ނޮޅިވަރަމް ގެއަކުންނާއި އެރަށު ސްކޫލުން ވަގަށް ނަގާފައިވަނިކޮށް ފުލުހުން ހޯދާފައިވާ ތަކެތި – ފޮޓޯ: ޕޮލިސް ލައިފް
ނޮޅިވަރަމް ގެއަކުންނާއި އެރަށު ސްކޫލުން ވަގަށް ނަގާފައިވަނިކޮށް ފުލުހުން ހޯދާފައިވާ ތަކެތި – ފޮޓޯ: ޕޮލިސް ލައިފް

ހދ. ނޮޅިވަރަން ގެއަކުންނާއި އެރަށު ސްކޫލުގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ ކުލާސް ރޫމަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނުތަކަކާއި ވަޑާން ކުރާ ސާމާނުތަކެއް ހޯދައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ މީހަކު ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

ފުލުހުން ބުނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ދެ މީހުންކީ 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 23 އަހަރުގެ ފިރިނެއްކަމަށާއި މި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން 27 އަހަރުގެ މީހާ މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:50 ހާއިރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު 23 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އެ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:50 ހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ބުޏްނެވެ.

ވަގަށް ނަގާފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނުތަކާއި ވަޑާންކުރާ ސާމާނުތައް ހޯދާފައިވަނީ މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދެ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ގެއިންނާއި އެކި ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާލާފައިވަނިކޮށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުޏްނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދެ މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން 15 ދުވަހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވާކަމަށެވެ.

ADS BY SHEESHA

މި މައްސަލަ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މިހާރު ދަނީ ތަހުޤީޤް ކުރަމުންނެވެ.

ADS BY ASTERS

Comments are closed.