ޓެސްސީއަކަށް އަރާ ފަހަތު ސީޓުގައި އިށިންނުމުން މޫސާ ވަސީމްއަކީ އަންހެނެއްތޯ ޓެކްސީ ޑުރައިވަރު ސުވާލުކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ހޯސްޓް އަދި ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ މޫސާ ވަސީމް މިއަދު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޓެކްސީއެއްގެ ފަހަތުގައި އިށީންނުން އޭނާއަކީ އަންހެނެއްތޯ ސުވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މޫސާ ވަސީމްގެ ޓުވީޓްގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ އަންހެން ކުދިން ކުރީ ސީޓަށް ނާރަނީ އަތްފޯރުވާތީކަމަށެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިގޮތަށް މިކަންހިގީ ރާއްޖޭގައި އަންހެން ކުދިން ކާރުގެ ފަހަތު ސީޓުގައި އަދި ފިރިހެންކުދިން ކާރުގެ ކުރީ ސީޓުގައި އިށިންނުމުގެ އާދައެއް ހަރުލާފައިވާތީ ވުމުންކަމުގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ހާޑްވީ. އޭނައަށް އިތުރު ދަތުރެއް ނަގަން އުނދަގޫ ވާނެތީ. އެކަކު ކުރިއަށް އެރީމަ ދެން އިތުރު ދަތުރެއް ފަސޭހަކޮށް ނަގާލެވޭނެ. އެވަރަށް މީހުން އަރުވައިގެން ދަތުރު ކުރާއިރުވެސް އެއްޗެއް ލިބޭކަމަކަށް ނުވާނެ.

 2. ނަހޫ މޫސަ ކައިރީ ބުނެބަލަ، ތިވީ ގޮތަކީ އެންމެ ފިރިހެނެއްވީމަ ޑްރައިވަރ ބޭނުންވީއޭ މޫސަ ކުރީ ސީޓަށް އަރުވާފަ ފަހަތް ހުސްކޮށް ބާއްވަން. އޭރުންނޭ އެ ދަތުރުގައި ދަމުން މަގުމަތިން އެހެން މީހެއްވެސް އެރުވޭނީ މަނާ ކުރިޔަސް. މަނާކުރި ފަހުން ވެސް އާންމުކޮށް މަގުމަތިން ފެންނަ މަންޒަރެކޭ ތިއީ.

 3. ހާމިދު ދާއީ

  ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަކީ ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް ބައެއް. އިހްތިރާމު ކުރުމާއި އަދަބު ސަދަބު ނުހައްދަވާ ބައެއް. މޫސަ މެންކަހަލަ ރައްޔިތުން އެންމެންގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ ޕްރެޒެންޓަރަކަށް އެހެން ހަދާކަށް ނުވާނެ.

 4. މިވެސް ދެން ހަބަރެއް ދޯ

 5. އައިމިނަތު

  ފިރިހެނުން އަރާނީ ކުރީސީޓައް... އެވަރު ވެސް މި ރަނޑު މީސާ ވަސިމާ އަކައް ނޭގޭދޯ...

 6. މަގޭ ހިތަށް ވެސް ބައެއް ފަހަރު އަރާ އަޅެ މީ ފިރިހެނެއް ގޮތުގައި ހުންނަ އަންހެނެއް ނޫން ބާއޭ.

 7. މީ ދެން މީހަކު ޓުވީޓްކުރާ ވަރުގެ އެއްޗެއްތަ؟؟

 8. ލިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭންގިގެންދޯ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކޫސަނި އެއްޗެތި ތިލިޔަނީ

 9. ޑްރައިވަރު ބުނި ވާހަކަ މުޅިޔަކުން ގޯހެއް ނޫނެވެ. މޫސަގެ ބޮޑީއިން ފެންނަ ހަރަކާތްތަކުން ވަރަށް ގާލީއެވެ. އަބދުވެސް މެއެވެ.

 10. ޑްރައިވަރަކަސް ނާހާ ދޫކޮށްލާވަރުގެ ވާހަކައެއްނޫންތީކީ, ގައުމީ ބަހުސްއަކަށް ދާންވެސްވެއްޖެ, މަށަށްވެސް ތިމީހަކު ފެންނަނީ ރަނޑާލިފާޑަކަށް, އަދި ރަނޑާލިކަމުން އެވާހަކަވެސް ޓްވީޓްކޮށްފިއެއްނު.....

 11. ފިތިހެނުންނައް ހުރި ހުތުރެއް މޫސާ ވަސީމް އަކީ