ވަގުތު ބްރޭކިން
ރައީސް ސޯލިހު ކެބިނެޓް އިއުލާން ކުރައްވަނީ
45 މިނެޓް ކުރިން

ރިޕޯޓު

12 މެންބަރުންނާއި އެކު ރައީސް މައުމޫން – ފޮޓޯ: މިހާރު

ޑިމޮކްރަސީގެ ނިވާފަތްގަނޑުގައި އޮތީ ހުދުމުތާރު ކަމާއި އަމިއްލަ އެދުން؟

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރަކަށް ޕްރައިމަރާއި އަކާއި ނުލައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް އާންމު އިންތިޙާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވަން އިދިކޮޅު ހަތަރު…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)