯހުޅުވާލަން ދަތި. ލާފަހުންނަ އެތިކޮޅު ކުޑަކަމުން އަހަރުމެންނަށް ދަރީން ގޮވައިގެން ލޯހުޅުވާ އުޅެން ދަތި.

    • މާތްﷲ އަށް ބިރުވެތިވަމާ އަޅުގަނޑުމެން އިންޝާﷲ.. ފިތުނަ ފަސާދަ މާބޮޑުވީމަ ދެން އައިސްދާނެ ކޯފާއަކަށް.. މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެނާއި މިގައުމު ރައްކާތެރި ކުރައްވަވާށި އާމީން