ސިޓްރަން "ރޯދަ ވެދުން ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ނަސީބުވެރިޔާއަށް ސައިކަލް ހަވާލުކޮށްފި

ކާނިވާ ސަރަހއްދުގައި ހުންނަ ހިތްގައިމު ސިޓްރަން ބައި ލެމަންގްރާސް ރެސްޓޯރެންޓުން މިދިޔަ ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ރޯދަ ވެދުން ޕްރޮމޯޝަން”ގެ ނަސީބުވެރިޔާއަށް ހޮންޑާ ޕީސީއެކްސް 150 … Continue reading ސިޓްރަން “ރޯދަ ވެދުން ޕްރޮމޯޝަން”ގެ ނަސީބުވެރިޔާއަށް ސައިކަލް ހަވާލުކޮށްފި