ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮލިޖިކަލް ސެންޓަރ (މެޓް) އިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ވާވު އަތޮޅުން ފެށިގެން ސީނުއަތޮޅާ ދެމެދުގެ އަތޮޅުތަކަށް މިއަދު 80:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 2:30 އާއި ހަމައަށެވެ.

މި އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ މިއަދު 08:05 ގައެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ، މި ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލާފާކޮށްފައެވެ.