މ. ސްނޯ ރޯސްގައި، ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހްމަދު އަރީފް ދިރިއުޅުއްވާ އެޕާޓްމެންޓުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވެ، އޭނާގެ އެޕާޓްމެންޓު ބަލައި ފާސްކުރަމުންއެބަދެއެވެ..

އަރީފްގެ އެޕާޓްމެންޓު ބަލައި ފާސްކުރާއިރު މިދިޔަ މަހު 2 ގައި، އަރީފް މަގާމުން ވަކިކުރުމާ އެކު ޕާސްޕޯޓު އޮތީ ހިފަހައްޓައިފަ އެވެ.

އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އަރީފް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ކަމުން ވަކިކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ 2 ގަ އެވެ. އަރީފު ސީޕީ ކަމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން ހިނގައި ދިޔަ ކަންކަމުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އަރީފް މަގާމުން ވަކިކުރީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ފޯނު ކުރެއްވުމުން ފޯނަސށް ޖަވާބު ނުދެއްވާތީ ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. ހަހާ

  ތިގޭ ގޮދަޑި ދަށުން މިސައިލެއް ފެންނާނެ.

 2. ކޮބާ

  ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރ ގެ ފުރަތަމަ ޒިންމާ އަކީ އެއީ ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފްގެ އަމުރަށް ތަބާވުން. މަމެން ބަލާލަން ބޭނުން ވަނީ ތަމެން އެކަން އޮތީ ނިންމާފައި ތޭ. އެޖަވާބު ލިބުމުން ދެން އިތުރަށް އެއްޗެކޭ މަމެންނަށް ބުނަން އިނގޭނީ.

 3. ޖޭޒް

  މަންނާނު ކޮބާ ސާއްލާ... ރީދޫ ހުންޖެހިފަ ހުރި

 4. އެންމެން

  މިއީ ބްރޭކިން ނިއުސް އަކަށް ނުބެލެވޭނެ. މިއީ މިފަހަކަށް އައިސް ކުރަން މަޖުބޫރުވެފަ އެކަން ނުކޮށް ލަސް ކުރުމުން ބޮޑެތި ގެއްލުން ލޮލުގެ ކުރިމަށްޗަށް ފެނި އާއްމު ވެފަ ހުރިކަމެއް. މިކަން ކުރަންޖެހުނީމަވެސް ގަޅިކަމުން ނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އަންނި ވަނީ ބޮނޑި ބޮއެފާ. މިހާރު އެކަން ކުރަންޖެހިފަ ތިބި މީހުން އެހާ ގަޅި ނޫންވީމަ، އެމީހުން އެކަން ނުކޮށެއް ދުލެއް ނުކުރާނެ ދޯ.