ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހިނގާ، އެންމެ ބްރޭންޑެޑް ސެންޓް ވިއްކަމުން އަންނަ އިންޓްންސްއެމްވީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ވިއްކަމުން އަންނަ މޮންޓް ބްލާންކް ބްރޭންޑުގެ ސެންޓްތައް ދިވިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ހިނގައެވެ. މީގެ ތެރެއިން "އެކްސްޕްލޯރާ" ސެންޓަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަގްބުލޫ ފިރިހެން ސެންޓެވެ.

މި ސެންޓް ގެނެސް ވިއްކަން ފެށިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ ހުސްވެ، އަނެއްކާ އާ ސްޓޮކެއް މިހާރު އިންޓެންސް އެމްވީން މި ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

މިއީ 2019 ވަނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ނުކުތް ސެންޓެކެވެ. މިއިީ ސައުތް އެފްރިކާއާއި ހައިތީ އަދި އިޓަލީގެ އިތުރުން އިންޑޮނޭޝިއާއާއި ޖަރުމަނުން އެއްކޮށްފައިވާ އިންގްރީޑިއެންޓްތަކަކުން އުފައްދާފައިވާ މީރުވަސް ދުވާ ސެންޓެއް ކަން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޖެހެއެވެ.

މި ސެންޓުން ދޭ ވަހަކީ އެކި އިންގްރީޑިއެންޓް އެއްކުރުމުން ދުވާ "ވުޑީ އެރޮމެޓިކް ލެދަރ" ފަދަ ވަހެކެވެ.

މި ސެންޓު ފުޅީގެ ބޭރުފުށްވެސް ވަރަށް ޗާލުވެފައި އެހާ ކްލެސީއެވެ. އަދި މި ސެންޓް ފުޅީގެ އޮރިޖިނަލްކަން ވަރަށް ފަސޭހަކޮށް އެގެން ހުންނާނީ، ފުޅީގައި މޮންޓަ ބްލޭންޑްގެ މޮޅު ލޯގޯ އިންނެވެ.

މިހާރުން ފެށިގެން މި ސެންޓު އިންޓެންސް.އެމްވީ ޕޭޖުން ގަންނަން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އެ ޕޭޖުން ވިއްކާ ސެންޓްތައް މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއަށް ފްރީ ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނައިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރަށްރަށަށް ފްރީ ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތްވެސް އެ ޕޭޖުން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

އެ ޕޭޖުން ވިއްކާ ސެންޓްތައް ގަތުމަށް، ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮންނާއި، 7750004 އަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ ވައިބާ/ވަޓްސްއެޕް ކޮށްގެންވެސް ބޭނުންވާ ސެންޓް ފުޅިއެއް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.