ވަގުތު ބްރޭކިން
ސުމަޓްރާ ކައިރިއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
24 މިނެޓް ކުރިން

ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

20 އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑް ކަޕް ފްރާންސް އަށް

ކްރޮއޭޝިއާގެ މައްޗަށް 2-4 އިން ކުރި ހޯދައި ވޯލްޑް ކަޕް ފްރާންސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިއީ 1998 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑް ކަޕް ފްރާންސް އިން ކާމިޔާބުކުރި…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)