ވަގުތު އެހީ

ޒާހިލް އަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެނީ

އިތުރު ފަރުވާއަށް ޒާހިލް އިންޑިއާ އަށް ގެންގޮސްފި

ހަށިގަނޑުގައި އުފެދުނު އިންފެކްޝަންއަކަށް ފަރުވާ ނުހޯދި އެތައް ދުވަހެއްވެ ވަރަށް ބޮޑަށް މީޑީއާގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ އިބްރާހިމް ޒާހިލްގެ ހާލު ދެރަވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި…