ވަގުތު ބްރޭކިން
މާލޭގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ހަމަލާ ދީ ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި
5 ގަޑިއިރު ކުރިން

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު

ދެވަނަ "ރަން ކެޕްޓަނެއްގެ" ޝަރަފާއެކު އާއިލާއަށް ބޮޑު ފަހުރެއް!

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާއިން: އިއްޔެއަކީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ "ރަން ސަފްހާ"އެއް ލިޔެވުނު ދުވަހެކެވެ. ސަރަހައްދީ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރަން މެޑަލް، ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ދެވަނަ…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)