ރިޕޯޓް

މައުމޫންގެ ސިޔާސީ ޕްލޭނަކީ ކޮބާ؟

ޕީޕީއެމް ދެފަޅިވެ ރައީސް މައުމޫން ސަރުކާރަށް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ތާއިދު ވަނީ ގެންދަވާފައެވެ. ފާޅުގައި ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ ސިޔާސަތަކަށް ރައީސް މައުމޫން ގެންދަވަނީ ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ. ފަޅެއް ކުއްޔަށް…