މޮންޓް ބްލާންކް ސެންޓަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި އެންމެ ހިނގާ އެއް ސެންޓެވެ. މި ބްރޭންޑުގެ އޮރިޖިނަލް ސެންޓު ވިއްކާ ވިޔަފާރިއަކީ އިންޓެންސް.އެމްވީން އެވެ. ސެންޓުގެ ވިޔަފާރީގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު މި އޮންލައިން ވިޔަފާރި އަކީ މިހާރު ދިވެހީންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލުވެފައިވާ ވިޔަފާރިއެކެވެ.

އިންޓެންސް.އެމްވީން ވިއްކަމުން އަންނަ ސެންޓުގެ ބްރޭންޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ މަގްބޫލު އެއް ސެންޓަކީ މޮންޓް ބްލާންކް ބްރޭންޑުގެ "އެމްބްލެމް" ސެންޓެވެ. މިއީ ކޮންމެ މުނާސަބަތެއް ފާހަގަކޮށްލަންވިޔަސް ހަދިޔާއަކަށް ދޭން އެއްވަނައިގެ ސެންޓެކެވެ. މި ސެންޓަކީ މޯންޓް ބްލާންކް ބްރޭންޑަކަށް ހަދައިދިން، އެބްރޭންޑުގެ އެންމެ މީރުވަސްދުވާ ސެންޓެވެ.

ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްސަ މި ސެންޓު އުފައްދާފައިވަނީ ކްލެރީ ސޭޖް ތެލާއި ގްރޭޕް ފްރުޓާއި ކާޑަމޮމް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ސިނަމަން އާއި ވައޮލެޓް ލީފްގެ އިތުރުން ވަކަރާއި ޓޮންކާ ބީންވެސް މި ސެންޓު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ސެންޓުން ދުވާ ވަހަކީ ކޫލް ފްރެޝް ވަހެކެވެ. މި ވަސް ހަތް ގަޑިއިރަށް ދެމި ހުރެއެވެ.

މި ސެންޓު ފުޅިވެސް އެހާ ރީއްޗެވެ. މި ސެންޓް ފުޅީގެ އޮރިޖިނަލްކަން ވަރަށް ފަސޭހަކޮށް އެގެން ހުންނާނީ، ފުޅީގައި މޮންޓަ ބްލޭންޑްގެ މޮޅު ލޯގޯ އިންނެވެ. ލޯގޯ އިންނާނީ ފުޅީގެ މަތީގައެވެ. އަދި މުޅި ފުޅިވެސް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ މޮންޓް ބްލާންކް ލޯގޯގައި ހިމެނޭ ތަރި ރަމްޒުކޮށްދޭ ގޮތަށެވެ.

މިއީ އުފަން ދުވަހުގެ ހަދިޔާއަކަށް ނޫނީ ރައްޓެއްސަކަށް ނޫނީ ލޯބިވެރިޔާ، ނޫނީ ފިރިމީހާއަށްވެސް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެވިދާނެ މޮޅު ސެންޓު ފުޅިއެކެވެ.

އިންޓެންސް.އެމްވީން ވިއްކާ ސެންޓްތައް މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއަށް ފްރީ ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ދެއެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރަށްރަށަށް ފްރީ ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތްވެސް އެ ޕޭޖުން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

އެ ޕޭޖުން ވިއްކާ ސެންޓްތައް ގަތުމަށް، ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮންނާއި، 7750004 އަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ ވައިބާ/ވަޓްސްއެޕް ކޮށްގެންވެސް ބޭނުންވާ ސެންޓް ފުޅިއެއް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އިންޓެންސް އެމްވީ ވަނީ އޮރިޖިނަލް ސެންޓް ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ އެއްވަނަ ޗޮއިސް އަށް މިއަދު ވެފައެވެ. އިންޓެންސް އެމްވީގެ އަމާޒަކީ އެމަގާމު ދެމެހެއްޓުމެވެ.