ވޯލްޑްކަޕް ކުޅެން މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައި އޮއްވާ އިނގެރޭސި ވިލާތުގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ފަރިތަކުރުން ތަކުގައި ކަބައްޑި ކުޅުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން އަމާޒު ވެއްޖެއެވެ.

ކަބައްޑިއަކީ އިންޑިޔާ މީހުން ކުޅޭ ކުޅިވަރެކެވެ. މިއީ ބައިބަލާ ކުޅޭ ގޮތަށް ކުޅޭ ކުޅިވަރެކެވެ. އިނގެރޭސިވިލާތުގެ ޓީމްއިން ކަބައްޑި ކުޅޭ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯއެއް މީސްމީޑިޔާގައިވަނީ އާއްމުވެފައެވެ.

ވޯލްޑްކަޕްގައި އިނގެރޭސި ވިލާތް ހިމެނެނީ ގުރޫޕް ޖީ ގައެވެ. މިގުރޫޕްގައި ހިމެނޭ އިތުރު ޤައުމު ތަކަކީ ޓިއުނޭޝިޔާއާއި ބެލްޖިއަމް އަދި ޕެނަމާއެވެ. އިނގެރޭސި ވިލާތް ވޯލްޑްކަޕްގައި ފުރަތަމަ ކުޅޭ މެޗް ކުޅޭނީ މިމަހު 18 ވަނަ ދުވަހު ޓިއުނޭޝިޔާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު