ވަގުތު ބްރޭކިން
މާލެ އަށް އުދަ އަރައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ
27 މިނެޓް ކުރިން

ކުޅިވަރު

މޯލްޑިވިއަން ބަލިކޮށް އައްޑޫގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޭރުމަތި އެފްސީއަށް

ޕެނަލްޓީގައި 3-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޯލްޑިވިއަން ބަލިކޮށް، "މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ސްކޫލް ވަގުތު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް" ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޭރުމަތި އެފްސީން ހޯދައިފިއެވެ. މި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު…