ވަގުތު އެހީ

އުމަރު ނިޝާމް

"ވަގުތު އެހީ" އިން މައުލޫމާތު ގެނެސްދިން އުމަރު ނިޝާމް ނިޔާ ވެއްޖެ

"ވަގުތު އެހީ" އިން މައުލޫމާތު ގެނެސްދިން އުމަރު ނިޝާމް އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާ ވެއްޖެ އެވެ. އުމަރު ނިޔާވެފައި ވަނީ ލިވާ ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ފަރުވާ…