ޓޯކިޔޯ އޮލިމްޕިކްސް 2020 ގައި އީރާންގެ ސޮރާޔާ އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔާ ނަބާހާ އަބްދުލް ރައްޒާގު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 111 ވަނައިގައި އޮތް ސޮރާޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މި މެޗު އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ސީދާ ދެ ސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ ސެޓުތައް އޭނާ ގެންދިޔައީ 21-14 އަދި 21-7 އިންނެވެ.

އޮލިމްޕިކްސް ގައި ނަބާހާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ ނުވަ ވަނައިގައި އޮތް ޗައިނާގެ ހީ ބިންގްޖިއާއޯ އާއެވެ. އެ މެޗުން ނަބާހާ ބަލިވީ 21-6 އަދި 21-3 އިންނެވެ.

މިއީ ސޮރާޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ނަބާހާ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗެވެ. މި ދެ ކުޅުންތެރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގައި ބޭއްވި ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސްގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބެޑްމިންޓަނުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ ނަބާހާ ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އޭނާއަކީ ބެޑްމިންޓަނުން އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. މި ފަހަރުގެ ގޭމްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލާލުމުގެ ޝަރަފުވެސް ލިބުނީ ނަބާއަށެވެ.

ނަބާ ވަނީ ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސްގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ދެ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. އަދި އެ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ނަބާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ އައިމިނަތު ނަބީހާ ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

މީގެއިތުރޖން އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ނަބާ އާއި ނަބީ ވަނީ ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މިއީ މި ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަނުން ރާއްޖެއަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެވެ.