އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލެ އަމާންކަން ނަގާލަން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަކީ ޒުންބާ ކުލާސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މަޖިލީސް މެންބަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުސައިންމަނިކު ސިފަކުރައްވާފިއެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މިހަރަކާތްތަކަކީ ޒުންބާ ކުލާސްތަކެއްގެ ގޮތުގަައި ނިހާން ސިފަކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އޭނާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޓުވީޓްތަކުގައެވެ.

ނިހާން ރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރޭގެ ކުލާސް ނަގައިދިނީ ބޯނެތް ވާވު ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އިތުރު ޓުވީޓްތަކުގައިވެސް ނިހާންވަނީ އިދިކޮޅު މީހުންގެ މާލޭގެ މަގުތަކަށް އެއްވާ އެއްވުން ޒުންބާ ކުލާހެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

އިދިކޮޅު ބައެއް ލީޑަރުން އެކިއެކި ކަރަތަކުގައި ތިބި ރައްޔަތުން ގުބޯ ހައްދާ މަގުތަކަށް ނެރެމުންދާއިރު، ރެޔަކަށްވުރެ ރެޔެއް މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަ މީހުންގެ ނިސްބަތްދަނީ މަދުވަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ދިވެއްސެއް

  ކަލޯގަޔާ ތިޔަވީގޮތުން ޒުމްބާކުލާސް ޖެއްސީމަވެސް ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތިވީ.. ނިހާނު ކަލޭވެސް ކޮސްގޮވަންފެށީތަ ޓިނުވަގު ހެން

 2. ާޮޮިުެ77777

  ލަދު ހަޔާތް ކުޑަ ބައެއް. ބޮށެރި އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުން މަގުމަތީ ނަށަނީ.

 3. ނާޒިމް

  ޅޮލ

 4. ނާޒިމް

  ޅޮލް

 5. މައުސްކަޅޭ

  ޑރ. މައުސޫމަށް ދައްނަވާލަން ކިތަންމެ މަތީފާހެއް ނެގައިގެން ވީ ފައިދާއެއްކޮބާ؟ މިއަދު ތިހިރީ ނުކިޔަވާ މީހެއް ދަށުވެ، މަގުމަތީ ނަށަން ކޮން ފެންވަރެއްގެ ބަޔަކާއެކީ. ގާސިމު ހަރަދުގަ ކިޔަވާ ދިނީމަ ވާގޮތް. މައުސޫމު ތިޔަށް ވުރެ މިއަދު ރަތް ބޮކި ދަށުގަ ތިބޭ ކުދިންގެ އަގު ވެސް މަތި

 6. ނުހާ

  މަގުމަތިމާރަގަޅު