ވަގުތު ބްރޭކިން
އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާ ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަވަރޭޖް
28 މިނެޓް ކުރިން

މާމިގިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޯޓަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކާގޯ ޝިޕް އައުން