ވަގުތު ބްރޭކިން
މާލޭގެ ގެއެއް ފަޅާލާ ވަދެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގައިފި
1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ރިޕޯޓު

ޕެލިކަން ބޯޓު އަޑިޔަށް ދިޔަ ޙާދިސާއަށްފަހު މުޅި އާއިލާ ބިކަވެފައި

ނ. މާޅެންދޫ، ކުއްޅަވައްގެއަށް ނިޞްބަތްވާ ނުވަ ބެއިންގެ ނުހަނު ބުރަ މަސައްކަތުން 2015 ވަނަ އަހަރު މާޅެންދޫގައި ބަންނަންފެށި "ޕެލިކަން" ބޯޓު، ދަތުރުތަކަށް ފެށޭވަރުވީ، 2017 ވަނަ…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)