މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކަންކަން ހާސިލުކުރާ މިންވަރާއި މެދު އުފާނުވާ ކަމަށާއި މޮޅުވުމުގެ ރޫހާއި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

ރޮނާލްޑޯ މިގޮތަށް ގޮވާލީ މީސްމީޑިއާގައި އޭނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ހާއްސަ މެސެޖެއްގައެވެ. މި މެސެޖުގައި އޭނާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑު ކުޅުންތެރިންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ބުނެފައެވެ
<މި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ޓްރާންސްފަރ ބާޒާރުގައި ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި ޔުނައިޓެޑަށް އައުން ވެގެންދިޔައީ ގިނަބަޔަކަށް ލިބުނު ބޮޑު ހައިރާންކަމަކަށެވެ. އޭނާ އަނބުރާ ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކުރީ މިދިޔަ އޯގަސްޓު މަހު 20 މިލިއަން ޕައުންޑަށެވެ.އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑާއި ގުޅުމަށްފަހު މުހިއްމު ދަނޑިވަޅުތަކުގައި އެ ޓީމަށް ލަނޑުތައް ޖަހައިދީފައެވެ. އެގޮތުން ޔުނައިޓެޑަށް މިހާތަނަށް ކުޅެދިން 21 މެޗުގައި ޖުމްލަ 14 ލަނޑު އޭނާ ވަނީ ޖަހައިދީފައެވެ.އިންސްޓަގްރާމުގައި އާ އަހަރާއި ގުޅިގެން ހިއްސާކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ރޮނާާލްޑޯ ވަނީ ޔުވެންޓަސްގައި ނިމިދިޔަ އަހަރު އޭނާ ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގެ ފޮނި ހަނދާންތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

"ޔުވެންޓަސް ގައި އަހަރެން ވަރަށް އުފާވި އިޓާލިއަން ކަޕާއި އިޓާލިއަން ސުޕަ ކަޕު ކާމިޔާބުކުރެވުނީމަ، އަދި އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ވީމަވެސް އުފާވި، ގައުމީ ޓީމަށް ބަލާއިރު ޔޫރޯގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ވުމަކީވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް، އެންމެ ބޮޑުކަމަކީ އެނބުރި ޔުނައިޓެޑަށް އައުން، އެއީ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ" ރޮނާލްޑޯ ބުންޏެވެ.
އެއަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ޔުނައިޓެޑުގެ ހަގީގީ މަގާމަށް ވާސިލުވުމަށް އަޒުމުކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަމަށާއި އިތުރަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.