ވަގުތު އެހީ

ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ މި ލޯބި ކުއްޖާ، އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި

ރ. އަލިފުށީ އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ޔޫސުފް އާފް އަކީ، އެކަނިވެރި މައެއް ކަމަށްވާ ހައްވާ އަފްސާނާ އަށް ލިބިފައިވާ ތިން ދަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅެވެ.…