ރާއްޖޭގައި އޮރިޖިނަލް ސެންޓް ވިއްކުމުގައި މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އިންޓްންސްއެމްވީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ވިއްކަމުން އަންނަ މޮންޓް ބްލާންކް ބްރޭންޑުގެ ސެންޓްތައް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ހިނގާ އެއް ސެންޓް ބްރޭންޑެވެ. މީގެ ތެރެއިންވެސް "އެކްސްޕްލޯރާ" ސެންޓަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަގްބުލޫ ފިރިހެން ސެންޓެވެ.

މި ސެންޓް ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގްބޫލުވުމުން، އިންޓެންސްއެމްވީން ގެންދަނީ ސްޓޮކް ގެންނަމުންނެވެ.

މިއީ 2019 ވަނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ނުކުތް ސެންޓެކެވެ. މިއިީ ސައުތް އެފްރިކާއާއި ހައިތީ އަދި އިޓަލީގެ އިތުރުން އިންޑޮނޭޝިއާއާއި ޖަރުމަނުން އެއްކޮށްފައިވާ އިންގްރީޑިއެންޓްތަކަކުން އުފައްދާފައިވާ މީރުވަސް ދުވާ ސެންޓެއް ކަން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޖެހެއެވެ.

މި ސެންޓުން ދޭ ވަހަކީ އެކި އިންގްރީޑިއެންޓް އެއްކުރުމުން ދުވާ "ވުޑީ އެރޮމެޓިކް ލެދަރ" ފަދަ ވަހެކެވެ.

މި ސެންޓު ފުޅީގެ ބޭރުފުށްވެސް ވަރަށް ޗާލުވެފައި އެހާ ކްލެސީއެވެ. އަދި މި ސެންޓް ފުޅީގެ އޮރިޖިނަލްކަން ވަރަށް ފަސޭހަކޮށް އެގެން ހުންނާނީ، ފުޅީގައި މޮންޓަ ބްލޭންޑްގެ މޮޅު ލޯގޯ އިންނެވެ.

މިހާރުން ފެށިގެން މި ސެންޓު އިންޓެންސް.އެމްވީ ޕޭޖުން ގަންނަން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އެ ޕޭޖުން ވިއްކާ ސެންޓްތައް މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއަށް ފްރީ ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނައިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރަށްރަށަށް ފްރީ ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތްވެސް އެ ޕޭޖުން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

އެ ޕޭޖުން ވިއްކާ ސެންޓްތައް ގަތުމަށް، ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮންނާއި، 7750004 އަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ ވައިބާ/ވަޓްސްއެޕް ކޮށްގެންވެސް ބޭނުންވާ ސެންޓް ފުޅިއެއް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.


"އިންޓެންސް.އެމްވީ" އިން ވިއްކާ ބައެއް އިތުރު ޕްރޮޑަކްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި:

1- މޮންޓް ބްލޭންކް ލެޖެންޑް ގިފްޓް ސެޓް ފޯ މެން

2- މޮންޓް ބްލޭންކް އެމްބްލެމް އިންޓެންސް ގިފްޓް ސެޓް ފޯ މެން

3- މޮންޓް ބްލޭންކް ލެޖެންޑް ނައިޓް ސެޓް ފޯ މެން

4- މޮންޓް ބްލޭންކް އެސްޕްލޯރާ ގިފްޓް ސެޓް ފޯ މެން