ކުޅިވަރު

ފުޓްސަލް ދަނޑުތައް އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަމީން ފަހްމީ

12 ރަށެއްގައި 15 ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ހަވާލު ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ އެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 12 ރަށެއްގައި 15 ފުޓްސަލް ދަނޑު…