ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އެންމެ ފަހުން ނެރޭ ސެންޓްތައް ގަތުމަށް ދިވެހިން ވަރަށް ފޯރި ހުރެއެވެ. އެ ސެންޓްތައް ދިވެހިންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އިންޓެންސް.އެމްވީގެ ފޯރި މާ ގަދައެވެ. އަލަށް ސެންޓެއް ނެރުމާއި، އެ މީހުންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ފަހުގެ ސެންޓް ފޯރުކޮށްދެމުން ދެއެވެ.

އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން އިންޓެންސް.އެމްވީ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ދިވެހިންނަށް ތައާރަފްކޮށްދިނީ ދާދި ފަހުން ނެރުނު ދެ ސެންޓެއް ކަމަށްވާ ލޭޑީ މިލިއަން އެމްޕަޔާ އާއި ޖޯއީ ބައި ޑިއޯރް އިންޓެންސްއެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ލޭޑީ މިލިއަން އެމްޕަޔާއަކީ ޖުލައި މަސް ތެރޭގައި ބާޒާރަށް ނެރުނު ސެންޓެކެވެ. މިއީ ލުއިލުއި މީރުވަހެއް އެކުލެވިގެންވާ ވަރަށް މީރުވަސް ދުވާ ސެންޓެކެވެ. މި ސެންޓްފުޅީގެ ރީތިކަމުންވެސް މި ސެންޓްފުޅި ގަންނަން ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ހުރެއެވެ.

ޖޯއީ ޑީއޯރއަކީ މީހާގެ މޫޑް ރަނގަޅުކޮށްލަދޭނެ މަޑު މަޑު ވަހެއް ހުންނަ ސެންޓެކެވެ.

މިއީ ލޯބިވެރިއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މީހުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ލޯބިވެރިޔާއަށް ދިނުމަށްވެސް ކަމުދާނެ ސެންޓެކެވެ. ޔަގީނުންވެސް އެ ބައިވެރިޔަކު މި ދެ ބްރޭންޑްގެ ސެންޓަށް ލޯބިކުރާނެއެވެ. އަދި ތިބާދެކެވެސް ލޯބިވެދާނެއެވެ.

މި ދެ ބްރޭންޑްގެ ސެންޓާއި އިތުރު މަޝްހޫރު އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ ސެންޓްތައް އިންޓެންސް.އެމްވީން ވިއްކަމުން ދާނެއެވެ. އެ ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ސެންޓް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށާއި، 7750004 އަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ ވައިބާ/ވަޓްސްއެޕް ކޮށްގެންވެސް ބޭނުންވާ ސެންޓް ފުޅިއެއް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.

އަދި އިންޓެންސް.އެމްވީން ވިއްކާ ސެންޓްތައް މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއަށް ފްރީ ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ދޭނެއެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރަށްރަށަށް ފްރީ ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތްވެސް އެ ޕޭޖުން ދެއެވެ.