ADS BY ASTERS

ވަގުތު އެހީ

ވަގުތު އެހީ ލޯގޯ

އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކިފައި އޮތް އަންހެނަކަށް "ވަގުތު އެހީ" އިން ހަތާވީސް ހާސް ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ނިޔަލަށް 12.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު އެ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް 13.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.