ADS BY ASTERS

ވަގުތު އެހީ

ޒަހާ ހޮސްޕިޓަލްގައި

ޒަހާގެ މަރު – "ވަގުތު އެހީ" އަށް ލިބުނު ބޮޑު ހިތާމައެއް!

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ނިޔަލަށް 12.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު އެ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް 13.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.