ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފާއިވާ ވާވޭގެ ޕީ 20 އާއި ޕީ 20 ޕްރޯ އިޝްތިހާރުވާގޮތަށް ކުޑަ ވީޑިޔޯ ކްލިޕްތަކެއް ހަދައިގެން ވާވޭ ޕީ 20 ޕްރޯ ފޯނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މެކްސްކޮމް އިން ހުޅުވާލި މި ފުރުސަތާއެކު މިހާރުން ފެށިގެން އެ ވީޑިޔޯތައް މެކްސްކޮމްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަމުން ގެންދަންވީއެވެ. އެ ވީޑިޔޯތައް މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

މިގޮތަށް ވީޑިޔޯ ނެގުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތަކެއް މެކްސްކޮމް އިން މި ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން:

- އެ ވީޑިޔޯ ކްލިޕް 30 ސިކުންތަށްވުރެ ދިގު ނުވުން
- އެ ވީޑިޔޯގައި އިޝްތިހާރް ވާންޖެހޭނީ ވާވޭ ޕީ 20 ނުވަތަ ވާނޭ ވާވޭ ޕީ 20 ޕްރޯ
- އެއީ އަމިއްލަ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ އަމިއްލަ ވީޑިޔޯއެއް ކަމުގައިވުން
- އެ ވީޑިޔޯގައި ވާވޭ ލޯގޯ ހިމަނަން ވާނެ.
- އެ ވީޑިޔޯގައި ވާވޭގެ އޮތޮރައިޒް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރއަކީ މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސްކަން އިނގޭ ގޮތަށް ލިޔެފައި ހުންނަން ވާނެ

މި މުބާރާތުގައި ޖަޖުން މާކްސް ދޭނީ 50 އިންސައްތައެވެ. އަނެއް 50 އިންސައްތަ ލިބޭނީ އެ ޕޯސްޓަށް ލިބޭ ލައިކަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ލައިކްސް ހޯދަން ވީޑީޔޯ ޝެއާވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ.

މެކްސްކޮމް އިން ބުނީ، މިގޮތަށް ވިޑިޔޯ ހެދުމުގައި އެ ދެ ފޯނުގެ ފޮޓޯވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7232333 އަދި 3341814 އަށް ގުޅައިގެން ކުރިއަށްދެވޭނެކަމަށްވެސް މެކްސްކޮމް އިން ބުންޏެވެ.

GET READY TO WIN A HUAWEI P20 PRO!

GET READY TO WIN A HUAWEI P20 PRO! THIS IS HUAWEI P20 PRO VIDEO COMPETITION. #HUAWEI #MAXCOMTECHNOLOGIES #HUAWEIP20PROADCOMPETITION #YOUCOULDWINTHIS #WINAP20PRO -------------------------------------------------------------------------Rules and Guidlines of Huawei P20 Pro Ad Competition-Video cannot be longer than 30 seconds.-Video should be submitted to MAXCOM Facebook Page before 15th May 2018-Video should be about promoting Huawei P20 or P20 Pro.Creative ideas are welcome-The concept should be your work not copied from other ad or video-50% of votes / marks will be given by judges.-50% will be likes. (1 like = 1 vote rule).-you can share and get your video popularity-The video should include Huawei logo.-The video should also have MAXCOM Technologies written as the authorized distributor.-You may use an Image or a picture of the P20 Phone for the Ad.-Inbox us or contact 7232333 for further inqueries.*TERMS AND CONDITIONS APPLY.

Posted by Maxcom Technologies on Tuesday, May 1, 2018