ވަގުތު ބްރޭކިން
އުރުދޮގާން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
32 މިނެޓް ކުރިން

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރު