މިހާރު ރާއްޖެއިންވެސް ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅުވައިގެން ރެޑްވޭވުން ހޭންޑް ސެނެޓައިޒާސް އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކަމުންދާކަމަށް ދެެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް ރެޑްވޭވްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝުޖާއު މިހެން ވިދާޅުވީ، އެ ކުންފުނީގެ ފިހާރަތަކުން ސެނެޓައިޒާގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފައިވާކަމަށް ދައުރުވަމުންދާ ޕޯސްޓަކާއި ގުޅިގެން ފޭސްބުކްގައި ޖެހި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން ސެނެޓައިޒާ އަގު ބޮޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއް އެކުލެވޭ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ، ރެޑްވޭވުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންފާއަށްޓަކައި ކަމަށާއި، މާކެޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު މައްޗަށް ނުގެންދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާ ރީޓެއިލް ޗެއިންއަކީ ރެޑްވޭވް ކަމަށެވެ.

Miee Evves Hageegatheh ekulevey vaahaka eh noon kamugai Dhannavan.Red Wave In abadhuves masakaiy kuraanee Dhivehi...

Posted by Ibrahim Shujau on Saturday, March 7, 2020

"ރެޑްވޭވެގެ އަމާޒަކީ އަބަދުވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ލުއި ހޯއްދަވައިދެއްވުން. އަދި ތަކެތީގެ އަގު މައްޗަށް ނުގެންގޮސް އެއް ހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުން". ޕީއެންސީގެ ނައިބް ރައީސްކަން ކުރައްވާ ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝުޖާއު ވަނީ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތައް ނުތަނަވެސްކޮށް ރެޑްވޭވްއަށް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް ލޯތްބާއި، އިތުބާރު ގެއްލުވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ފަތުރާ ހަބަރުތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. މާސްކު

  ސެނިޓައިޒާ ހިލޭ ބެހުން ކިހިނެއް ވާނީ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގަ، މާކެޓިންގްއަށް ވަރަށް ފައިދާ ވާނެ

  2
  1
 2. ސުޖާ

  އެވިއްކާ ރަނގަޅު އަގު ނުބުނެވުނެއްނު އެވަރުންވެސް

  6
  1
 3. ރާބެ

  ރާހުރި ސެނިޓައިޒާތަ؟

 4. ވިޔަފާރި

  ‏އެންމެ ނުބައި ވިޔަފާރި އަކީ ބޮޑު ބައްޔެއްގެ ވަގުތު މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުކުރާ ވިޔަފާރި