ކުޅިވަރު

ސިޔާމް މައުރޫފް ކަޕްގެ ގުރުއަތުނެގުން – ފޮޓޯ : ސިޔާމް މައުރޫފް ކަޕް އެފްބީ ޕޭޖް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ސިޔާމް-މައުރޫފް ސޮކާރ ކަޕުގެ ގުރުއަތުލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ އަގުބޮޑު މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ސިޔާމް – މައުރޫފް ސޮކާރ ކަޕުގެ ގުރުއަތުލުން މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ގުރުނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު…