ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލް ލޭންސްލޭ ސްލިމިން ކޮފީ މާލޭގައި އަލިކަލޭގެފާނު މަގުގައި ހުންނަ އޮރެންޖް މާޓް ފިހާރައިން ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

ލޭންސްލޭ ކޮފީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އޮންލައިންކޮށް މުދާ ވިއްކުމުގައި އާއްމުންގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ "ލިބޭ" އިން ވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

"ލިބޭ" ގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، މިއަދުން ފެށިގެން ލޭންސްލޭ ކޮފީގެ އިތުރުން، ލޭންސްލޭ ހޮޓް ޗޮކޮލެޓް އޮރެންްޖް މާރޓުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ލޭންސްލޭ ސްލިމިން ކޮފީ ބައްލަވައި ގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެސް މިހާރު ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ. ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޫޕަނެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު "ލިބޭ" އާއި ހަވާލު ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

"ލިބޭ"ގެ ޕްރޮޑަކްޓުތައް މާލެއިން ބައްލަވައިގަތުމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް، ގުޅާނީ 9759452 ނަމްބަރަަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ލިބޭ"ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް މެސެޖުކޮށްގެން ވެސް އޯޑަރު ކުރެވޭނެ އެވެ.