ވަގުތު ބްރޭކިން
ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ހުއްޓުވައި ރޯކޮށްލައިފި
1 ގަޑިއިރު ކުރިން

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިހްތިޖާޖު